DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Helsingborgs Stadsförsamling
1687 - 1894


1889-03-17
död
9903633/SDD

Den avlidne
Petronella Laurentia Krook
kvinna
mamsell
ogift
Strömkarlen 3
ej angivet
intestinal kräfta
 85
 11
 28
 

Anförvant

hfl s 1112,3

Källhänvisning
Helsingborgs stadsförsamlings kyrkoarkiv F I:8
 / 
Landsarkivet i Lund
Volymen innehåller: Döda 1888-1894.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Helsingborgs Stadsförsamling F I:1 1688-1749, Helsingborgs Stadsförsamling F I:2 1751-1818, Helsingborgs Stadsförsamling F I:4 1819-1857, Helsingborgs Stadsförsamling F I:5 1858-1861, Helsingborgs Stadsförsamling F I:6 1861-1874, Helsingborgs Stadsförsamling F I:7 1875-1887 samt Helsingborgs Stadsförsamling F I:8 1888-1894.