DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sölvesborg


Sölvesborgs kyrka 2008, foto: Cecilia Lagesson Madeja

Namn:-1950 Sölvesborg Stad, 1951- Sölvesborg.
Indelning:1868 utbrutet Sölvesborg Land, 1951 införlivat Sölvesborg Land.
Om socknen:Sölvesborg består av odlingsbygd och tätbebyggelse vid två havsvikar samt skogsmark på Ryssberget.
Ortnamnet (1343 Siluisborgh, senare avskrift, avser den namngivande borgen) anses innehålla ett äldre namn Sylvir (Sølvir) den grumliga för inre delen av Sölvesborgsviken.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med långsträckt smalare kor påbörjades vid 1200-talets slut med koret och fortsattes med långhuset under 1300-talets förra hälft och senare under 1300-talet med ett torn. I början av 1400-talet försågs kyrkan med vapenhus och välvdes. Interiören har kalkmålningar från ca 1410-20. Altaruppsatsen tillkom 1622 och predikstolen ca 1615. Ett triumfkrucifix från 1410-20 samt en dopfuntscuppa från 1200-talets senare del har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta