DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hällestad


Hällestads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Dalby.
Om socknen:Hällestad är kuperad fullåkersbygd, som nu delvis används som övningsfält och till en mindre del är tättbebyggd.
Ortnamnet (1501 i Hellista), lånat från kyrkbyn, innehåller pluralis av forndanska stath ställe och antingen mansnamnet Helghi (Helge) eller adjektivet helig.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från 1100-talet. Under 1400-talet förlängdes den mot väster samt välvdes, och troligen vid medeltidens slut tillkom tornet. Vid en ombyggnad i mitten av 1800-talet tillkom korsarmarna, koret och den tresidiga sakristian. Långhusets valvmålningar från 1460-talet tillhör Vittskövlegruppen.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hällestad  1841

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta