DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Röke


Röke kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Röke består av en mindre dalgångsbygd samt gles skogsbygd med mossmarker.
Ortnamnet (1570-talet Røghe sognn), lånat från kyrkbyn, innehåller troligen rök stapel, sädesskyl, m.m., här i betydelsen mindre kulle.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av gult tegel med torn och smalare kor byggdes 1905-06 och ersatte en senare ombyggd romansk kyrka. Altaruppsatsen härrör från 1652 och predikstolen från 1635.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta