DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hemmesdynge


Hemmesdynge kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Hemmesdynge är fullåkersbygd på Söderslätt innanför landets sydligaste udde.
Ortnamnet (1283 in Hæmminxdyngæ, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Heming och dynga troligen hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare, tresidigt avslutat kor i två avdelningar uppfördes på 1200-talet och välvdes senare under medeltiden. Den förlängdes mot väster och försågs med torn 1853-54. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hemmesdynge1772  
Stora Isie1773-17751815 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta