DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Önnestad


Önnestads kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Före 1851 Önestad.
Indelning:2003 uppgått i Araslöv.
Om socknen:Önnestad består av fullåkersbygd på Kristianstadsslätten i norr och småbruten skogsbygd på Nävlingeåsen i söder.
Ortnamnet (1337 ecclesie Ønastathæ), lånat från kyrkbyn, innehåller ett ord øthna(r)stath ödemark, obebodd plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från ca 1200. Den välvdes samt försågs med torn under 1400-talet, varvid troligen också koret förlängdes. Vid en ombyggnad 1848-51 tillkom breda korsarmar och nya valv utom i koret. Korvalvet har kalkmålningar från 1400-talet. Kriumfkrucifixet är senmedeltida.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta