DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stamnared
Om socknen:Stamnared består av en begränsad, kuperad odlingsbygd mellan bergshöjder.
Namnet (1400-talet Stampnaredh) har oklar förled. Senare leden är ryd röjning, öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidigt kor är byggd 1835 och återuppförd 1917-18 efter en brand 1915. Altartriptyken och predikstolen härrör från 1600-talets första del. Ett krucifix från 1400-talet är bevarat.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta