DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kristianstad Garnison
Indelning:1794 bildad, 1927 uppgått i Kristianstad (Heliga Trefaldighet).

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD