DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Helsingborgs Stadsförsamling
1687 - 1894


1797-02-09
död
9915817/SDD

Den avlidne
Fredric Wilh. Cöster
man
direktör
ej angivet
ej angivet
ålderdomssvaghet
 71
 
 
 

Anförvant


Källhänvisning
Helsingborgs stadsförsamlings kyrkoarkiv F I:2
 / 
Landsarkivet i Lund
Volymen innehåller: Döda 1751-1818.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Helsingborgs Stadsförsamling F I:1 1688-1749, Helsingborgs Stadsförsamling F I:2 1751-1818, Helsingborgs Stadsförsamling F I:4 1819-1857, Helsingborgs Stadsförsamling F I:5 1858-1861, Helsingborgs Stadsförsamling F I:6 1861-1874, Helsingborgs Stadsförsamling F I:7 1875-1887 samt Helsingborgs Stadsförsamling F I:8 1888-1894.