DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Eljaröd


Eljaröds kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Brösarp-Tranås.
Om socknen:Eljaröd utgör ett delvis odlat, delvis skogbevuxet backlandskap i det inre av Österlen.
Ortnamnet (1304 de Eliæryth, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ryd röjning och troligen genitiv pluralis av djurbeteckningen älg.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel från 1200-talet har smalare kor, ursprungligen försett med en absid, vilken dock revs vid en ombyggnad ca 1870 och ersattes med en sakristia. Vid detta tillfälle påbyggdes också det senmedeltida tornet. Bland medeltida skulpturer märks främst en madonna från 1100-talets slut, nu i Lunds universitets historiska museum. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta