DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fjärås
Om socknen:Fjärås sträcker sig från Kattegatt i sydväst till gränsen mot Västergötland i nordöst. Området består av kustslätt med bergshöjder i väster och skogsbygd i öster.
Namnet (1357 Fieruaas) är antingen ett ursprungligt *Fiaruas åsen vid fjäran eller ett ursprungligt *Fiaraas fjärebornas ås, i båda fallen syftande på den höjdsträckning varav Fjärås bräcka är en del. Jfr Fjäre härad.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av en medeltida stenkyrka återstår delar av nuvarande kyrkans norra mur. Den förlängdes mot väster 1700-02 och breddades mot söder samt fick sitt halvrunda kor vid en ombyggnad 1762-68. Tornet tillkom 1801. Altaruppsatsen härrör från ca 1630 och predikstolen samt läktarbarriären från ca 1650.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta