DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Strövelstorp


Strövelstorps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Om socknen:Strövelstorp består av fullåkersbygd vid Vege å samt ett skogsområde vid Skälderviken.
Ortnamnet (1241 de Strypilstho[r]p), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och troligen ett ord strypil (bildat till strupe), åsyftande något smalt i terrängen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör troligen från 1200-talets förra del. Delar av ursprungliga portaler är bevarade. Kyrkan välvdes under 1400-talet varvid tornet troligen också uppfördes. Den norra korsarmen tillkom 1750, den södra 1846. Det tresidiga koret fick sin nuv. utformning 1894. En kalvariegrupp från 1400-talets senare del är bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta