DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tosterup
Indelning:Senare delen av 1500-talet införlivat huvuddelen av Gärarp, 2002 uppgått i Smedstorp.
Om socknen:Tosterup består av fullåkersbygd på Österlen med en kuperad dal i söder.
Förr även, möjligen oriktigt, Tostarp.
Ortnamnet (1367 de Thoosstorp, avser den namngivande byn eller gården) innehåller mansnamnet Tosti och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn över västgaveln och smalare kor byggdes 1598 med bibehållande av den föregående romanska 1100-talskyrkans norra kor- och långhusväggar. Interiören har i norr välbevarade kalkmålningar från 1400-talets senare del. Predikstolen tillkom 1702. Två porträtt av Luther och Melanchthon härrör från Lucas Cranach d.y:s verkstad. Under medeltiden fanns kyrka också i Gärarp; dess ruin undersöktes 1942.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta