DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lösen


Lösens kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1743 införlivat Lyckeby, 2002 uppgått i Lyckå.
Om socknen:Lösen består av en öppen slätt i kustlandet, omgiven av mindre höjder, innerskärgård samt glesbebyggd skogsbygd i de norra delarna.
Ortnamnet (ca 1300 Lusn), lånat från kyrkbyn, är svårtolkat. Det har ansetts innehålla ett ord besläktat med ljus, dock med oklar syftning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn är byggd 1858-60, varvid den föregående 1200-talskyrkans kor med ursprunglig trefönstergrupp bevarades som sakristia. Altarmålningen är utförd av Gunnar Torhamn 1936. Ett krucifix från 1300-talet har bevarats liksom en trädopfunt från 1500-talets senare del.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta