DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Röke församling
1647 - 1894


1647-10-31
vigsel
47080/DDSS

Brudgummen
Niels Hanssön
Sledssöe
ej angivet

Bruden
Boëlde Eskildsdatter
Söeholme
ej angivet

Doica 20. Trinit.

Källhänvisning
Röke kyrkoarkiv C I:1
3 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1647-1690. Vigda 1647-1690. Döda 1647-1690.
Vigselnoteringar saknas 1678-1680

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Röke C I:1 1647-1690, Röke C I:2 1691-1720, Röke C I:3 1734-1751, Röke C I:5 1783-1802, Röke C I:6 1803-1823, Röke C I:8 1824-1854, Röke E I:1 1855-1860; Västra Torup 1855-1860 ingår. Röke E I:2 1861-1886; Västra Torup 1861 - 1887-02-13 ingår. Samt Röke E I:3 1887-1894.