DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skällinge


Skällinge kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Indelning:2002 uppgått i Himledalen.
Om socknen:Skällinge består av flera mindre dalbygder, skilda av branta bergs- och skogshöjder.
Namnet (1482-94 Skællinge) är givet efter kyrkbyn. Det innehåller en inbyggarbeteckning *skällingar till skalle kal bergshöjd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida anor men återuppfördes 1680 efter en brand. Efter ytterligare en brand 1772 förlängdes den mot öster med ett halvrunt kor. Tornet byggdes 1897. Altaruppsatsen och predikstolen tillkom 1696-97. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta