DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Särslöv


Särslövs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Uppåkra.
Om socknen:Särslöv består av fullåkersbygd på slätten vid Sege å.
Ortnamnet (1504 i Særsløff), lånat från kyrkbyn, innehåller ett mansnamn Særir eller Sæar och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från ca 1200 och välvdes på 1400-talet. Tornet byggdes 1862. Kalkmålningar av Lilla Harrie-gruppen från ca 1500 har bevarats i korvalvet. Altaruppsatsen från 1600-talet har infällda målningar från slutet av 1700-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Särslöv 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta