DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skånes-Fagerhult


Skånes-Fagerhults kyrka 2008, foto: Catrine Bergstrand

Namn:-1949 Fagerhult, 1949- Skånes-Fagerhult.
Om socknen:Skånes-Fagerhult är en småbruten, mossrik skogsbygd med spridd bebyggelse. Förhistorisk bosättning är inte känd. Slagg efter medeltida, lågteknisk järnhantering är vanlig.
Ortnamnet (1499 i Ffawerholt, avser den namngivande kyrkbyn) betyder den fagra (rikt avkastande?) skogen (dungen).
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.
Om kyrkan:Den nygotiska kyrkan av gult tegel med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1899-1900 efter ritningar av Fredrik Lilljekvist. Den ersatte en romansk stenkyrka, från vilken har bevarats altaruppsatsen från 1600-talets mitt, predikstolen från 1630-talet och dopfunten av trä från 1500-talets slut.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta