DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ivetofta församling
1732 - 1949


1825-10-21
död
66708/DDSS

Den avlidne
Abdon Tertullianus
man
ogift
Ifvet.
inom äktenskapet
slag
 8
 
 
 

Anförvant
Magnus Wessondahl
husman
fader


Källhänvisning
Ivetofta kyrkoarkiv C I:4
378 / 33
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ivetofta C I:1 1732-1760; Lucka 1736-1738-10-08, Ivetofta C I:2 1761-1785, Ivetofta C I:3 1786-1814, Ivetofta C I:4 1815-1848, Ivetofta C I:6 1849-1860, Ivetofta F I:1 1861-1879, Ivetofta F I:2 1880-1894 samt Ivetofta F I:3 1895-1951.