DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sjörup


Sjörups kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Ljunits.
Om socknen:Sjörup består av backig fullåkersbygd på östra Söderslätt.
Ortnamnet (1376 de Syothorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller sjö, åsyftande en försvunnen sjö öster om kyrkbyn, och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Gamla kyrkan, belägen i Sjörups by, är från 1100-talet och har tidigare haft en träkyrka som föregångare. Portalen på kyrkans sydsida är utförd av den från bl.a. Lunds Domkyrka kände Carl Stenmästare. Efter förfall har kyrkan återuppbyggts i olika etapper. Tornet påbyggt år 1969.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Norra Vallösa 1807 
Sjörup  1840
Södra Vallösa17841803 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta