DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Augerum


Augerums kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:1680 utbrutet Karlskrona, 1888 utbrutet Tjurkö, 1908 inrättat Flymens kapellag, 1920 utbrutet Flymen, 2002 uppgått i Lyckå.
Om socknen:Augerum skrevs på 1400-talet Awarum och innehåller ave vik eller dylikt (i Lyckebyån) och rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nuvarande nyklassicistiska stenkyrkan, orienterad i nord-sydlig riktning, byggdes 1822 efter ritningar av J.W. Gerss. Ett torn i norr, ritat av Albert Törnqvist, tillkom 1862.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta