DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rävinge
Om socknen:Rävinge består av öppen slättbygd med några mindre höjdpartier.
Namnet (1447 Ræffwynghæ) är lånat från kyrkbyn. Det innehåller räv och möjligen änge äng, ängsmark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten från ca 1200 hade ursprungligen absidkor. Tornet med överdel av trä tillkom 1759. År 1824 förlängdes kyrkan åt öster med ett halvrunt kor. Interiören har takmålningar från 1774, kompletterade 1952. Altaruppsatsen är från 1640, predikstolen från 1620-talet. En kalvariegrupp från ca 1500 har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta