DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gustav Adolf


Gustav Adolfs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1778 Viby, 1778- Gustav Adolf.
Indelning:2002 uppgått i Gustav Adolf-Rinkaby.
Om socknen:Gustav Adolf utgörs av fullåkersbygd på Kristianstadsslätten norr om Hammarsjön.
Ortnamnet, som har ersatt det äldre Viby (1483 i Wybysogn), lånat från kyrkbyn, är givet efter Gustav IV Adolf.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets slut. Tornet byggdes 1784 och en korsarm i norr 1820. I korvalvet och triumfbågen finns kalkmålningar av Everlövsgruppen från ca 1500. Altaruppsatsen härrör från 1692 och predikstolen från 1600-talets förra hälft. Dopfunten är medeltida. Ortnamnet, som ersatte det äldre Viby (1483 i Wybysogn), lånat från kyrkbyn, är givet efter Gustav IV Adolf.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta