DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kverrestad


Kverrestads kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Smedstorp.
Om socknen:Kverrestad består av mjukt kuperad fullåkersbygd kring Örupsån på Österlen.
Ortnamnet (1396 ij Qwærnastadha, avser den namngivande kyrkbyn; 1404 in Quæristatha) har tolkats som innehållande dels forndanska kwærnastath kvarnplats, dels pluralis av forndanska stath ställe och ett mansnamn Kværir/Kvære eller ett ånamn Kvær(a).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidig smalare sakristia bakom altaret byggdes 1871-73 och ersatte en romansk stenkyrka. Från denna har bevarats predikstolen från 1600-talets början och en romansk dopfunt.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta