DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sövestad


Sövestads kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Sövestadsbygden.
Om socknen:Sövestad består av småkuperad fullåkersbygd samt backlandskap med lövskog och sjöar.
Sövestad nämns redan år 1085 i Knut den heliges gåvobrev som Seuestath, i 1662 års jordebok skrevs Söfwesteds bye.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten byggdes vid mitten av 1100-talet och välvdes samt försågs med torn på 1400-talet. Altaruppsatsen är från 1627 och predikstolen av träsnidaren Johan Jerling från 1727. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Sövestad  1831
Årsjö 1831 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta