DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Örkened


Örkeneds kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Namn:Först Nykyrke.
Om socknen:Örkened består av småbruten och mossrik, glesbebyggd skogsbygd vid landskapsgränserna samt Lönsboda tätort.
Ortnamnet (1299 Ørcken, avskrift, avser den namngivande bygden), som först sent blev sockennamn, innehåller bestämd (äldst obestämd) form av fornda. øthkn (yngre ørken) ödemark, etymologiskt identiskt med sv. öken.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och smalare sakristia i öster byggdes 1786-90 och ersatte en träkyrka från slutet av 1500-talet. Från denna har bl.a. bevarats predikstolen från 1600-talets senare del.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta