DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gårdstånga


Gårdstånga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1997 uppgått i Gårdstånga-Holmby.
Om socknen:Gårdstånga är en del av den mjukt kuperade fullåkersbygden längs Kävlingeån.
Ortnamnet (på runsten från början av 1000-talet karþ:stokum), lånat från kyrkbyn, innehåller möjligen gård gärdsgård och stång syftande på en stängningsanordning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten uppfördes troligen under 1100-talets senare del och vävdes under 1400-talet. Under 1622 tillkom ett gavelkor i norr samt tornet, vars trappgavlar dock härrör från en restaurering 1888-89, då också valv och väggar dekorerades.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Getinge 1804-1806 
Gårdstånga 1806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta