DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rinkaby


Rinkaby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Gustav Adolf-Rinkaby.
Om socknen:Rinkaby är en fullåkersbygd på sandslätten vid Hammarsjön, nu delvis skjutfält.
Ortnamnet (1351 in Rinkæby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller troligen en motsvarighet till fornvästnordiska rekkr man, krigare samt by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare kor härrör från 1200-talets förra hälft och vävdes under 1400-talet. Den förlängdes mot väster ca 1800. Ineriören har kalkmålningar från 1400-talets senare del av Vittskövlegruppen. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta