DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vapnö


Vapnö kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2006 uppgått i Söndrum-Vapnö.
Om socknen:Vapnö består av fullåkersbygd i sydöst och skogsmark på Nyårsåsen i nordväst.
Sockennamnet (1312 in Vanchø, 1314 in Wapnøghe) är lånat från en gård (säteri). Det innehåller vapn vapen och troligen hög i betydelsen gravhög.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talet och förlängdes mot öster 1767, varvid också ett gravkor för ätten Staël von Holstein byggdes i öster. Det nuvarande tornet byggdes 1876. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1789. Predikstolen härrör från ca 1600. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta