DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Hoby


Östra Hoby kyrka 2009, foto: Jan Dahlin

Namn:Förr även Hofby, -1885 Hoby (i Ingelstads härad), 1885- Östra Hoby.
Indelning:2000 uppgått i Borrby-Östra Hoby.
Om socknen:Östra Hoby består av fullåkersbygd vid Österlens sydöstra kust med fiskelägesbebyggelse i Skillinge.
Ortnamnet (1358 eclesie Hooby), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och en oviss förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med brett, ursprungligen emporförsett torn härrör från 1100-talets senare del och välvdes troligen under 1400-talet. De breda korsarmarna tillkom 1849-50. Interiören har kalkmålningar från fyra perioder; äldst är de senromanska i absiden och yngst valvmålningar från ca 1500. Altaruppsatsen härrör från 1651; predikstolen är daterad 1654 men är troligen äldre. Den skulpterade dopfunten är tillskriven Majestatis och samtida med kyrkan. Skillinge kapell inreddes 1946 i en f.d. stallbyggnad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta