DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Malmö S:t Pauli
Namn:-1948 Sankt Pauli, 1948- Malmö Sankt Pauli.
Indelning:1884 utbruten ur Malmö Karoli, 1906 överfört en avsevärd del till nybildade Malmö Sankt Johannes, 1949 utbrutet Kirseberg.
Om socknen:Malmö Sankt Pauli ligger inom Malmö tätort.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den stora centralkyrkan av sten med gula tegelfasader och lanternin byggdes 1881-82 efter E.V. Langlets ritningar och bevarar ganska väl sin ursprungliga karaktär. Altartavlan är målad av M.E. Winge. Sankta Katarina kyrka invigdes 1960.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta