DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Nösslinge


Nösslinge kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2002 uppgått i Himledalen.
Om socknen:Nösslinge är bruten, glesbebyggd skogsbygd vid landskapsgränsen.
Namnet (1330-34 ecclesie Nyslinge), som är lånat från kyrkbyn, är oklart.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa spånklädda timmerkyrkan med valmtak härrör i sitt nuvarande skick från 1688, men äldre delar kan ingå. Takmålningarna är från 1812 och predikstolen från 1500-talets slut. Några medeltida träskulpturer har bevarats.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta