DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tryde


Tryde kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Tomelillabygden.
Om socknen:Tryde består av delvis mjukt kuperad fullåkersbygd i det inre av Österlen.
Ortnamnet (1387 Trywethe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller växtbeteckningen try och with(i) skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia byggdes 1868-69. Den ersatte en märklig romansk absidkyrka med rik skulptural utsmyckning av vilken delar har bevarats. Predikstolen härrör från 1618 och altaruppsatsen från ungefär samma tid. Den rikt skulpterade dopfunten härrör från 1100-talets senare del.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta