DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Hästveda församling
1690 - 1894


1731-12-05
vigsel
17102/DDSS

Brudgummen
Måns Trulson
Råröd i Gumlösa Sockn
änkling

Bruden
Kerstena Lassesdotter
piga
Skärseröd
ej angivet

Doiica 2-da Adventus Copulerades Äncklingen ifrån Råröd i Gumlösa Sockn Måns Trulson, och Pigan Kerstena Lasses Dotter af Skärseröd, blef lyst för uth för dem på prädikestohlen 3-ne Söndagar. Löfftes Män för honom Trued Tuls i Kollaberga Ströö Socken, och Nels Måns i ? färlöf Sockn för henne Sven Törkels i Räfninge Håkan Nels i Luur. Upvist Skifftesförrätning effter Sin Sal H: som finnes Annoterat baak i boken.

Källhänvisning
Hästveda kyrkoarkiv C I:1
70 / 
Landsarkivet i Lund
Ja
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Hästveda C I:1 1690-1733, Hästveda C I:2 1734-1765, Hästveda C I:3 1766-1792, Hästveda C I:4 1793-1828; Lucka 1822 - 1823-05-01. Hästveda C I:5 1828-1860 samt Hästveda E I:1 1861-1894.