DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Maglehem


Maglehems kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Om socknen:Maglehem består av sandslätt längs kusten samt mera bruten odlingsbygd på Linderödsåsens utlöpare.
Ortnamnet (1386 in parochia Maglahem), lånat från kyrkbyn, har tolkats som innehållande ett ursprungligt ha-hæim den högt belägna boplatsen (gården). Magle-, av fornda. mikil stor, är givet till åtskillnad från grannbebyggelsen Lillehem.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska tegelkyrkan med smalare kor härrör från 1200-talets början och försågs något senare med torn. Koret välvdes troligen i slutet av 1200-talet och långhuset under 1400-talet. En korsarm i norr uppfördes 1760 och ett vapenhus i väster 1832. Den smalare tresidiga sakristian i öster byggdes 1883. Interiören har kalkmålningar från 1200-talet och 1400-talet. Altaruppsatsen, antemensalet och predikstolen härrör från ca 1600, triumfkrucifixet från 1400-talet. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta