DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

S:t Olof


Sankt Olofs kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Namn:Förr Lunkende.
Om socknen:Sankt Olof består av omväxlande, småbruten odlingsbygd med skogsmarker på inre Österlen.
Ortnamnet (1423 avskrift Sancti Olai kyrckia i Lunkende), lånat från kyrkbyn, tillkom ursprungligen kyrkan, helgad åt Olav den Helige. Kyrkbyns och socknens äldsta namn Lunkende är troligen ett ursprungligt vattendragsnamn, bildat till lunka gå långsamt.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är en vida känd vallfartskyrka med en ännu under 1900-talet använd offerkälla i närheten. Den är av sten med smalare kor och härrör från 1200-talet. Under 1400-talet tillkom ett stort tvåskeppigt långhus i väster, varvid det gamla koret omändrades till sakristia. En utvändig restaurering ägde rum på 1870-talet efter förslag av Helgo Zettervall. Interiören har kalkmålningar från 1400-talet. Kyrkan är rik på medeltida träskulpturer av vilka flera fortfarande står på sina gamla altaren. Högaltarskåpet från 1400-talets mitt är nordtyskt. Dopfunten härrör från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta