DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Örja


Örja kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1995 uppgått i Härslöv.
Om socknen:Örja består av fullåkersbygd på slätten omedelbart ö. om Landskrona.
Ortnamnet (1285 ecclesie Ørghe, avskrift), lånat från kyrkbyn, kan innehålla ett ord bildat till ett adjektiv ørugh (ørigh) grusig, stenig.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:I den medeltida kyrkan fanns en av Skånes äldsta runstenar, nu i Lund. Den nygotiska kyrkan av gult tegel med torn och smalare tresidigt kor stod klar 1868. Den ersatte den romanska medeltidskyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Tullstorp17781804 
Örja 1803 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta