DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Åsum


Norra Åsums kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Åsum (i Gärds härad), 1885- Norra Åsum.
Om socknen:Norra Åsum består till största delen av fullåkersbygd utefter Hammarsjön och Helge å.
Ortnamnet (1361 ecclesie Asum), lånat från kyrkbyn, innehåller dativ plur. av ås med syftning på höjdsträckningar väster om kyrkbyn. Norra är tillagt till åtskillnad från sockennamnet Södra Åsum.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den stora romanska absidkyrkan med brett torn uppfördes ca 1180-1200 med ärkebiskop Absalon som den ene initiativtagaren. Kyrkan välvdes under 1400-talet, varvid också två kapell i norr byggdes. Ett vapenhus i väster tillkom 1804. Altaruppsatsen och predikstolen är från 1602. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Från medeltiden finns en märklig runsten, en ödekyrkogård, Lillöhus slottsruin och en borgruin vid Härlöv.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta