DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Strö


Östra Strö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Strö (i Frosta härad), 1885- Östra Strö.
Indelning:2006 uppgått i Eslöv.
Om socknen:Östra Strö består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid Bråån.
Ortnamnet (slutet av 1300-talet in Dabirstrø, avser den namngivande kyrkbyn) anses innehålla ett försvunnet ord strö ström, vattendrag (förleden Dabir- är otolkad).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten byggdes troligen under andra hälften av 1100-talet och välvdes på 1400-talet. Tornet byggdes om 1794 och långhuset 1865, varvid korsarmar tillkom i norr och söder. Kalkmålningarna i kor och absid har daterats till ca 1500. Predikstolen är från 1592. En med kyrkan samtida dopfunt har bevarats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bältinge  1847
Gudmuntorp  1845
Vännberga  1846
Östra Strö1823 1845

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta