DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Kristianstads Stadsförsamling
1807 - 1894


1880-09-29
vigsel
29410/DDSS

Brudgummen
Bengt Edvard Sigge Sparre
underlöitnant
N-o 12 - 14
1854-09-27
ogift
66

Bruden
Luitgard Engel Dorothea Adlercreutz
fröken
N-o 161
1859-01-03
ogift
943

underlöitnant vid Kongl. Sk. Dr. Reg-te. Båda tillhöra adeln. Giftomannasamtycke lemnades skriftl. af brudens fader Kammarherren C. N. Adlercreutz.

Källhänvisning
Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv E I:6
96 / 19
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kristianstads Stadsförsamling E I:3 1807-1833; 1809-1821 endast vigselbok. Häri även lysnings- och vigselbok för Vä 1834-1869. Kristianstads Stadsförsamling E I:4 1834-1855, Kristianstads Stadsförsamling E I:5 1855-1869 samt Kristianstads Stadsförsamling E I:6 1870-1894.