DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Södra Åsum


Södra Åsums gamla kyrka 2009, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Åsum (i Färs härad), 1885- Södra Åsum.
Indelning:2002 uppgått i Sjöbo.
Om socknen:Södra Åsum är en delvis odlad och delvis tättbebyggd sandig slättbygd vid Åsumsån.
Ortnamnet (ca 1300 Asum, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller dativ pluralis av ås med syftning på en höjdsträckning vid kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:S. gamla kyrka, en romersk absidkyrka av sten, härrör från ca 1200. Koret välvdes och tornet byggdes på 1400-talet; tornet ombyggdes dock på 1760-talet. Interiören har senromanska kalkmålningar från 1200-talet i absiden och från 1400-talet i koret. Dopfunten är troligen samtida med kyrkan. Den nygotiska nya kyrkan av sten och tegel med sidoställt torn och smalare kor byggdes 1901-02. Altartavlan är utförd av Hugo Gehlin ca 1930-35.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Omma1767  
Sandbäck17661807 
Sjöbo1765  
Åsum175718121857

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta