DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Höganäs


Höganäs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Höganäs ursprungligen utbruten ur Väsby socken. H. har utgjort en fullåkersbygd vid Öresund, nu till största delen tättbebyggd.
Ortnamnet (1488 Høyenæss) avsåg äldst det trubbiga näs där ett fiskeläge, stadens föregångare, växte fram. Förleden innehåller substantivet eller adjektivet hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och invändigt smalare kor är byggd 1932-34 efter Ivar Tengboms ritningar. Den ersatte ett f.d. spinneri som 1854 ombyggts till brukskyrka. Ytterligare en ombyggnad ägde rum 1882. Altartavlan är målad av Gunnar Torhamn.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta