DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Björnekulla


Björnekulla kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Björnekulla-Västra Broby.
Om socknen:Björnekulla är fullåkersbygd med tätbebyggelse invid Söderåsens nordvästra spets.
Ortnamnet (1200-33 de Biarnacolle) innehåller antingen djurbeteckningen björn eller något av mansnamnen Björn och Biarni samt kull eller kulle.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska korskyrkan av sten med torn och tresidigt kor är byggd 1887-89 efter ritningar av Gustaf Petterson och ersatte en medeltidskyrka på samma plats. Koret pryds av glasmålningar av Erik Olson. Triumfkrucifixet och dopfunten från 1200-talet har bevarats från den äldre kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta