DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tirup


Tirups kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Svalövsbygden.
Om socknen:Tirup består av mjukt kuperad fullåkersbygd.
Ortnamnet (1367-1400 in parochia Tythorp), lånat från kyrkbyn, anses innehålla ett mansnamn Tidhe. Efterleden är torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan uppfördes på 1100-talet och välvdes i slutet av medeltiden. Kyrkan förlängdes mot öster med halvrunt kor och sakristia 1843 varvid valven revs. År 1863 tillkom tornet. Altartavlan är målad av Carl Block på 1870-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Farstad17751804 
Tirup17761804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta