DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ullstorp


Ullstorps kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:1926 del till Tomelilla vid dess bildande, 2002 uppgått i Tomelillabygden.
Om socknen:Ullstorp består av fullåkersbygd med viss lövskog kring Örupsåns markanta dal.
Ortnamnet (1475 i Wlffstrop, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Ulf och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet. Under 1400-talet välvdes den och försågs med torn. Vid en kraftig ombyggnad på 1890-talet försågs kyrkan med korsarmar och tresidigt kor; tornet påbyggdes och nya valv slogs. Altaruppsatsen och predikstolen är från 1600-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta