DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Finja


Finja kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:1569 skrivet Fönie och 1677 Fennie.
Om socknen:Finja består av slättbygd längs Finjasjön och Hörlingeån och är omgiven av kuperade dalbygder.
Ortnamnet, som är lånat från kyrkbyn, anses vara bildat till ett ord fen sankmark.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talets förra hälft är en av skånes äldsta. Tornets nedre delar är möjligen från 1100-talets senare del, men har ombyggts flera gånger, bl.a. 1664 och 1805. En korsarm i söder tillkom 1856-58. I kyrkan finns landets sannolikt största och bäst bevarade svit av romanska kalkmålningar, tillkomna troligen före 1100-talets mitt. Målningarna har gett namn åt Finjamästaren. Altaruppsatsen härrör från ca 1600 och predikstolen från 1599. Dopfunten är gjord under 1100-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta