DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Osby


Osby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Osby-Visseltofta.
Om socknen:Osby består av en småkuperad och till större delen glesbebyggd skogsbygd vid mellersta Helge å.
Ortnamnet (början av 1200-talet de Osby), lånat från kyrkbyn, innehåller by gård, by och os åmynning med syftning på Drivåns utflöde i Osbysjön.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från ca 1200 försågs med korsarmar 1701 och 1770. Det nuvarande stora långhuset och tornet tillkom 1833-35, varvid det gamla koret blev sakristia och senare kapell. Altartavlan är målad av Olle Hjortzberg 1940. Predikstolen härrör från 1593.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta