DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Skrävlinge
Indelning:1949 utbrutet Möllevången, 1969 utbrutet Sofielund.
Om socknen:Västra Skrävlinge består till största delen av modern tätbebyggelse.
Ortnamnet (1350 ecclesie Scræplinghæ), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning, kanske bildad till ett bäcknamn Skræpil e.d., den rasslande. Västra är tillagt till åtskillnad från Norra Skrävlinge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och absidformat kor invigdes 1864 och ersatte en kyrka från tidig medeltid. Av denna har tornets nederdel från 1400-talets slut bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bulltofta 1813 
Västra Kattarp17741805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta