DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bransch

I detta register kan du se inom vilka branscher personerna i databasen arbetade. Vad som bör påpekas är att alla anställda inom det militära har hamnat under rubriken "militär", så även militära hantverkare. Sortering kan ske på kolumnen Bransch och Antal genom att trycka på kolumnnamnen. Sök på enstaka ord med hjälp av Ctrl+F.

BranschAntalStavningsnormerade yrken/titlar
beklädnads- och lädertillverkning48358appretyrmästare (1) appretör (2) arbetsskomakare (1) banhäcklare (4) barkare (14) barkarmästare (1) barkmöllare (2) blekare (3) bomullsspinneriarbetare (2) bomullsvävare (2) bomullsvävare, före detta (1) borstbindare (45) borstbindarförman (1) borstbindargesäll (7) borstfabrikant (1) bruksskomakare (2) bruksskräddare (1) buntmakare (187) buntmakargesäll (4) buntmakarmästare (5) buntmakerifabrikör (2) buntmakerska (2) fabriksvävarmästare (2) flaggmakaremästare (1) fällberedare (125) fällberedare, före detta (2) fällberedargesäll (13) fällberedarmästare (94) fällberedaränka (2) färgeriöverskärare (1) gardinvävare (1) garvardotter (3) garvardräng (4) garvare (948) garvare, före detta (21) garvargesäll (653) garvargesäll, före detta (7) garvarhustru (2) garvarlärling (18) garvarmästare (159) garvarmästare, före detta (3) garvaränka (17) garveriarbetare (177) garverifabrikör (64) garverifabrikör, före detta (1) garverifaktor (165) garverifaktorsdotter (1) garveriföreståndare (2) garverimanufakturist (1) gångeskräddare (2) gårdssadelmakare (1) hampspinnardotter (3) hampspinnare (358) hampspinnare, före detta (2) hampspinnargesäll (67) hampspinnargesäll, före detta (1) hampspinnargesällänka (1) hampspinnaränka (7) handskfabrikör (28) handskmakardotter (5) handskmakare, före detta (875) handskmakargesäll (341) handskmakarlärling (4) handskmakarmästare (202) handskmakaränka (9) handskmakeriarbetare (61) handskpressare (2) handsksömmerska (37) hattfabriksarbetare (2) hattfabrikör (14) hattmakardotter (1) hattmakare (508) hattmakare, före detta (10) hattmakargesäll (120) hattmakargesäll, före detta (1) hattmakargesälldotter (1) hattmakarlärling (2) hattmakarmästare (194) hattmakaränka (18) hattstofferare (2) hattsömmerska (1) herrskapsskomakare (1) hovsadelmakare (2) hovskomakarmästare (13) hovskräddare (18) hovskräddarmästare (4) hovvävare (8) huddragare (6) häcklare (8) häradssadelmakare (2) häradsskomakare (73) häradsskräddare (149) kappsömmerska (1) kardmakare (41) kardmakare, före detta (1) kardmakargesäll (4) kardmakarmästare (3) karduansmakare (1) karduansmakargesäll, före detta (1) kattunstryckare (4) klädesfabriksarbetare (2) klädesfabriksgesäll (1) klädesfabrikskarl (9) klädesfabriksmästare (1) klädesfabrikör (5) klädesmakare (19) klädesmakargesäll (1) klädesmakarmästare (11) klädestillverkare (1) klädesvävare (44) klädesvävargesäll (38) klädesvävarmästare (5) klädesvävaränka (1) klädstampare (5) klädsömmerska (13) knappmakare (35) knappmakargesäll (1) knappmakarmästare (7) knappmakaränka (2) knappslagare (1) konstväverska (1) körsnär (23) körsnär, före detta (1) körsnärslärling (1) linvävare (84) linvävargesäll (6) linvävarhustru (1) linvävarmästare (19) linvävaränka (3) linväverska (1) logarvare (37) logarvargesäll (14) logarvarmästare (5) logarverifaktor (2) lumpsorterare (1) läderfabriksarbetare (6) lädertagare (5) maskinstickerska (2) modist (3) mästerskräddare (1) mössfabrikör (4) möss-skräddare (59) perukmakare (105) perukmakargesäll (9) perukmakarmästare (26) perukmakaränka (2) piskmakare (6) portföljarbetare (6) portmonnäarbetare (2) portmonnäfabrikverkmästare (1) portmonnäfabrikör (4) possementmakare (10) possementmakarmästare (9) pälsvaruarbetare (1) remsnidare (19) remsnidargesäll (2) remsnidarmästare (4) repslagardotter (2) repslagardräng (1) repslagare (356) repslagare, före detta (9) repslagarfabrikör (3) repslagargesäll (290) repslagargesäll, före detta (3) repslagargesälldotter (2) repslagargesällänka (1) repslagarlärling (5) repslagarmästare (54) repslagarundermästare (7) repslagaränka (9) repslageriarbetare (17) repslageriarbetare, före detta (1) repslagerifabrikör (4) sadelmakardotter (3) sadelmakardräng (2) sadelmakare (1462) sadelmakare, före detta (11) sadelmakargesäll (259) sadelmakargesäll, före detta (2) sadelmakargesällänka (1) sadelmakarlärling (18) sadelmakarmästare (191) sadelmakaränka (16) sadelmakeriarbetare (20) sadelmakeriidkare (13) saffiansberedare (3) segelduksarbetare (2) segelduksmakare (1) segelduksmästare (5) segelduksvävare (1) segelduksvävargesäll (1) segelmakare (28) segelmakargesäll (27) segelmakarmästare (29) segelmakaränka (2) segelsömmare (139) segelsömmargesäll (45) segelsömmargesäll, före detta (2) segelsömmargesälldotter (3) segelsömmarlärling (1) segelsömmarmästare (5) segelsömmaränka (2) sejlargesäll (1) sejlarmästare (8) sidenfabrikant, före detta (1) sidenvävare (1) skinnare (7) skinnargesäll (2) skinnberedare (28) skinnfärgare (21) skinnmästare (1) skinnsömmerska (1) skoarbetare (38) skoarbeterska (1) skofabriksarbetare (1) skoflickare (102) skoflickarmästare (1) skoflickaränka (5) skomakardotter (41) skomakardräng (69) skomakardräng, före detta (1) skomakare (12881) skomakare, före detta (85) skomakargesäll (1747) skomakargesällänka (1) skomakarhustru (13) skomakarlärling (93) skomakarmästare (1320) skomakarmästare, före detta (4) skomakarson (3) skomakarålderman (1) skomakaränka (60) skomakeriarbetare (128) skomakerifabrikör (1) skomakeriidkare (20) skonåtlare (1) skosömmerska (2) skotillskärare (1) skräddardotter (27) skräddardräng (126) skräddare (12689) skräddare, före detta (83) skräddargesäll (1442) skräddargesäll, före detta (4) skräddargesällänka (3) skräddargosse (1) skräddarhustru (21) skräddarlärling (77) skräddarmästare (971) skräddarmästare, före detta (5) skräddarmästarhustru (1) skräddarson (3) skräddarålderman (2) skräddaränka (49) skrädderiarbetare (182) skrädderifabrikör (3) skrädderiidkare (11) skrädderitillskärare (2) snörmakare (41) snörmakargesäll (2) snörmakeriarbetare (1) snörmakerifabrikör (2) sockenfällberedare (1) sockensadelmakare (3) sockenskomakare (1398) sockenskomakare, före detta (18) sockenskomakarmästare (1) sockenskräddare (2263) sockenskräddare, före detta (3) spetsvävare (3) spinnare (104) spinnare, före detta (1) spinnarfru (1) spinnargesäll (11) spinneriidkare (1) spinneripiga (1) spinneriverkmästare (1) spinnfabrikör (6) spinnmästare (32) stampare (22) stampmästare (5) stickerska (23) strumpfabriksgesäll (1) strumpmakargesäll (1) strumpvävare (7) strumpvävargesäll (12) strumpvävarmästare (2) syflicka (1) syjungfru (10) sykvinna (1) sämskmakare (173) sämskmakargesäll (60) sämskmakargesäll, före detta (2) sämskmakarmästare (48) sämskmakaränka (8) sömmerska (1099) textilarbetare (1) tillskärare (22) toffelmakare (242) trikåarbetare (1) trikåarbeterska (2) trikåfabrikör (4) trikåstickerska (7) trikåverkmästare (1) trikåvävare (1) träbenskräddare (5) träbottenarbetare (1) träbottenmakare (2) träskoarbetare (5) träskomakare (57) träskomakarmästare (1) träskoman (3) träskomaskinarbetare (1) trätoffelmakare (1) tygsadelmakare (1) ullkammare (3) ullspinnare (2) underrepslagaremästare (1) underrepslagarmästare (1) undervävmästare (2) valkare (3) vantmakare (1) vitgarvare (69) vitgarvargesäll (4) vitgarvarmästare (1) väskmakare (1) vävardräng (1) vävare (239) vävare, avviken (1) vävargesäll (24) vävarmästare (65) vävarsven (1) vävaränka (7) väveriarbetare (4) väverska (19) vävpiga (2) yllefabriksarbetare (8) yllefabriksdirektör (1) överskärare (20) överskärargesäll (7) överskärarlärling (1) överskärmästare (8) tygsadelmakare (1)
byggnad och anläggning26829arkitekt (41) arkitektlärare (1) bergstimmerman (1) blytäckare (10) blytäckarmästare (3) brobyggardotter (8) brobyggare (190) brobyggare, före detta (9) brobyggarsmedgesäll (4) brobyggartimmerman (6) brobyggaränka (16) brobyggnadsföreståndare (2) broläggare (42) broläggarlärling (1) brosmed (1) bruksmurare (3) brunnsborrare (4) brunnsgrävare (2) bultslagare (10) byggare (5) byggmaskinist (1) byggmästardotter (3) byggmästare (510) byggmästare, före detta (2) byggmästargesäll (1) byggnadsarbetare (5) byggnadselev (1) byggnadsförvaltare (1) byggnadskonstruktör (7) byggnadssnickare (73) båtbyggardotter (6) båtbyggare (134) båtbyggarhustru (1) dessinatör (2) domkyrkoarkitekt (3) espingsbyggare (18) gårdsmurare (7) husbyggnadskonduktör (1) hustimmermansgesäll (1) häradsmurare (40) häradsmurmästare (6) häradsmålare (1) kofferdibyggmästare (1) konsterfaren murargesäll (1) kronobefallningsman (1) kvarnbyggardotter (2) kvarnbyggare (91) kvarnbyggmästare (6) lackerare (2) länsbyggmästare (1) mastmakare (17) mastmakare, före detta (1) mastmakargesäll (1) mastmakarmästare (6) mastmakartimmerman (1) mastmakaränka (2) murararbetare (298) murararbetare, före detta (2) murardotter (10) murardräng (90) murare (5388) murare, före detta (33) muraregesäll (1) murarförman (2) murargesäll (3737) murargesäll, före detta (17) murargesälldotter (2) murargesällänka (11) murarhantlangare (2) murarlärling (296) murarmästardotter (3) murarmästare (727) murarmästare, före detta (2) murarmästaränka (12) murarson (1) muraränka (6) murmästarson (1) målararbetare (76) målararmästare (43) målardotter (8) målardräng (3) målare (2738) målare, före detta (9) målargesäll (787) målargesäll, före detta (3) målargesälldotter (3) målargesällänka (1) målarhustru (5) målarlärling (27) målarmästardotter (1) målarmästare (221) målarmästare, före detta (6) målarson (1) målaränka (15) målerifabrikör (5) måleriidkare (10) möllebyggare (39) pannbyggare (2) puddelmästare (1) puddlare (9) rörarbetare (1) rörläggare (36) rörmokare (1) skeppsbrobyggmästare (2) skeppsbyggare (10) skeppsbyggarlärling (2) skeppsbyggmästare (31) skeppsbyggmästarhustru (1) skeppstimmerman (351) skeppstimmerman, före detta (3) skeppstimmermästare (1) skiffertäckare (1) sockenbyggmästare (1) sockenmurare (23) sockenmurargesäll (1) sockenmurmästare (5) sockenmålare (5) sockentimmerman (49) spåneman (1) spånmästare (1) spånskärare (1) spåntäckare (9) stadsarkitekt (1) stadsbroläggare (2) stadsbroläggarförman (3) stadsbyggmästare (1) stadsingenjör (20) stadsmurmästare (3) stadssågare (1) stadstimmerman (114) stadstimmerman, före detta (1) stadstimmermanslärling (36) stadstimmermanslärling, före detta (1) stadstimmermansmästare (3) stadstimmermansänka (3) stadstimmermästare (6) stadstimmermästare, före detta (2) stationsbyggmästare (1) stenbroläggare (1) stenbyggare (1) stenhusbyggare (4) stenkrossarbetare (5) stenkrossförman (1) stenläggare (20) stenläggare, före detta (1) stensättare (94) taktäckare (30) tegelsättare (1) timmerarbetare (444) timmerarbetare, före detta (1) timmerdräng (77) timmergesäll (9) timmergesäll, före detta (12) timmergesällhustru (1) timmergesällänka (4) timmergårdsdräng (2) timmerlärling (284) timmerman (5651) timmerman, före detta (143) timmermansdotter (43) timmermansdräng (50) timmermansgesäll (2593) timmermansgesäll, före detta (2) timmermanshustru (3) timmermanslärling (93) timmermanslärling, före detta (1) timmermansmästare (87) timmermansson (3) timmermansänka (136) timmermurgesäll (1) timmermästardräng (3) timmermästare (124) timmermästaränka (4) timmersven (1) täckare (22) varvsarbetare (56) varvschef (1) varvsförman (10) varvsförmansdotter (2) varvsmålargesäll (1) varvsmålarmästare (1) varvstimmerman (96) varvstimmerman, före detta (1) varvstimmermansdräng (1) vattenverksföreståndare (3) övertimmerman (1) kronobefallningsman (1) timmerman, före detta (143)
förvaltning och administration14145kronobefallningsman (46) acciskontrollör (1) accisskrivare (20) aktuarie (6) aktuarie, före detta (1) amanuens (7) arkivarie (1) arrendatorssekreterare (1) assessor (74) assessorska (12) barnhemsföreståndarinna (1) barnhusbokhållare (7) barnhuskassör (1) beslagskarl (31) beslagskarl, före detta (3) besökare (111) besökaränka (3) bokhållare (1213) bokhållare, före detta (40) bokhållare, förste (3) bokhållarelev (1) bokhållaränka (1) borgmästarbetjänt (1) borgmästare (127) borgmästare, före detta (2) borgmästare, vice (5) borgmästarinna (5) brandstodskamrer (1) brouppbördsbetjänt, före detta (1) byfogde (61) byfogde, före detta (4) byinspektor (1) byråassistent (2) byråingenjör (3) byråskrivare (1) byråvaktmästare (9) ceremonimästare (4) charta sigillataombudsman, före detta (1) drätselkamrer (7) etatsråd (1) expeditionsbokhållare (8) expeditionsbokhållare, före detta (2) expeditionsrevisor (1) expeditionssekreterare (4) expeditionssekreterare, förste (2) exportkontorsföreståndare (1) fattigfogde (1) fattigfogde, före detta (1) fattiggårdsföreståndare (35) fattighusföreståndare (7) fattighusinspektor (1) fattighussyssloman (1) fattigvårdstillsyningsman (6) fogde (14) frälselänsman (49) frälselänsman, före detta (10) förrådsförvaltare (1) förvaltare (144) förvaltare, före detta (18) gatufogde (2) generalguvernör (2) generalkonsul (3) geodet (1) grindvakt (7) guvernementsräntmästare (1) guvernementssekreterare (2) guvernementstjänare (1) guvernör (1) gästgiveriinspektor (1) hovbokhållare (4) hovjunkare (12) hovkamrer (27) hovkamrerska (1) hovkvartermästare (10) hovmarskalk (13) hovmarskalkinna (5) hovråd (1) hovsekreterare (15) häradslänsman (1) häradssyssloman (1) inspektor (1711) inspektor, före detta (159) inspektorsdotter (7) inspektorska (21) inspektorsson (1) inspektorsänka (11) intendent (3) kameralist (1) kameralist, före detta (3) kammarbokhållare (1) kammarförvant (23) kammarherre (89) kammarherre, förste (1) kammarråd (2) kammarskrivare (277) kammarskrivare, före detta (10) kammarskrivaränka (1) kansliråd (6) kansliskrivare (2) kanslist (19) kanslivaktmästare (27) kanslivaktmästare, före detta (1) kommersråd (9) kommersrådinna (2) kommissarie (277) kommissarie, före detta (10) kommissarie, vice (1) kommissariska (2) kommissionslantmätare (108) kommissionslantmätare, före detta (3) kommissionslantmätare, vice (1) kommunalordförande (33) kommunalordförande, före detta (2) konsul (113) konsul, före detta (3) konsul, vice (23) konsularagent (2) konsuldotter (1) konsulinna (5) kontorist (421) kontorschef (19) kontorsskrivare (1) kontorsvaktmästare (10) kontrollör (116) kontrollör, före detta (16) kontrollörshustru (1) kontrollörsänka (1) konungens troman (25) kopist (2) kornmätare (6) kronobefallningsman (46) kronobefallningsman, före detta (3) kronofogde (37) kronofogde, före detta (3) kronoinspektor (6) kronolänsman (594) kronolänsman, före detta (40) kronolänsmansdotter (2) kronolänsmansson (1) kronomätare (24) kronomätaränka (1) kronouppbördskamrer (3) kronouppbördsman (3) kunglig sekreterare (9) kustbevakningsbåtsman (1) kustchef (33) kustchef, före detta (2) kustchefslöjtnant (1) kustinspektor (4) kustmästare (1) kustroddardotter (17) kustroddare (755) kustroddare, före detta (32) kustroddarson (1) kustroddaränka (1) kustryttare (1) kustsergeant (161) kustsergeant, före detta (25) kustuppsyningsman (117) kustuppsyningsman, före detta (25) kustuppsyningsmansänka (1) kustvakt (1064) kustvakt, före detta (131) kustvaktardotter (8) landshövding (32) landshövding, före detta (3) landshövdingska (2) landshövdingsänka (1) landskamrer (37) landskamrerska (1) landskanslist (24) landskontorist (22) landskontorist, före detta (1) landssekreterare (42) landtullare (2) landtullbesökare (19) landtullinspektor (1) landtullnär (5) landtullvaktmästare (18) landtullvaktmästare, före detta (1) landtullvisitör (47) lantkommisionsmätare (1) lantmästare (1) lantmätardotter (1) lantmätare (103) lantmätare, före detta (3) lantmätarryttare (2) lantmätaränka (2) lantmäteriauskultant (33) lantmäteridirektör (5) lantmäterielev (31) lantmäterielev, före detta (1) lantmäterifiskal (1) lantmäterimedhjälpare (2) lantråd (2) lantrådinna (1) lanträntmästare (4) legationsekreterare (5) länsbokhållare (9) länsman (175) länsman, före detta (10) länsmansänka (1) magistratsbetjänt (9) magistratsfullmäktig (1) magistratssekreterare (39) mantalskommissarie (11) mantalsskrivare (1) materialbokhållare (21) materialförvaltare (42) materialskrivare (4) materialvakt (5) medicinalråd, före detta (1) milbokhållare (8) mäklarebokhållare (1) mätardräng (41) mätare (235) mätare, före detta (3) mätarålderman (1) mätaränka (4) nederlagsbokhållare (1) passkrivare (3) portnär (3) protokollsekreterare (2) provinsialinspektor (1) provisor (35) provisor, före detta (10) regeringsråd (1) registrator (30) registrator, före detta (1) registratorsdotter (1) reseinspektor (1) revisor (58) revisor, före detta (4) revisorsänka (2) riksdagsfullmäktige (4) riksdagsfullmäktige, före detta (5) riksdagsman (95) riksdagsman, före detta (43) riksdagsmansdotter (12) riksdagsmansson (3) riksdagsmansänka (2) roddarbesökare (2) rådhuskanslist (14) rådsherre (3) räntemästare (13) räntmästare, före detta (1) räntmästarhustru (1) salpeterutridare (6) sekreterare (112) sekreterare, före detta (1) sjuderiutridare (1) sjöbesökare (2) sjömilisbokhållare (1) sjötullinspektör (1) sjötullnär (8) sjötullsbesökare (13) sjötullsbetjänt (1) sjötullsförvaltare (5) sjötullsjaktbåtsman (2) sjötullskontrollör (9) sjötullsuppsyningsman (1) sjötullsvisitör (91) sjötullvaktmästare (407) sjötullvaktmästare, före detta (24) sjötullvaktmästaränka (3) skatteråd (1) skiftesförvaltare (2) skogsbokhållare (1) skolrådsledamot (1) skrivare (254) skrivare, före detta (6) skrivbiträde (6) slitageinspektor (3) slottsknekt (52) slottsknekt, före detta (4) slottskonstapel (1) slottsvaktmästare (23) slottsvaktmästare, före detta (4) sockenskrivare (5) stadsbetjänt (85) stadsbetjänt, före detta (1) stadsbokhållare (23) stadsfogde (11) stadsförman (6) stadsinspektör (4) stadskamrer (1) stadskassör (71) stadskassör, före detta (1) stadskontrollör (1) stadslantmätare (1) stadsmätare (83) stadsmätare, före detta (3) stadsmätaränka (1) stadssekreterare (16) stadsskrivare (1) stadstjänare (122) stadsvakt (310) stadsvakt, före detta (8) stadsvaktmästare (110) stadsvaktmästare, före detta (3) stadsvisitör (2) stadsvågmästare (3) stadsvägare (5) stadsvärderingsman (7) statsbetjänt (1) statsbetjäntsänka (1) statsråd, före detta (1) strandfogde (115) strandridare (63) strandridare, före detta (3) strandridaränka (2) synesman (1) syssloman (19) tillsyningsman (20) timskrivare (1) tjänsteförrättande förvaltare (1) tobaksbesökare (1) tolagsinspektor (10) tolagskassör (5) tolagskommissarie (1) tolagskommissarie, före detta (1) tolagsskrivare (19) tolagsskrivare, före detta (2) tolagsvaktmästare (9) tolagsvaktmästare, före detta (1) tullare (32) tullbesökare (1) tullbetjänt (3) tullbevakningskontrollör (3) tullbokhållare (2) tullbåtsman (4) tulldistriktchef (1) tulldistriktschefsekreterare (4) tullfiskal (15) tullförvaltare (101) tullförvaltare, före detta (4) tullinspektorsänka (1) tullinspektör (101) tullinspektör, före detta (2) tullinspektörsänka (1) tulljaktsbåtsman (22) tulljaktskarl (4) tulljaktsuppsyningsman (1) tullkassör (1) tullkontrollör (8) tullman (1) tullnär (95) tullnärska (1) tullpackhuskarl (21) tullpackhusuppsyningsman (1) tullroddare (7) tullsergeant (1) tullskrivardotter (2) tullskrivare (139) tullskrivarmästare (1) tullskrivaränka (1) tullstationsföreståndare (2) tulltillsyningsman (1) tulltjänsteman (4) tulluppsyningsman (53) tulluppsyningsman, före detta (7) tullvaktardotter (1) tullvaktmästardotter (1) tullvaktmästare (372) tullvaktmästare, före detta (9) tullvaktmästaränka (1) tullvisitör (4) tullöveruppsyningsman (5) underfogde (3) underfogde, före detta (1) underinspektör (2) uppbördskamrer (4) uppbördsman (13) uppbördsskrivare, före detta (1) uppsyningsman (135) uppsyningsman, före detta (10) utridare (49) utridare, före detta (2) vicekonsul (6) visitör (214) vågdräng (6) vågmästare (44) vågmästare, före detta (1) vågmästaränka (1) vägare (5) vägmästare (2) värderingsman (4) änkeinspektorska (1) änkekammarrådinna (1) änkekommissariska (1) över uppsyningsman (1) överceremonimästare (2) överinspektorska (3) överinspektör (3) överkustuppsyningsman (1) överuppsyningsman (19) salpeterutridare (6) expeditionssekreterare (4)
handel och bankväsende14631affärsbiträde (5) agent (29) agent, före detta (1) apotekardotter (1) apotekare (271) apotekare, före detta (6) apotekarexpedit (1) apotekargesäll (5) apotekargosse (1) apotekarlärling (6) apotekerska (3) assuranstjänsteman (3) auktionskommissarie (3) auktionsman (2) auktionsnotarie (1) auktionsvaktmästare (3) bankbokhållare (93) bankbokhållare, före detta (4) bankdirektör (19) bankkamrer (69) bankkamrer, före detta (3) bankkassör (28) bankkassör, före detta (2) bankombud (14) banktjänsteman (14) bankvaktmästare (19) bissenkrämare (2) blomsterhandlare (3) bodbetjänt (57) boddräng (8) bodkarl (1) bodmamsell (2) bokhandelsbiträde (2) bokhandelselev (2) bokhandlare (93) bokhandlare, före detta (6) bokspridare (3) borsthandlare (2) boråshandlare (13) boskapshandlare (1) brukshandlare (1) brännvinsminuthandlande (3) butiksbiträde (10) butiksföreståndare (2) börsvaktmästare (1) charkuterihandlare (11) cigarretthandlare (10) cigarrhandlare (2) cykelhandlare (1) diskontovaktmästare (6) diversehandlande (1) ekonomidirektör (24) expedit (2) fiskhandlare (25) foderhandlare (1) frukthandlare (8) fröhandlare (1) färghandlarhustru (1) förhyrningsagent (4) försäkringsagent (2) försäkringsagent, före detta (2) försäkringsinspektör (2) försäkringstjänsteman (4) försäljningschef (1) glasförare (20) glasföraränka (1) glasförerska (1) glashandlardräng (1) glashandlare (21) grosshandlare (147) grosshandlare, före detta (5) grynhandlare (12) grönsakshandlare (1) gårdfaridräng (1) gårdfarihandlare (97) gårdfarihandlare, före detta (4) hallandskarl (1) halling (3) hallingadräng (1) handelsagent (57) handelsbetjänt (40) handelsbetjänt, före detta (2) handelsbiträde (107) handelsbiträde, före detta (3) handelsbokhållare (249) handelsbokhållare, före detta (12) handelsdräng (10) handelsexpedit (7) handelsfullmäktig (1) handelsföreståndare (31) handelsidkare (37) handelsidkerska, före detta (1) handelskassör (3) handelskompanjon (1) handelskontorist (2) handelslärling (6) handelsman (1782) handelsman, före detta (22) handelsresande (149) handelsänka (1) handlande (13) handlardotter (7) handlare (7764) handlare, före detta (451) handlarhustru (7) handlaränka (12) hipphandlare (1) husmäklare (1) hypotekskanslist (1) hästebytare (1) hökare (586) hökare, före detta (12) hökeribetjänt (1) hökeriidkerska (4) inkasserare (3) inköpschef (1) järnhandelsbetjänt (1) järnhandlare (143) järnhandlare, före detta (6) järnhandlare. före detta (2) kamrer (173) kamrer, före detta (9) kamrerska (8) kassaskrivare (1) kassaskrivaränka (1) kassör (177) kassör, före detta (8) kassörska (8) klädeshandlare (2) klädhandlare (1) klädmäklare (3) klädmäklaredotter (1) kohandlare (1) kollektör (5) kolportör (14) kolportör, före detta (1) kommershandlare (1) kommissionshandlande (9) korghandlare (4) korvhandlare (1) krambodgesäll (1) kramhandlare (40) kreaturshandlare (8) kryddhandlare (3) kryddkrämare (3) krämare (237) krämare, före detta (6) krämargesäll (1) krämarsven (1) krämaränka (1) krämerska (3) köpdräng (3) köpman (72) köpmansdotter (3) köpmansgesäll (1) köpmansson (2) köpmansänka (3) lamphandlare (1) lanthandlardotter (1) lanthandlare (330) lanthandlare, före detta (15) lerkärlsförsäljare (1) lerkärlshandlande (1) livförsäkringsinspektör (5) lotterikollektör (2) läderhandlare (33) marketentare (107) marketentare, före detta (1) marketentska (1) marketentsänka (1) marknadsskrikerska (1) minuthandlare (3) mjölhandlare (55) mjölkförsäljerska (1) mjölkhandlare (3) modehandlerska (1) myntarbetare (1) månglare (5) månglerska (5) mäklare (6) möbelhandlare (8) nipperhandlare (1) nummerlotterikollektör (1) osthandlare (2) pantare, före detta (1) pantlånare (10) pappershandlare (1) provinsialapotekare (3) reklamchef (1) resekrämare (1) riksbanksrevisor (1) sikthandlare (1) sillhandlare (20) sillkrämare (1) skeppsagent (13) skeppsfurnerare (8) skeppshandlare (2) skeppsmäklare (6) skeppsredare (2) skinnuppköpare (1) skohandlare (1) smideshandelsbetjänt (1) smideshandlare (7) smörhandlerska (3) spannmålshandlare (43) sparbanksbokhållare (5) sparbankskamrer (2) sparbanksräkenskapsförare (1) sparbankssekreterare (4) speditör (1) spetshandlare (1) spritförsäljare (1) stadsapotekare (2) stadsmäklare (4) svinhandlare (3) sädeshandlare (2) tavelhandlare (1) tidningsexpeditör (1) timmerhandlare (83) timmerhandlare, före detta (2) timmernäringsidkare (3) toffelhandlare (1) torghandlare (25) torghandlerska (1) trikåförestånderska (1) trävaruhandlare (1) upphandlare (1) uppköpare (1) utvandraragent (1) vedhandlare (10) viktualiehandlare (33) viktualiehandlare, före detta (2) vilthandlare (4) vinhandlare (5) virkeshandlare (3) västgötahandlare (3) vävhandlare (3) ångbåtskommissionär (3) ölförsäljare (82) ölhandlare (18)
hotell och restaurang3279brunnsarrendator (1) brunnsinspektor (3) brunnskamrer (4) brunnskassör (1) brunnsskänk (8) brunnsvaktmästare (4) brännvinstraktör (1) brännvinsutskänkare (2) diskerska (1) gästgivardotter (15) gästgivardräng (1) gästgivare (1017) gästgivare, före detta (73) gästgivare, tillträdande (4) gästgivarmästare (2) gästgivarson (2) gästgivaränka (13) gästgiveriarrendator (6) gästgiveriarrendator, före detta (1) gästgiveriföreståndare (2) gästgiverska (1) hotellvaktmästare (3) hotellvärd (42) hotellvärd, före detta (4) hotellägare (5) huskock (1) kaféidkerska (1) kaféägare (1) kallskänka (4) kallskänksbiträde (1) kock (54) kockgesäll (1) kockgosse (1) kockmästare (4) kocksdräng (1) kocksmat (2) kokerska (44) krogman (96) krogman, före detta (1) krogmästare (2) krogänka (1) krögare (487) krögare, före detta (9) krögaränka (1) kypare (165) kypare, före detta (12) källarmästare (190) källarmästare, före detta (7) källarmästerska (1) källarsven (1) köksbiträde (1) köksmästare (8) mästerkock (2) pensionsföreståndare (4) restaurationsbiträde (1) restauratris (8) restauratör (196) restauratör, före detta (20) rockadräng (1) serveringsbiträde (1) serveringsflicka (2) serveringsjungfru (1) servitris (7) sjukhuskock (1) skeppskock (3) spisbiträde (1) spisvärd (29) spisvärdinna (3) stadskock (4) traktör (475) traktör, före detta (30) traktörsdotter (5) traktöränka (20) uppasserska (5) utskänkare (43) utskänkare, före detta (7) utskänkningsföreståndare (2) vattenutskänkare (1) vinkypare (10) vinskänk (2) vinskänk, vice, före detta (1) vintappare (2) värdshusbetjänt (1) värdshusföreståndare (5) värdshusidkerska (2) värdshusvärd (62) värdshusvärd, före detta (2) ångbåtsrestauratris (1) överkypare (6)
jordbruk och fiske537133agronom (26) allmoge (4) annexhemmansbonde (88) annexhemmansbonde, före detta (1) annexhemmansinnehavare (1) annexhemmanstillträdare (2) annexhemmansåbo (309) annexhemmansåbo, före detta (6) annexhemmansåbo, tillträdande (2) annexhusman (1) annexklockarebonde (1) annexprästebonde (2) arbetsbonde (14) arbetsbonde, tillträdande (1) arbetshemmansåbo (8) arbetstorpare (1) arrendator (12820) arrendator, avträdande (1) arrendator, före detta (256) arrendator, tillträdande (54) arrendatordotter (16) arrendatorhustru (17) arrendatorson (4) arrendatoränka (3) arrendetorpare (2) augmentsbonde (1) augmentshemmanstillträdare (1) augmentshemmansåbo (11) augmentshemmansåbo, tillträdande (1) augmentshemmansägare (1) augmentstorpare (1) avelskarl (18) backstugubo (6300) backstugubo, före detta (8) backstugubo, tillträdande (2) backstuguboson (25) backstugudotter (179) backstuguhustru (29) backstugukvinna (36) backstugukvinna, före detta (1) backstugupiga (25) backstugutorpare (1) backstuguägarinna (2) backstuguänka (120) beneficiehemmansåbo (10) beridare (11) beridare, före detta (1) betinspektör (1) betodlare (1) blomsterfabrikant (1) bonddotter (2304) bonddräng (51) bonddrängsänka (1) bonde (52531) bonde, avviken (1) bonde, före detta (844) bonde, förrymd (1) bonde, tillträdande (208) bondearrendator (2) bondeänka (1857) bondeänka, före detta (1) bondhustru (109) bondson (1504) bonicka (1) boskapsherde (2) boställesarrendator (6) boställesarrendator, tillträdande (2) boställesbo (1) boställesbo, före detta (1) boställesbonde (38) boställesbrukare (20) boställesinnehavare (1) boställestillträdare (1) boställesåbo (37) boställsarrendator (1) brukardotter (39) brukare (1919) brukare, före detta (45) brukare, tillträdande (10) brukarson (16) brukaränka (5) bönetröskare (1) dagsverksarrendator (1) dagsverkstorpardotter (16) dagsverkstorpare (2151) dagsverkstorpare, före detta (2) dagsverkstorpare, tillrädande (9) dagsverkstorparpiga (1) dagsverkstorparson (2) dagsverkstorparänka (4) dejerifogde (2) dikningsföreståndare (1) dikningsförman (13) distriktsveterinär (4) djurläkare (36) domkyrkohemmansåbo (90) domkyrkoskattehemmansåbo (11) farmare (4) farmare, före detta (2) fideikommissarie (9) fiskardotter (649) fiskardräng (343) fiskare (19608) fiskare, före detta (52) fiskare, förrymd (1) fiskarhustru (11) fiskarson (322) fiskaränka (145) fodermarsk (43) fodermarsk, före detta (2) fodermästare (3) friherre (286) friherrinna (265) friherrinna, före detta (2) frälsebokhållare (5) frälsebonde (2082) frälsebonde, före detta (17) frälsebonde, tillträdande (68) frälsebondedotter (20) frälsebondeson (11) frälsehemmansarrendator (6) frälsehemmansbrukare (12) frälsehemmansinnehavare (1) frälsehemmansåbo (4661) frälsehemmansåbo, före detta (68) frälsehemmansåbo, tillträdande (139) frälsehemmansägare (492) frälsehemmansägare, tillträdande (6) frälsehusman (20) frälsehusman, tillträdande (2) frälseinspektor (39) frälseinspektor, före detta (6) frälsekamrer (8) frälselantman (1) frälseskytt (1) frälsesäterihemmansägare, tillträdande (1) frälsetorpare (11) frälseundantagsman (1) frälseåboson (5) frälseåboänka (2) fyrspannsdräng (1) fårdräng (1) fårföreståndare (1) fårherde (68) fårherde, före detta (2) fårmästare (6) fårschäfer (14) fårväkterska (1) fägubbe (1) fäherde (120) fäherde, före detta (2) färyktare (3) fästebonde (12) fästebrukare (4) fördelshemmansåbo (33) förkarl (1) förpaktare (1) gatehjon (1) gatehusdotter (4) gatehuskvinna (1) gatehusman (367) gatehusman, tillträdande (1) gatehusänka (4) getherde (6) getvaktare (9) gift dräng (1673) gift tjänstedräng (11) godsbokhållare (7) godsförvaltare (4) godsägare (48) godsägare, före detta (1) grävare (13) gårdman (8497) gårdman, före detta (3) gårdmansdotter (486) gårdmansdräng (3) gårdmanshustru (117) gårdmansson (130) gårdmansänka (1431) gårdmansänkling (1) gårdsbokhållare (30) gårdsbokhållare, före detta (8) gårdsdräng (1609) gårdsdräng, före detta (13) gårdsdrängsdotter (1) gårdsfiskare (2) gårdsfogde (25) gårdsfogde, före detta (1) gårdsfolk (4) gårdsföreståndare (5) gårdsförvaltare (4) gårdsinspektor (5) gårdskassör (1) gårdskrivare (7) gårdskrivaränka (1) gårdskusk (1) gårdskvinna (1171) gårdspiga (92) gårdsskrivare (22) gårdsskrivare, före detta (1) gårdsänka (10) hackelseskärare (1) handelsträdgårdsmästare (1) hemmadräng (3) hemmafiskare (1) hemmakusk (1) hemmansarrendator (48) hemmansarrendator, tillträdande (4) hemmansbonde (3) hemmansbrukare (1697) hemmansbrukare, före detta (18) hemmansbrukare, tillträdande (84) hemmansbrukarhustru (1) hemmansbrukaränka (1) hemmansdräng (4) hemmansrusthållare, tillträdande (1) hemmansson (30) hemmanstillträdare (1014) hemmansåbo (5396) hemmansåbo, blivande (9) hemmansåbo, egen (1) hemmansåbo, före detta (101) hemmansåbo, tillträdande (426) hemmansåbo, tillämnad (3) hemmansägardotter (371) hemmansägardräng, före detta (1) hemmansägare (18730) hemmansägare, före detta (289) hemmansägare, tillträdande (734) hemmansägareson (1) hemmansägarhustru (80) hemmansägarson (88) hemmansägaränka (44) hemmapiga (1) hemmason (66) herde (187) herde, före detta (2) herdekvinna (1) herdeson (1) herdeänka (3) herrskapsbonde (1) herrskapsskytt (2) hospitalshemmanstillträdare (1) hospitalshemmansåbo (12) hospitalshemmansåbo, tillträdande (1) hoveribonde, tillträdande (1) hovslagare (269) hovslagare, före detta (14) hovslagargesäll (43) hovslagarmästare (30) hovslagarmästarlärjunge (1) hovslagaränka (4) hovstallmästare (7) hovstallmästare, förste (2) humleman (1) husfolk (3) huskvinna (58) husman (66425) husman, före detta (272) husman, förrymd (6) husman, tillträdande (197) husman, utsocknes (1) husmansdotter (389) husmanshustru (160) husmanskvinna (2) husmanspiga (25) husmansson (63) husmansänka (345) husänka (22) hälftenbonde (67) hälftenbrukare (290) hälftentorpare (1) häradsvalackardräng (1) häradsvalackare (35) hästgällare (13) hästhemmansbonde (10) hästhemmansåbo (72) hästhemmansägare (1) hästhållsåbo, före detta (1) hästläkare (7) hästskomakare (1) hästskärare (1) hönsgumma (3) hönspiga (3) innammare (2) inskärsfiskare (285) insocknes frälsehemmansåbo, tillträdande (4) interimsrusthållsåbo (2) interimsåbo (3) jaktuppsyningsman (41) jaktuppsyningsman, före detta (2) jordarrendator (73) jordbrukardotter (2) jordbrukare (112) jordbrukare, före detta (3) jordbrukarhustru (1) jordbrukaränka (1) jordbruksarbetare (179) jordhytteåbo (1) jordstuguman (10) jordtorpare (341) jordtorpare, före detta (2) jordtorpare, tillträdande (2) jordtorparänka (2) jordägardotter (2) jordägare (226) jordägarinna (1) klockarbonde (20) kodoktor (1) konstträdgårdsmästare (7) kovakt (1) kreatursvaktare (1) kronobonde (84) kronobonde, före detta (2) kronofiskare (3) kronofiskare, före detta (1) kronofördelshemmansåbo (3) kronohemmansarrendator (6) kronohemmansåbo (146) kronohemmansåbo, före detta (1) kronohemmansåbo, tillträdande (4) kronohemmansägare (3) kronohästhemmansåbo (1) kronorusthållare (31) kronorusthållare, tillträdande (1) kronoskattearbetshemmansåbo (47) kronoskatteaugmentshemmansåbo (1) kronoskattebeneficiehemmansåbo (3) kronoskattebonde (15) kronoskattefrälsehemmansåbo (1) kronoskattefördelshemmansåbo (6) kronoskattefördelshemmansägare (1) kronoskattehemmansåbo (169) kronoskattehemmansåbo, tillträdande (14) kronoskattehemmansägare (6) kronoskattehemmansägare, tillträdande (2) kronoskattehästhemmansåbo (1) kronoskatterusthållsåbo (50) kronoskatteåbo (84) kronoskatteåbo, tillträdande (1) kronotorpare (10) kronoåbo (152) kronoåbo, före detta (2) kronoåbo, tillträdande (2) kronoåboänka (1) kurschmidt (1) kyrkobonde (4) kyrkobonde, före detta (1) kyrkobonde, tillträdande (1) kyrkofrälseåbo (1) kyrkohemmanstillträdare (1) kyrkohemmansåbo (29) kyrkohemmansåbo, tillträdande (1) kyrkohusman (7) kyrkojordsarrendator (2) kyrkoåbo (8) ladufogde (2497) ladufogde, före detta (196) ladufogde, tillträdande (2) ladufogdedotter (8) ladufogdehustru (2) ladufogdeson (2) ladufogdeänka (3) ladugårdsdräng (1) ladugårdsföreståndare (26) ladugårdsföreståndare, före detta (1) ladugårdsförman (10) ladugårdspiga (1) ladugårdsskötare (3) ladugårdsuppsyningsman (1) landbonde (61) landbonde, blivande (3) landbonde, före detta (1) lantarbetare (126) lantbrukardotter (24) lantbrukare (3362) lantbrukare, före detta (214) lantbrukare, tillträdande (7) lantbrukaredotter (8) lantbrukarhustru (1) lantbrukarson (4) lantbruksbokhållare (7) lantbrukselev (27) lantbruksföreståndare (1) lantbruksingenjör (5) lantdräng (1) lantgårdsmästare (1) lappman (2) ledvaktare (1) länsträdgårdsmästare (1) länsveterinär (1) löningshemmansåbo (2) maskintröskare (2) mensalbonde (10) mensalhemmansinnehavare (1) mensalhemmansåbo (76) mensalhemmansåbo, före detta (1) märgelgrävare (13) nybyggare (2) parkmästare (2) patron (131) patron, före detta (1) patronessa (2) plantagedirektör (1) plantagevårdare (1) plantageägare (1) planteringsuppsyningsman (2) planteringsvaktare (14) planteringsvårdare (153) planteringsvårdare, före detta (8) plantermästare (2) plantör (13) plogdräng (7) plogkörare (1) possessionat (129) possessionat, före detta (3) postbonde (60) posthemmansåbo (5) prebendeåbo (1) proprietär (2) prostbonde (1) prästannexåbo (3) prästbonde (419) prästbonde, före detta (3) prästbondeson (1) prästbondeänka (2) prästgårdshusman (1) prästhemmansarrendator (2) prästhemmansbrukare (2) prästhemmansåbo (8) rotehusman (3) rusthållardotter (24) rusthållare (14115) rusthållare, före detta (155) rusthållare, tillträdande (280) rusthållarson (1) rusthållaränka (13) rusthållsarrendator (22) rusthållsdelägare (1) rusthållshemmansägare (2) rusthållshemmansägare, tillträdande (1) rusthållsåbo (311) rusthållsåbo, före detta (3) rusthållsåbo, tillträdande (19) rusthållsägare (8) rusthållsägare, tillträdande (1) ryktare (1015) ryktare, före detta (46) ryktarhustru (2) ryktaränka (2) ryktdräng (1) ryktmästare (6) rättardotter (4) rättardräng (1) rättare (569) rättare, före detta (21) rättarlärling (1) rättarson (1) sambrukare (2) sandarbetare (1) sandförare (1) sandgrävare (17) sandhavreplantagedirektör (2) sandvakt (6) sandvårdare (23) schäfer (67) schäfer, före detta (1) schäfermästare (1) sextingbrukare (1) skatte-augmentshemmansåbo (5) skattebeneficiehemmansåbo (2) skattebonde (1138) skattebonde, före detta (14) skattebondedotter (37) skattebondeson (12) skattedomkyrkohemmansåbo (4) skattefrälsehemmansåbo (42) skattefrälsehemmansåbo, tillträdande (7) skattefrälsehemmansägare (1) skattefördelshemmansåbo (16) skattefördelshemmansåbo, före detta (1) skattefördelshemmansåbo, tillträdande (1) skattefördelshemmansägare (1) skattehemmanshustru (1) skattehemmansåbo (258) skattehemmansåbo, före detta (2) skattehemmansåbo, tillträdande (6) skattehemmansägare (21) skattehemmansägare, tillträdande (1) skattehospitalshemmansåbo (3) skattehospitalshemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansåbo (14) skattehästhemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansägare (2) skatteman (2) skatterusthållare (109) skatterusthållare, tillträdande (10) skatterusthållsbrukare, tillträdande (2) skatterusthållsåbo (54) skatterusthållsägare (6) skattetorpare (1) skatteåbo (133) skolhemmansåbo (6) skosmed (2) skytt (50) småbrukare (1) sockenbonde (1) stadsfiskare (11) stadsfävårdare (1) stadsträdgårdsmästare (7) stallbetjänt (14) stalldräng (291) stalldräng, före detta (3) stallfolk (1) stallföreståndare (1) stallkarl (3) stallknekt (1) stallmästare (34) stallmästare, före detta (2) stallvakt (1) statare (110) statdräng (12685) statdräng, före detta (104) statdränghustru (18) statdrängsdotter (12) statdrängsänka (8) statkarl (913) statkarl, före detta (11) statpiga (7) stattorpare (115) stattorparhustru (1) stortorpare (49) strandsittare (29) städjoinnehavare (1) svinryktare (1) säteriägare (16) tolftedelsbrukare (1) tomtkarl (3) torpararrendator (13) torparbetare (1) torpardotter (1875) torpardräng (3) torpare (105159) torpare, före detta (742) torpare, förrymd (1) torpare, tillträdande (1645) torparhustru (766) torparkvinna (10) torparrendator (240) torparrendator, före detta (3) torparson (578) torparänka (1251) torpbrukare (72) torpdräng (1) torphälftenbrukare (2) torpinnehavare (1) torpinnehaverska (2) torpundantagsman (1) torpåbo (2) torpägare (14) torvkörare (1) torvmästare (3) torvskärare (1) trädgårdsarbetare (66) trädgårdsarrendator (2) trädgårdsbiträde (3) trädgårdsdräng (131) trädgårdsdräng, före detta (1) trädgårdselev (27) trädgårdsgesäll (1) trädgårdshusman (10) trädgårdskarl (4) trädgårdskvinna (1) trädgårdsmästardotter (8) trädgårdsmästare (2985) trädgårdsmästare, före detta (48) trädgårdsmästarelev (1) trädgårdsmästargesäll (2) trädgårdsmästarhustru (2) trädgårdsmästarlärling (3) trädgårdsmästaränka (13) tröskare (3) tröskedräng (2) tröskeman (33) täckdikare (1) undantagsarrendator (5) undantagsbrukare (16) undantagsdräng (22) undantagshusman (3) undantagshustru (277) undantagskvinna (147) undantagsman (9586) undantagsmansson (1) undantagspiga (39) undantagsänka (2512) understallmästare (1) utsocknes skattefrälseåbo (1) valackardräng (15) valackare (218) valackaränka (1) valldräng (10) vallherde (5) vallhjon (5) vallhjon, före detta (2) veterinär (65) veterinärläkare (48) vånggömmare (27) vångvaktare (55) vårdare (3) åbo (121499) åbo, före detta (2741) åbo, tillträdande (1550) åbodotter (7724) åbodräng (10) åbohustru (616) åbokvinna (15) åboson (1578) åboson, före detta (2) åboänka (878) åboänka, före detta (11) åkerbrukare (375) åkerbrukare, före detta (3) åttingsbrukare (3) ängsvaktare (9) ängsvattnare (28) ängsvattnare, före detta (1) örtagårdsman (10) huskvinna (58) gift tjänstedräng (11)
kemisk-teknisk industri3630timmerman, före detta (1) salpeterutridare (7) blanksmörjetillverkare (4) calcinermästare (3) fosfatarbetare (1) färgardotter (5) färgardräng (2) färgare (718) färgare, före detta (20) färgarfabrikör (1) färgargesäll (153) färgargesäll, före detta (3) färgarhustru (1) färgarlärling (7) färgarmästare (62) färgaränka (6) färgeriarrendator (9) färgeridirektör (2) färgerifabrikör (129) färgerifabrikör, före detta (3) färgerifabrikör, tillträdande (1) färgerimanufakturist (1) färgeriverkmästare (1) färgeriägare (3) gödningsfabriksarbetare (1) kemilaborant (1) kemist (1) kemistingenjör (1) kimröksmästare (1) kruder (1) krutarbetare (54) krutarbetare, före detta (1) krutdräng (8) krutdräng, före detta (1) krutmästare, före detta (1) krutvaktmästare (1) laborant (4) laboratoriearbetare (1) lackfabrikör (12) limfabrikör (4) limkokare (6) lutterdräng (6) luttermästare (10) raffinaderibrukare (1) salpetersjudardräng (177) salpetersjudardräng, före detta (4) salpetersjudare (1238) salpetersjudare, före detta (217) salpetersjudarlärling (1) salpetersjudaränka (3) salpetersjuderiinspektor (1) salpetersjuderiuppsyningsman (2) salpetersjuderiverkmästare (106) salpetersjuderiverkmästare, före detta (7) salpeterutridare (7) salpeterutridare, före detta (1) saltpetersjudare, före detta (2) sjudardräng (17) sjudardräng, före detta (2) sjudare (409) sjudare, före detta (93) sjudarmästare (2) sjudaränka (1) skönfärgare (34) skönfärgarmäster (1) sulfitarbetare (1) såpbruksarbetare (12) såpbruksmästare (1) såpfabrikör (2) såpsjudare (8) såpsjuderimästare (1) tekniker (3) teknolog (2) teknolog, före detta (2) timmerman, före detta (1) tvålfabrikör (12) tvålmästare (8) vagnssmörjfabrikör (1) vagnssmörjfabrikör (1)
keramik- och glastillverkning2236chamottformare (1) glasblåsare (63) glasblåsargesäll (1) glasbruksarbetare (19) glasbruksingenjör (2) glasfabrikör (8) glasmålare (1) glasmästare (453) glasmästare, före detta (1) glasmästargesäll (17) glasmästargesälldotter (1) glasmästarlärling (2) glasmästaränka (7) glasslipare (4) glassträckare (1) hyttman (5) häradsglasmästare (12) kakelmakare (8) kakelmakargesäll (7) kakelmakarmästare (1) kakelmakaränka (1) kakelugnsarbetare (10) kakelugnsfabrikör (11) kakelugnsmakarbiträde (1) kakelugnsmakardotter (1) kakelugnsmakare (577) kakelugnsmakare, före detta (2) kakelugnsmakargesäll (272) kakelugnsmakarlärling (5) kakelugnsmakarmästare (89) kakelugnsmakarålderman (1) kakelugnsmakaränka (15) krukmakare (248) krukmakargesäll (54) krukmakarlärling (3) krukmakarmästare (106) krukmakaränka (10) krukmakeriarbetare (3) porslinsarbetare (57) porslinsmålare (9) porslinsritare (1) pottmakare (88) pottmakargesäll (16) pottmakarlärling (2) pottmakarmästare (26) pottmakaränka (2) pottugnsmakare (1) sockenglasmästare (8) ugnsmakare (1) ugnsmakargesäll (1) ugnssättare (1)
konst, kultur och media1259akrobat (7) aktris (6) aktör (27) artist (21) biblioteksamanuens (1) bildhuggardotter (1) bildhuggare (113) bildhuggargesäll (27) bildhuggarmästare (6) bildhuggerifabrikör (5) bildhuggeriidkare (1) bildsnidare (1) biljardägare (1) circusartist (9) dansös (1) dekorationsmålare (10) dekoratör (3) ekvilibrist (2) fotograf (145) fotograf, före detta (1) fotografbiträde (1) genremålare (1) gymnast (6) harmoniker (37) harmonist, före detta (2) hovfotograf (1) hovmålare (1) häradsspelman (60) instrumentist (5) journalist (4) kapellmästare (4) komediant (4) komedidirektör (1) konsertgivare (1) konstberidare (5) konstberiderska (1) konstförevisare (1) konstmålare (5) konstnär (6) konstryttare (1) konterfejare (14) korrespondent (5) körmästare (1) landskapsmålare (4) lindansare (3) lindanserska (2) litteratör (48) magiker (2) menageriägare (2) modellör (3) musikamatör (1) musikant (154) musikant, före detta (14) musikantdotter (3) musikantgesäll (8) musikanthustru (5) musikantänka (4) musikdirektör (108) musikdirektör agré (1) musikdirektör, före detta (1) musikelev (1) musiker (37) ornamentsbildhuggare (5) pianist (5) pianostämmare (2) porträttmålare (5) positivspelare (4) positivspelerska (5) provinsialmålare (9) redaktionssekreterare (2) redaktör (42) redaktör, före detta (1) referent (1) skådespelare (43) skådespelare, före detta (1) skådespelerska (6) sockenspelman (35) spelman (46) stadsinstrumentist (1) stadsmusikant (20) stadstrumpetare (1) stadstrumslagare (4) stadstrumslagare, före detta (1) sångare (39) sångare, före detta (1) sångerska (8) taskspelare (1) teaterdirektör (8) tenorsångare (1) tidningsredaktör (3) tidningsreferent (3)
landtransport9613askkörare (2) banarbetare (41) banförman (1) baningenjör (7) baninspektör (1) bankusk (7) bansopare (2) bantjänsteman (1) banvakt (1069) banvakt, före detta (8) banvaktmästare (3) banvaktsdotter (3) banvaktshustru (1) banvaktsson (1) banvaktsänka (2) bevakningsinspektor (2) biljettör (1) bomvakt (1) brofogde (22) broinspektor (3) bromsare (7) bromsare, före detta (1) bromsarförman (1) brovakt (14) bryggerikusk (1) brödutkörare (4) bärare (79) bärare, före detta (2) bärarförman (7) chaufför (46) diligensdräng (1) diligenskusk (9) diligenskusk, före detta (1) dragare (585) dragare, före detta (6) dragareförman (5) drickautkörare (1) droskkusk (12) dykerikommissarie (9) dykeriuppsyningsman (1) fardräng (1) fliskörare (3) fodervagnsmästare (1) forsvenkarl (1) forvagnsmästare (1) forvagnspackare (2) fraktare (41) fraktarson (1) förrådsarbetare (12) förrådsbiträde (1) förrådsvaktmästare (18) godsexpeditör (11) herrskapskusk (2) hovkusk (2) hyrkusk (24) hållkarl (32) hållkarl, före detta (1) ilgodsexpeditör (1) järnvägsarbetare (563) järnvägsbokhållare (97) järnvägsbokhållare, före detta (1) järnvägsbärare (1) järnvägsdirektör (1) järnvägseldare (11) järnvägselev (2) järnvägsförman (7) järnvägsinspektör (10) järnvägskamrer (2) järnvägskassör (9) järnvägskonduktör (31) järnvägskontorist (1) järnvägskontrollör (16) järnvägsputsare (3) järnvägsskrivare (1) järnvägsskrivarhustru (1) järnvägstjänsteman (4) järnvägsvakt (1) järnvägsvaktmästare (1) järnvägsverkmästare (1) kavaljerskusk (4) kontorsbud (1) kronokusk (1) kronoroddare (1) kusk (1580) kusk, före detta (57) kusk, förrymd (1) kördräng (14) körkarl (1) lagerarbetare (18) lagerbokhållare (9) lagerchef (3) lagerföreståndare (1) lagermästare (1) lageruppsyningsman (2) lastare (2) lastningsföreståndare (6) lastningsförman (1) livkusk (1) lokeldare (181) lokeldare, före detta (2) lokförare (401) lokförare, före detta (7) lokförman (2) lokomobileldare (1) lokputsare (115) lokputsare, före detta (1) lokreparatör (1) loksmörjare (3) magasinsarbetare (29) magasinsbokhållare (3) magasinsdräng (54) magasinsdräng, före detta (1) magasinsdrängdotter (2) magasinsföreståndare (1) magasinsförman (3) magasinsförvaltare (5) magasinsförvaltare, före detta (1) magasinskarl (1) maskindirektör (8) milkontrollör (1) mjölkkusk (13) mönsterkusk (1) notisbärare (2) packare (2) packhusbokhållare (4) packhusföreståndare (1) packhusförvaltare (7) packhuskarl (54) packhusvaktmästare (3) packmästare (113) prästgårdsroddare (3) reseexpedit (4) resevaktmästare (2) reskusk (12) reskusk, före detta (1) skjutsare (11) skjutsentreprenör (15) skjutsföreståndare (2) skjutshållare (1) skjutsmästare (1) skjutsrättare (11) skjutsstalldräng (1) skjutsstationsföreståndare (2) skjutsväktare (1) slottskusk (1) spannkusk (7) spannmålsbärare (1) spårvagnsförare (1) spårvagnskonduktör (29) spårvagnskusk (25) spårvagnsputsare (1) stadsbud (158) stadsbud, före detta (2) stadsdragare (31) stadsdragare, före detta (2) stationsarbetare (1) stationsbiträde (1) stationsbokhållare (45) stationsföreståndare (149) stationsföreståndare, före detta (5) stationsförman (12) stationsgodsexpeditör (1) stationshallsförman (1) stationsinspektör (299) stationsinspektör, före detta (13) stationskarl (1401) stationskarl, före detta (19) stationskarlsförman (40) stationskarlshustru (2) stationsmästare (25) stationsskrivare (89) stationsskrivare, före detta (1) stationsvakt (3) stationsvaktmästare (13) trafikchef (32) trafikchef, före detta (3) trafikchefsassistent (1) trafikdirektör (5) trafikdirektörassistent (2) trafikinspektör (2) transportarbetare (2) transportör (1) tågförare (2) tågmästare (1) underkonduktör (6) underkonduktörsänka (1) utkörare (1) vagnarbetare (4) vagnförman (4) vagnman (594) vagnman, före detta (7) vagnmansänka (6) vagnmästare (7) vagnseldare (3) vagnsputsare (49) vagnssmörjare (146) vagnstillsyningsman (1) vattenutkörare (2) vägvaktare (7) åkardotter (3) åkardräng (20) åkare (532) åkare, före detta (13) åkaränka (2) åkeriägare (6) ölkusk (32) ölutkörare (51) överbaningenjör (1) överkonduktör (3) mönsterkusk (1)
livsmedelsindustri18361arrendatormjölnare (1) bagardotter (11) bagardräng (9) bagare (2118) bagare, före detta (47) bagargesäll (521) bagargesäll, före detta (6) bagargesällhustru (1) bagarhustru (4) bagarlärling (23) bagarmästare (421) bagarmästare, före detta (4) bagarålderman (2) bagaränka (12) bageriarbetare (37) bageribiträde (1) bagerifabrikör (5) bagerifabrikör, före detta (1) bageriföreståndare (1) bageriidkare (23) bagerikommissarie (3) bagerska (17) bryggardotter (4) bryggardräng (39) bryggardräng, före detta (1) bryggare (968) bryggare, före detta (26) bryggargesäll (4) bryggarhustru (3) bryggarmästare (2) bryggarson (1) bryggarsven (8) bryggaränka (9) bryggeriarbetare (63) bryggeriarrendator (1) bryggeribiträde (1) bryggeribokhållare (1) bryggerifabrikant (1) bryggeriföreståndare (7) bryggeriidkare (1) brygghusdräng (1) brygghuspiga (1) bränneribokhållare (4) bränneridräng (90) bränneridräng, före detta (1) bränneridrängänka (2) bränneriföreståndare (1) bränneriinspektor (1) brännerikarl (112) brännerikarl, före detta (2) brännerist (6) brännerist, före detta (1) bränneritappare (7) bränneritimmerman (1) brännerivaktmästare (1) brännmästare (148) brännmästare, före detta (2) brännvinsman (1) brödbagare (16) bymöllare (8) charkuteriarbetare (30) charkuterigesäll (1) charkuterist (4) chokladfabrikant (5) chokladfabriksarbetare (1) cigarrarbetare (1077) cigarrarbeterska (67) cigarrettarbetare (4) cigarrettfabrikant (20) cigarrmakare (203) cigarrmakargesäll (13) cigarrmästare (4) cigarrsorterare (15) cigarrsortererska (1) cigarrverkmästare (1) cikoriefabriksarbetare (2) cikoriefabriksmästare (6) destillatör (32) finbagare (1) flasksköljerska (1) grovbrödbagare (43) grovbrödbagare, före detta (1) grynmalare (62) hembagerska (3) hemmanskvarnägare (1) hemslaktare (1) holländeriarrendator (8) husbagare (1) hästkvarnsmöllare (41) hästkvarnsmöllare, före detta (1) hästmöllare (7) hästslaktare (1) kaffebrännare (3) karamellkokare (1) konditor (188) konditor, före detta (4) konditorgesäll (3) konditormästare (1) konfektbagare (1) konservfabriksföreståndare (1) korvberedare (2) kronomjölnarmästare (3) kvarnarbetare (24) kvarnarrendator (268) kvarnarrendator, före detta (2) kvarnarrendator, tillträdande (1) kvarnbrukare (1) kvarndräng (82) kvarndrängsdotter (1) kvarnföreståndare (16) kvarngesäll (1) kvarnhälftenbrukare (1) kvarnlärling (1) kvarnmästare (14) kvarnsven (1) kvarnägardotter (2) kvarnägare (527) kvarnägare, före detta (16) kvarnägare, tillträdande (1) kvarnägarhustru (2) kvarnägarson (2) kvarnägaränka (2) länsmejerist (2) maltgörardräng (1) maltgörare (53) maltmästare (2) mejeriarbetare (1) mejeriarbeterska (1) mejeriarrendator (34) mejeriarrendator, före detta (3) mejeriassistent (3) mejeribokhållare (1) mejerifogde (2) mejeriföreståndare (9) mejerilärling (9) mejerist (384) mejerist, före detta (22) mejerist, tillträdande (1) mejeristdotter (1) mejeriägare (11) mejerska (264) mejerska, före detta (12) mjölkare (2) mjölkerska (2) mjölnararrendator (13) mjölnardotter (34) mjölnardräng (516) mjölnardräng, före detta (4) mjölnardrängsänka (1) mjölnare (5011) mjölnare, före detta (131) mjölnare, tillträdande (6) mjölnargesäll (57) mjölnarhustru (4) mjölnarmästare (36) mjölnarson (9) mjölnarsven (311) mjölnarsven, före detta (6) mjölnaränka (38) mältare (3) oljemästare (1) oljepressare (12) oljeslagare (9) ostfabrikör (1) ostmakare (1) ostmakerska (1) ostmästare (3) osttryckare (69) osttryckare, före detta (5) osttryckerska (1) selterbryggare (3) senapsfabrikör (3) skogsmöllare (3) skvaltkvarnsmöllare (2) slaktardotter (3) slaktardräng (65) slaktare (2390) slaktare, före detta (9) slaktargesäll (23) slaktarlärling (1) slaktarmästare (70) slaktarmästare, före detta (1) slaktaränka (10) slakteriarbetare (17) slakteribiträde (18) slakteriidkare (33) snusfabrikör (1) snusmalare (1) sockerbagare (50) sockerbagargesäll (9) sockerbagarlärling (1) sockerbagarmästare (3) sockerbageriarbetare (1) sockerbagerska (2) sockerbruksarbetare (184) sockerbruksdirektör (1) sockerbruksdräng (13) sockerbruksfabrikör (1) sockerbruksförman (1) sockerbruksgesäll (4) sockerbruksmaskinist (1) sockerbruksmästare (6) sockerbruksmästare, före detta (1) sockerbrödbagarmästare (1) sockerfabriksarbetare (4) sockerfabriksföreståndare (1) sockerfabriksgesäll (5) sockerfabrikör (3) sockerfabrikör, före detta (1) sockerkokare (5) sockermästare (3) sockermästare, före detta (2) sodavattenfabrikör (6) stampmöllare (4) styckmästare (3) stärkelsebrukskarl (4) stärkelsemästare (4) tappare (6) tobaksarbetare (27) tobaksarbetare, före detta (1) tobaksarbetaränka (1) tobaksbindare (14) tobaksbindargesäll (6) tobaksfabriksarbetare (9) tobaksfabriksarbetaränka (1) tobaksfabriksgesäll (3) tobaksfabriksmästare (7) tobaksfabrikör (61) tobaksmästare (2) tobaksplantör (22) tobaksspinnardräng (1) tobaksspinnare (130) tobaksspinnargesäll (18) tobaksspinnarmästare (14) tredingsmjölnare (1) vattenbryggare (4) vattenfabrikör (3) vattenkvarnsmöllare (106) vetebrödbagarmästare (1) wienerbagare (1) väderkvarnsmjölnare, före detta (1) väderkvarnsmöllare (155) väderkvarnsmöllare, före detta (1) väderkvarnsmöllargesäll (1) väderkvarnsmöllarsven (1) äggpackare (1) ättiksbryggare (13) ättiksfabrikör (7) ölbryggare (7) öldräng (1) öltappare (10)
metallindustri och mekanisk tillverkning31873bansmed (2) beväringssmedsänka (1) bilreparatör (3) bleckslagardräng (1) bleckslagare (732) bleckslagare, före detta (2) bleckslagargesäll (151) bleckslagargesäll, före detta (1) bleckslagarlärling (3) bleckslagarmästare (101) bleckslagarmästare, före detta (1) bleckslagaränka (3) bleckslagerifabrikör (2) bok. verkmästare (1) borrföreståndare (3) borrmästare (1) bortr. kopparslagare (1) bronsarbetare (3) brukskopparslagare (1) brukssmed (9) brukstingssmed (1) bysmed (236) bysmed, före detta (2) bysmedgesäll (1) bössmakargesäll (1) böss-smed (2) cykelreparatör (9) emaljör (2) fabriksgjutare (1) fabriksgjutargesäll (1) fabriksmaskinmästare (1) fabrikssmed (2) fabriksverkmästare (36) filare (372) filfabrikör (3) filhuggarbiträde (1) filhuggare (38) fiolmakaränka (1) formare (1) förgyllare (88) förgyllargesäll (22) förgyllarmästare (3) förgyllerifabrikör (1) förnicklare (1) förtennare (1) förtenningsmästare (6) galvanisatör (2) galvanisatör, före detta (1) gelbgjutare (42) gelbgjutargesäll (18) gelbgjutarmästare (5) gelbgjuteriarbetare (4) gelbgjuterifabrikör (4) gevärssmed (36) gevärssmedgesäll (14) gevärssmedmästardotter (1) gevärssmedmästare (37) gevärssmedmästaränka (1) gjutare (377) gjutare, förrymd (1) gjuteriarbetare (1599) gjuteriarbetare, före detta (2) gjuteriarbetaredotter (1) gjuterifabrikör (2) gjuterigesäll (24) gjuterimästare (26) gjuterismedarbetare (1) gjutformare (4) grovsmed (58) grovsmedgesäll (13) grovsmedmästare (40) grytgjutare (3) guld- och silverarbetare (2) guld- och silverarbetaränka (2) guld- och silversmed (109) guld- och silversmed, före detta (1) guld- och silversmedgesäll (2) guld- och silversmedmästare (1) guld- och silversmedslärling (1) gulddragare (1) guldsmed (597) guldsmed, före detta (5) guldsmedsdotter (1) guldsmedsgesäll (201) guldsmedsgesäll, före detta (3) guldsmedslärling (9) guldsmedsmästare (89) guldsmedsänka (11) gårdssmed (141) gårdssmed, före detta (1) gördelmakare (415) gördelmakare, före detta (1) gördelmakargesäll (103) gördelmakarlärling (1) gördelmakarmästare (48) gördelmakaränka (8) görtlare (46) görtlarmästare (1) hammarsmed (16) hammarsmedsförman (1) hemmasmed (1) hovjuvelerare (2) häradssmed (2) instrumentdirektör (2) instrumentfabrikör (1) instrumentmakare (136) instrumentmakare, före detta (2) instrumentmakarfabrikör (1) instrumentmakargesäll (16) instrumentmakaränka (2) juvelerare (72) juvelerargesäll (6) juveleraränka (1) järnarbetare (202) järnbruksarbetare (26) järnfilare (6) järngjutare (13) järngjutargesäll (12) järngjutargesälldotter (3) järngjutarmästare (14) järngjutarmästare, före detta (2) järnsvarvare (217) järnvägssmed (5) kanngjutare (6) kanngjutarmästare (1) kassaskåpsarbetare (1) kirurgisk instrumentmakare (13) kittelflickare (1) klensmed (123) klensmedgesäll (35) klensmedmästare (107) klensmedslärling (1) klockdragare (30) klockgjutare (51) klockgjutargesäll (8) klockgjutaränka (1) klockmakare (5) knivsmed (22) knivsmedsgesäll (2) knivsmedslärling (1) knivsmedsmästare (1) kofferdiverkmästare (1) kompassmakare (3) kompassmakaregesäll (3) kompassmakargesäll (6) kompassmakaränka (1) kompositionsarbetare (2) konsterfaren smedgesäll (1) kopparhammarsmedmästare (1) kopparslagararbetare (26) kopparslagardotter (1) kopparslagare (837) kopparslagare, före detta (17) kopparslagare, förrymd (1) kopparslagargesäll (367) kopparslagargesäll, före detta (1) kopparslagarhustru (1) kopparslagarlärling (9) kopparslagarmästare (232) kopparslagarmästare, före detta (4) kopparslagarålderman (1) kopparslagaränka (17) kopparsmed (46) kopparsmeddräng (3) kopparsmedgesäll (1) kopparsmedmästare (5) kopparsmedskarl (1) kopparsmältare (1) kopparsmältare, före detta (1) kärnmakare (3) låssmedgesäll (3) lödare (2) lövsmedgesäll (1) maskinarbetare (681) maskinarbetare, före detta (2) maskinfabrikant (11) maskinförare (1) maskinföreståndare (2) maskiningenjör (3) maskinmästare (20) maskinputsare (3) maskinreparatör (3) maskinritare (4) maskinsmed (3) maskinsmörjare (2) maskinuppsyningsman (1) maskinuppsättare (5) mekaniker (75) mekanikergesäll (1) metallarbetare (35) metallgjutare (7) metallgjutargesäll (16) metallgjutargesällänka (1) metallgjutarmästare, före detta (3) metallsvarvare (3) montör (23) motorarbetare (1) musikalisk instrumentmakare (1) mässingsarbetare (4) mässingsfabrikör (4) mässingsslagardräng (1) mässingsslagare (31) mässingsslagargesäll (1) mässingsslagarlärling (1) mässingsslagarmästare (9) mässingsslagaränka (2) mästersmed (1) nysilverfabrikör (2) optisk instrumentmakare (1) pianoarbetare (1) pianofabrikör (2) pinkare (5) pistolsmed (89) pistolsmed, före detta (4) pistolsmedgesäll (10) pistolsmedmästare (6) plansmedgesäll (1) plåtslagare (752) plåtslagare, före detta (3) plåtslagarförman (2) plåtslagargesäll (3) plåtslageriarbetare (8) plåtslagerifabrikör (1) plåtvalsare (1) plåtvalsmästare (2) putsare (67) reparationsförman (30) reparatör (5) rockadrejare (5) räcksmed (1) rännare (1) rännemästare (3) rännemästaränka (1) silverarbetare (28) silverpolererska (1) skärslipare (23) skärslipargesäll (1) slipare (6) slipmästare (6) slipmästare, före detta (2) släggare (8) smed (12666) smed, före detta (103) smedarbetare (810) smedarbetare, före detta (6) smeddotter (86) smeddräng (103) smedföreståndare (3) smedförman (4) smedgesäll (2938) smedgesäll, före detta (26) smedgesälldotter (8) smedgesällhustru (2) smedgesällänka (13) smedhustru (36) smedjeförvaltare (1) smedjeinspektor (2) smedlärling (119) smedlärling, före detta (1) smedmästardotter (4) smedmästare (894) smedmästare, före detta (20) smedmästaränka (4) smednäringsidkare (4) smedson (16) smedålderman (2) smedänka (69) smältare (2) smörjare (48) smörjare, före detta (1) sockensmed (247) sockensmed, före detta (1) sockensmedmästare (2) sockensvarvare (1) soldatsmed (3) spikklipperska (4) spiksmed (8) sporrmakare (10) sporrmakargesäll (1) sporrmakarmästare (4) sporrsmed (1) stadssmed (12) styckgjutare (8) stålarbetare (2) ståltrådsarbetare (8) svarvardotter (2) svarvare (702) svarvare, före detta (2) svarvarförman (2) svarvargesäll (143) svarvarlärling (2) svarvarmästare (93) svarvarmästare, före detta (1) svarvaränka (3) svarverifabrikör (1) svarveriidkare (10) svärdarbetare (1) svärdfejare (2) symaskinsfabrikant (1) tenngjutare (76) tenngjutargesäll (9) tenngjutarmästare (23) tenngjutaränka (1) trycksvarvare (3) tröskverksbyggare (1) undermästare (5) undersmedmästare (19) undersmedmästare, före detta (4) uppböjdare (1) urfabrikör (156) urmakardotter (1) urmakare (948) urmakare, före detta (5) urmakargesäll (78) urmakarlärling (13) urmakarmästare (31) urmakaränka (3) urmakeriarbetare (9) valsarbetare (9) valsmästare (1) vapensmed (5) varvssvarvare (1) velocipedarbetare (3) verkmästardotter (19) verkmästare (334) verkmästare, före detta (33) verkmästaränka (4) verktygsfilare (1) verktygsmakare (1) violinmakare (10) violinmakarmästare (11) vällare (3) zinkare (1) översmedmästare, före detta (1) undermästare (5)
militär106677tygsadelmakare (1) expeditionssekreterare (2) mönsterkusk (147) adelsryttare (175) adelsryttare, före detta (2) adjutant (16) adjutant, förste (2) amiral (6) amiral, förste (1) amiralitetsadvokatsfiskal (2) amiralitetsapotekare (3) amiralitetsarklimästare (1) amiralitetsartilleriinventarieförvaltare (1) amiralitetsauditör (25) amiralitetsbanmästare (1) amiralitetsbarnhusgosse (1) amiralitetsbarnhuskassör (1) amiralitetsbarnhusläkare (6) amiralitetsbarnhuslärare (2) amiralitetsbarnhuslärare, före detta (1) amiralitetsbarnmorska (2) amiralitetsbildhuggare (1) amiralitetsbokhållare (15) amiralitetsfolkskollärare (1) amiralitetsfångpredikant (1) amiralitetsfältskär (1) amiralitetsfänrik (17) amiralitetsfänrik, före detta (1) amiralitetsförvaltare (6) amiralitetsförvaltarson (1) amiralitetsgevaldiger (2) amiralitetsinspektor (8) amiralitetsinspektor, före detta (4) amiralitetsinventarieförvaltare (1) amiralitetskammarförvant (3) amiralitetskammarråd (4) amiralitetskammarskrivare (11) amiralitetskamrer (22) amiralitetskanslist (5) amiralitetskantor (21) amiralitetskapten (110) amiralitetskapten, före detta (2) amiralitetskassör (5) amiralitetskirurg (1) amiralitetskollegievaktmästare (1) amiralitetskommendör, före detta (1) amiralitetskommissarie (1) amiralitetskompastor (16) amiralitetskonsistorieanställd (2) amiralitetskonstapel (23) amiralitetskonstruktionsmajor (1) amiralitetskontrollör (2) amiralitetskontrollör, före detta (1) amiralitetskrigsmanskassör (1) amiralitetskronobagare (1) amiralitetskyrkovaktmästare (7) amiralitetslöjtnant (176) amiralitetslöjtnant, före detta (2) amiralitetsmajor (39) amiralitetsmajor, före detta (1) amiralitetsmastmästare (1) amiralitetsmedelstyrman (1) amiralitetsmedicus (2) amiralitetsmurmästare (1) amiralitetsmusikant (35) amiralitetsmusikant, före detta (1) amiralitetsmusiker (4) amiralitetspastor (13) amiralitetsproviantmästare (13) amiralitetsproviantmästare, före detta (1) amiralitetsregementsmusiker (2) amiralitetsrevisor (20) amiralitetsrevisor, före detta (4) amiralitetsrustmästare (5) amiralitetssekreterardotter (1) amiralitetssekreterare (5) amiralitetssjukhusinspektor (2) amiralitetssjukhuspastor (1) amiralitetsskeppare (1) amiralitetsskepparänka (1) amiralitetssmedgesäll (1) amiralitetsstyrman (2) amiralitetstunnbindarmästare (1) amiralitetstygmästare (1) amiralitetsunderfältskär (1) amiralitetsunderkirurg (3) amiralitetsunderläkare (1) amiralitetsunderläkare, före detta (1) amiralitetsunderlöjtnant (8) amiralitetsunderskeppare (2) amiralitetsvaktknekt (1) amiralitetsvarvsbokhållare (1) amiralitetsvarvsinventarierevisor (1) amiralitetsvarvskommissarie (1) amiralitetsvolontär (1) amiralitetsväbel (21) amiralitetsväbel, före detta (2) amiralitetsväbelsdotter (2) amiralitetsöverkommissarie (1) amiralitetsöverskeppare (1) amiralsdotter (2) amiralshustru (2) ankarsmed (1) arklimästardotter (3) arklimästardräng (1) arklimästare (469) arklimästare, före detta (25) arklimästaränka (9) artilleriförvaltare (4) artilleriförvaltare, före detta (2) artillerihantlangare (71) artillerihantlangare, före detta (11) artilleriinventarieförvaltare (1) artillerikamrer (1) artillerikapten (3) artillerikommissarie (2) artillerikonstapel (38) artillerikonstapel, före detta (3) artillerikusk (4) artillerilärkonstapel (1) artillerilöjtnant (7) artillerirekryt (1) artillerirustmästare (2) artillerisergeant (2) artillerismedgesäll (27) artillerist (6431) artillerist, före detta (2495) artillerist, förrymd (2) artilleristabsofficer (1) artilleristdotter (2) artilleristhustru (15) artilleristänka (78) artillerisvarvare (1) artilleriverkgesäll (1) artillerivolontär (2) avdelningsryttare, (4) avdelningstrumpetare (52) avdelningstrumpetare, före detta (1) basunblåsare (1) bataljonsadjutant (4) bataljonsadjutant,före detta (1) bataljonschef (3) bataljonsfältskär (2) bataljonshovslagare (1) bataljonshästläkare (4) bataljonskirurg (2) bataljonskommissarie (1) bataljonskorpral (1) bataljonsläkare (115) bataljonsläkare, före detta (2) bataljonspredikant (30) bataljonssadelmakare (2) bataljonssmed (1) bataljonstrumpetare (3) bataljonstrumslagare (1) bataljonsveterinär (4) batterichef (1) batterihantverkare (3) batterihantverkare, före detta (1) batterismed (1) batterismed, före detta (1) batteritrumpetare (15) beklädnadsförvaltare (1) besiktningsrustmästare (6) bevakningsbefälhavare (3) beväringselit (7) beväringskarl (52) beväringskarl, före detta (1) beväringskarlsänka (1) blockmakare (12) blockmakargesäll (71) blockmakargesäll, före detta (2) blockmakargesälldotter (1) blockmakargesällänka (2) blockmakarmästare (18) blockmakarundermästare (3) båtsmanskorpral (19) båtsmanskorpral, före detta (2) båtsmansprofoss (2) dagvakt (1) disciplinsoldat, före detta (5) distinktionskorpral (56) distinktionskorpral, före detta (11) distinktionskorpraldotter (1) divisionstrumpetare (15) drabant (3) dragon (4713) dragon, före detta (887) dragondotter (5) dragondräng (1) dragonhustru (9) dragonkorpral (25) dragonkorpral, före detta (4) dragonrekryt (1) dragonsergeant (1) dragonänka (10) ekipagemästare (3) eldarkorpral (4) elit (2) elit, före detta (1) elitkorpral (1) enrolleringsbåtsman (10) enrolleringskarl (37) enrolleringskarl, före detta (3) expeditionskomissarie (1) expeditionskommissarie (8) expeditionssekreterare (2) fagottist (8) fanjunkardotter (12) fanjunkare (542) fanjunkare, före detta (110) fanjunkarhustru (1) fanjunkerska (1) femmänningsryttare (18) femmänningsryttare, före detta (1) fjärdingsryttare (1) flaggjunkardotter (2) flaggjunkare (308) flaggjunkare, före detta (1) flaggjunkaredotter (2) flaggjunkaränka (2) flaggkonstapel (103) flaggkonstapel, före detta (39) flaggkonstapeldotter (14) flaggkonstapelson (1) flaggkonstapelänka (2) flaggmakare (4) flaggmaskinist (1) flaggmaskinistdotter (1) flaggmästare (3) flaggstyrman (68) flaggstyrman, före detta (20) flaggstyrmansdotter (7) flaggunderofficer (26) flaggunderofficer, före detta (27) flottmatros (18) flottmatros, första klassens (9) flottminör (1) flottöverkonstapel (1) fortfikationsmaterialbokhållare (2) fortifikationsarbetare (13) fortifikationsbefälhavare (1) fortifikationsbokhållare (1) fortifikationsdräng (1) fortifikationskamrer (2) fortifikationskapten (2) fortifikationskassör (13) fortifikationslöjtnant (4) fortifikationsmurare (10) fortifikationsmurmästare (1) fortifikationssergeant (4) fortifikationssmed (9) fortifikationssmedgesäll (2) fortifikationstimmerdräng (1) fortifikationstimmerman (19) fortifikationstimmerman, före detta (1) fortifikationstimmermansänka (1) fortifikationsunderkonduktör (1) fotjägare (1) friryttare (2) frälsebåtsman (17) furir (232) furir, före detta (12) furirdotter (14) furirskytt (1) fyrverkare (4) fälthantverkare (98) fälthantverkare, före detta (8) fälthantverkaränka (2) fältkamrer (14) fältkamrer, före detta (1) fältkamrershustru (1) fältkassör (3) fältkommissarie (2) fältläkare (11) fältläkarstipendiat (1) fältmagasinsförvaltare (2) fältmarschalk (1) fältmusikant (56) fältmusiker, före detta (1) fältprost (9) fältrevisor (1) fältsekreterare (1) fältskrivare (1) fältskär (66) fältskärsgesäll (6) fältskärsmästare (3) fältskärsänka (5) fälttygvaktare (2) fältväbel (76) fältväbel, före detta (15) fänrik (81) fänrik, före detta (1) fänrikshustru (2) fänriksänka (1) fästningsartillerist (4) förare (19) förare, före detta (2) fördubblingsbåtsman (4) förridare (17) förridare, före detta (1) förstärkningsbåtsman (1) förstärkningskarl (113) förstärkningskarl, före detta (9) gardesfältväbel (1) gardist (20) gardist, före detta (48) garnisonskantor (1) garnisonsklockare (13) garnisonspastor (3) garnisonspredikant (1) garnisonssoldat (1) garnisonstjänare (4) general (3) generaladjutant (10) generalamiral (2) generalamiralinna (1) generalbefälhavare (2) generallöjtnant (7) generalmajor (17) generalmajor, före detta (1) generalmönsterkommissarie (1) generalska (5) generalstabsofficer (1) gratialist (414) gratialist, före detta (2) grenadjär (38) grenadjär, före detta (3) grenadjärkorpral (2) grenadjärkorpral, före detta (1) hakeskytt (1) hantlangare (86) hantlangare, före detta (10) hantverkskonstapel (1) hantverkssoldat (12) hantverkssoldat, före detta (6) hantverksunderofficer (13) hantverksunderofficer, andra gradens (4) hantverksunderofficer, före detta (2) hauptman (1) hautboist, före detta (5) hautboistdotter (13) hautboistenka (1) hornblåsare (2) hornblåsare, före detta (1) hovslagarkorpral (1) hovslagarkorpral, före detta (1) hovslagarsoldat, före detta (2) hovstallsfurir (2) husar (12928) husar, före detta (3986) husar, förrymd (1) husardotter (3) husarhustru (13) husarkorpral (41) husarkorpral, före detta (12) husarm (1) husarrekryt (5) husarrendator (14) husarvaktmästare (4) husarvolontär, före detta (1) husaränka (64) hästsergeant (1) högbåtsman (286) högbåtsman, före detta (2) högbåtsmansänka (8) infanterikorpral (8) infanterikorpral, före detta (2) infanterilöjtnant (1) infanterist (20) infanterist, före detta (1) infanteritimmerman (2) informationskapten (2) ingenjörsoldat (2) ingenjörssoldat, före detta (1) inkvarteringskonstapel (2) inkvarteringskornett (1) inkvarteringskorpral (1) inkvarteringsryttare (8) inkvarteringssergeant (1) inkvarteringssoldat (3) inventarieförvaltare (13) inventarieförvaltare, före detta (1) inventarietimmerman (149) inventarietimmerman, före detta (4) inventarietimmerman, förrymd (1) inventarietimmermansdotter (1) jaktbåtsman (72) jaktlöjtnant (5) junker (2) justitiesergeant (1) kadett (9) kadettkorpral (2) kadettofficer (1) kanonjär (79) kanonjär, före detta (2) kaptenlöjtnant (192) kaptenlöjtnant, före detta (19) kaptenlöjtnantsdotter (8) karabinjär (748) karabinjär, före detta (220) karabinjärdräng (4) kasserad rotekarl (1) kavallerikornett (1) kavallerikorpral (1) kavallerikusk (1) kavallerist, före detta (2) klarinettblåsare (50) klarinettblåsare, före detta (1) kommendant (21) kommendantssekreterare (1) kommendör (41) kommendör, före detta (5) kommendörkapten (94) kommendörkapten, andra gradens (2) kommendörkapten, före detta (9) kommendörkapten, första gradens (1) kommendörkaptensdotter (11) kommendörsdotter (7) kommendörsergeant (2) kompanichef (2) kompanihögbåtsman (4) kompaniprofoss (4) kompaniskrivare (14) kompaniskrivare, före detta (1) kompanitrumpetare (1) konstapel (1008) konstapel, andre (163) konstapel, andre, före detta (20) konstapel, före detta (173) konstapel, förste (163) konstapel, förste, före detta (2) konstapeldotter (9) konstapelhustru (1) konstapelkadett (15) konstapelkadett, före detta (2) konstapelmatros (1) konstapelänka (37) konstituerad underlöjtnant (5) konstruktionskapten (4) konstruktionslöjtnant (7) konstruktionsmajor (6) konteramiral (15) konteramiral, före detta (4) kontraktlöjtnant (1) kornett (151) kornett, före detta (6) kornettska (6) kornettsänka (1) korpral (2581) korpral, före detta (561) korpral, förrymd (2) korpraldotter (10) korpralska (4) korpralänka (37) krigskommissarie (23) krigskommissarie, före detta (1) krigsman (8) krigsman, före detta (9) krigsmanskassör (2) krigspräst (1) kronoarbetskarl (14) kronoarbetskarl, före detta (33) kronoartillerismedgesäll (1) kronobagare (10) kronobagargesäll (26) kronobageriarbetare (2) kronobagerihantlangardotter (1) kronobagerihantlangare (13) kronobanmästare (2) kronobansnickargesäll (1) kronobildhuggargesäll, före detta (1) kronobildhuggarmästare, före detta (1) kronobleckslagargesäll (3) kronoblockmakare (1) kronoblockmakargesäll (22) kronoblockmakargesäll, före detta (2) kronoblockmakarlärling (1) kronoblockmakarmästare, före detta (1) kronobrobyggare (125) kronobrobyggare, före detta (8) kronobrobyggarsmedgesäll (1) kronobrobyggaränka (1) kronobryggare, före detta (13) kronobränneridräng (16) kronobåtsman (1375) kronobåtsman, före detta (10) kronobåtsman, förrymd (1) kronobåtsmanskorpral (4) kronobåtsmansänka (1) kronobälgmakargesäll (1) kronoflaggstyrman (1) kronogevärssmedgesäll (2) kronogjutarmästare, före detta (4) kronoglasmästargesäll (2) kronohampspinnare (5) kronohampspinnare, före detta (1) kronohampspinnargesäll (19) kronohampspinnargesäll, före detta (5) kronohantlangare (16) kronoinstrumentmakare (1) kronojungman (275) kronojungman, före detta (14) kronojärngjutargesäll (6) kronojärngjutarmästare (4) kronokompassmakare (1) kronokvarndräng (5) kronokvartersman (1) kronolots (201) kronolots, före detta (5) kronolotsdotter (2) kronolotsson (1) kronolådmakare (1) kronolådmakargesäll (20) kronolådmakargesälldotter (2) kronolådmakarmästare (1) kronolådmästare, före detta (1) kronolärling (2) kronomagasinsdräng (4) kronomagasinsförvaltare (1) kronomatros (1069) kronomatros, före detta (82) kronomatrosdotter (3) kronomatroshustru (2) kronomatrosintendent (1) kronomatroskorpral (4) kronomatrosänka (3) kronometallgjutargesäll (2) kronometallgjutarmästare (1) kronometallgjutarmästare, före detta (3) kronomurargesäll (83) kronomurargesäll, före detta (4) kronomurargsäll, före detta (5) kronomurarmästare (4) kronomurarmästare, före detta (3) kronomålargesäll (30) kronomålargesäll, före detta (1) kronomålarmästare (2) kronomärsmakare (2) kronopistolsmed (10) kronopistolsmedgesäll (1) kronoplåtslagare (3) kronorepslagargesäll (96) kronorepslagargesäll, före detta (11) kronorepslagargesälldotter (5) kronorepslagargesällänka (2) kronorepslagarmästare (10) kronorepslagarmästare, före detta (1) kronoreservbåtsman (1) kronorustsmedgesäll (2) kronosadelmakargesäll (2) kronosalpeterverkmästare (1) kronosegelmakargesäll (6) kronosegelmakarmästare (1) kronosegelsömmargesäll (23) kronosegelsömmarlärling (1) kronosegelsömmarmästare (2) kronoskomakare (17) kronosmed (2) kronosmedgesäll (378) kronosmedgesäll, före detta (26) kronosmedgesälldotter (4) kronosmedgesällhustru (1) kronosmedgesällänka (2) kronosmedlärling (6) kronosmedmästardotter (2) kronosmedmästare (1) kronosmedmästare, före detta (1) kronosnickare (6) kronosnickaregesäll (3) kronosnickargesäll (153) kronosnickarmästare (12) kronostalldräng (2) kronostockmakare, före detta (1) kronostockmakargesäll (7) kronostockmakarmästare, före detta (5) kronosvarvargesäll (1) kronotimmerjungman (1) kronotimmerman (2475) kronotimmerman, före detta (233) kronotimmermansdotter (149) kronotimmermanshustru (1) kronotimmermansinvalid (1) kronotimmermanslärling (1) kronotimmermanslärling, före detta (1) kronotimmermansmedgesäll (1) kronotimmermansnickargesäll (1) kronotimmermansänka (25) kronotunnbindare (1) kronotunnbindargesäll (27) kronotunnbindarmästare (1) kronotunnbindarmästare, före detta (1) kronounderbanmästare (1) kronounderverkmästare, före detta (1) kronouppbördstimmerman (10) kronovarvstimmerman (37) kronoverkmästare (1) kronoverksmedgesäll (1) kronoväktare (1) kronoångbageriförman (1) kronoångkvarnsdräng (9) kronoångkvarnslärling (2) kronoångkvarnsmjölnare (1) kronoämbetskarl (1) kvartermästardotter (3) kvartermästare (739) kvartermästare, före detta (41) kvartermästarhustru (5) kvartermästaränka (4) kvartersman (289) kvartersman, före detta (42) kvartersmansdotter (17) kvartersmansson (1) kvartersmansänka (18) körkonstapel (1) landssoldat (2) lantvärnist (134) lantvärnist, före detta (18) lantvärnskorpral (1) legoknekt (1) linjedragon (22) linjedragon, före detta (2) linjeinfanterist (13) linjesoldat (1) livdragon (3) livförridare (5) livgrenadjär (6) livgrenadjär, före detta (1) livhusar (1) livregementspastor (1) livregementsryttare (1) lotsadjutantsänka (1) lotslöjtnant (2) lärfyrverkare (2) lärfyrverkare, före detta (2) lärkonstapel (16) lärkonstapel, före detta (2) löjtnant (1560) löjtnant, före detta (91) löjtnantsdotter (8) löjtnantska (6) löjtnantsänka (13) major (414) major, före detta (19) majorsdotter (5) majorska (45) majorsänka (1) marindirektör (3) marindistinktionskorpral (1) marinfanjunkare, före detta (1) marinfurir (5) mariningenjör (6) marinjär (16) marinkapten (1) marinkonstapel (1) marinkorpral (386) marinkorpral, före detta (55) marinkorpralsdotter (17) marinkorpralsänka (6) marinlöjtnant (8) marinsjöartillerist, före detta (1) marinsoldat (1600) marinsoldat, före detta (424) marinsoldatdotter (48) marinsoldathustru (2) marinsoldatson (2) marinsoldatänka (26) marinunderlöjtnant (2) marinvolontär (2) markör (5) maskinistunderofficer (36) matros, pressad (6) matroskorpral (75) matroskorpral, före detta (2) matroskorpraldotter (1) medaljpensionär (1) musikanförare (1) musikdistinktionskorpral (1) musikkorpral (2) musiksergeant (11) musikstyckjunkare (1) musikstyckjunkare, före detta (3) musketör (34) musketör, före detta (16) männingsryttare (2) mönsterkusk (147) mönsterkusk, före detta (4) mönsterskrivare (124) mönsterskrivare, före detta (5) mönsterskrivaränka (2) oboist (97) oboist, före detta (1) oboistdotter (1) officer (5) officerskadett (14) officerskadett, före detta (6) ordonnansofficer (1) patrullkarl (73) patrullkarl, före detta (1) pionjär (67) pionjär, före detta (12) pionjärkorpral (2) pipare (10) platsmajor (7) pontonjär (4) pontonjär, före detta (9) premiärlöjtnant (321) premiärlöjtnant, före detta (4) proviantmästare (3) proviantuppbördsman (1) prästdragon (2) pukslagare (1) regementsauditör (28) regementsberidare (3) regementsberidare, före detta (2) regementsbokhållare (7) regementsbokhållare, före detta (2) regementschef (3) regementsfältskär (19) regementshornblåsare (1) regementshovslagare (2) regementshästläkare (10) regementsintendent (5) regementsintendentsaspirant (1) regementskantor (2) regementskirurg (2) regementskommissarie (8) regementskonstapel (2) regementskvartermästare (14) regementsläkare (51) regementsläkare, före detta (5) regementsmajor (4) regementsmusikant (3) regementsmusikant, före detta (1) regementsoboist (3) regementspastor (69) regementspastor, före detta (4) regementspistolsmed, före detta (1) regementspredikant (12) regementspredikant, före detta (1) regementsprofoss (6) regementspräst (4) regementssadelmakare (17) regementssekreterare (10) regementsskrivardotter (1) regementsskrivare (76) regementsskrivare, före detta (5) regementsskräddare (1) regementsstallmästare (3) regementstambur (4) regementstambur, före detta (1) regementstimmerman (2) regementstrumslagare (13) regementstrumslagare, före detta (1) regementsveterinär (6) regementsväbel (11) regementsväbel, före detta (3) rekryt (7) rekryt, före detta (1) reservbåtsman (34) reservhusar (1) reservkarl (559) reservkarl, före detta (10) reservlöjtnant (2) reservmönsterkusk (2) reservryttare (251) reservsoldat (4) reservunderlöjtnant (6) ridfogde (5) rotebåtsman (27) rotebåtsman, före detta (2) rotekarl (308) rotekarl, blivande (3) rotekarl, före detta (11) rotekorpral (27) rotesergeant (1) rotesoldat (2238) rotesoldat, före detta (140) rusthållsinspektör (1) rustkammarsmed (7) rustkammarsmedhustru (1) rustkammarsmedmästare (3) rustmästare (68) rustmästare, före detta (12) rustsmedgesäll (33) rustsmedgesäll, före detta (2) ryttardotter (2) ryttare (11082) ryttare, före detta (1011) ryttarhustru (35) ryttarkorpral (1) ryttarkvinna (1) ryttarson (2) ryttaränka (86) rytterirotemästare (1) ryttmästare (507) ryttmästare, före detta (16) ryttmästarhustru (10) sappör (10) sappör, före detta (41) sekond (1) sekundlots, före detta (1) sekundlöjtnant, före detta (2) sergeant (1856) sergeant, före detta (149) sergeant, förrymd (1) sergeantdotter (1) sergeanthustru (4) sergeantänka (9) sjukvårdshusar (3) sjukvårdskonstapel, före detta (1) sjukvårdskorpral, före detta (3) sjukvårdssoldat (4) sjukvårdssoldat, före detta (2) sjöartillerikonstapelsdotter (1) sjöartillerikorpral (12) sjöartillerikorpral, före detta (3) sjöartillerikorpraldotter (3) sjöartillerikorpralänka (1) sjöartillerist (1460) sjöartillerist, före detta (384) sjöartillerist. före detta (1) sjöartilleristdotter (9) sjöartilleristhustru (10) sjöartilleristhustru, före detta (4) sjöartilleristson (3) sjöartilleristänka (117) sjöbeväringsman (1) sjökorpral (26) sjökorpral, före detta (2) sjölöjtnant (4) sjöman, andra klassens (244) sjöman, andra klassens, före detta (3) sjöman, första klassens (1148) sjöman, första klassens, före detta (26) sjöman, tredje klassens (100) sjöman, tredje klassens, före detta (1) sjömiliskommissarie (19) sjöofficerskorpral (1) skalmejblåsare (4) skeppslöjtnant (4) skvadronschef (3) skvadronshovslagare (1) skvadronshusar (1) skvadronshästläkare (18) skvadronshästläkare, före detta (1) skvadronsrusthållare (1) skvadronsskräddare (4) skvadronstrumpetare (64) skvadronstrumpetare, före detta (1) soldat (13015) soldat, före detta (2391) soldat, förrymd (10) soldatdotter (8) soldathustru (100) soldatkorpral (7) soldatåbo (1) soldatänka (112) spanridare (4) stabsadjutant (1) stabsmajor (1) stabstrumpetare (67) stabstrumpetare, före detta (5) stadsbåtsman (102) stadsbåtsman, före detta (4) stadsbåtsmansänka (1) stadskorpral (1) stadskvartermästare (1) styckjunkardotter (6) styckjunkare (302) styckjunkare, före detta (38) styckjunkarhustru (2) styckjunkaränka (5) ståndsdragon (2) ståndsdragon, före detta (1) svärdsman (57) svärdsman, före detta (12) tackelförvaltardotter (1) tackelförvaltare, före detta (1) tamburist (1) timmerbåtsman (3) timmerbåtsman, före detta (2) tjänstebåtsman (14) tjänsteförrättande inventarieförvaltare (1) tredingsbåtsman (1) tredingsryttare (90) tremänningsryttare (20) tremänningsryttare, före detta (1) trossdräng (81) trossdräng, före detta (2) trosskusk (17) trosskusk, före detta (5) trumpetare (417) trumpetare, före detta (55) trumpetaränka (3) trumpetblåsare (1) trumslagardräng, före detta (1) trumslagare (241) trumslagare, före detta (43) trängsoldat (1) tygförvaltare (17) tyggårdfogde (1) tyggårdsarbetare (5) tyggårdsglasmästare (1) tyggårdshantverkare (3) tyggårdsman, före detta (1) tyggårdsmålare (1) tyggårdssadelmakare (6) tyggårdssadelmakargesäll (2) tyggårdssmed (22) tyggårdssmed, före detta (4) tyggårdssmedgesäll (10) tyggårdssmedmästare (2) tyggårdssnickare (2) tyggårdssnickargesäll (1) tyggårdssvarvare (7) tyghantverkare (2) tyghussvarvare (1) tygmästare (6) tygmästarekapten (1) tygsadelmakare (1) tygsergeant (4) tygskrivare (20) tygskrivare, före detta (2) tygskrivaränka (1) tygsmed (4) tygstatssmedgesäll (1) tygstyckjunkare (1) tygunderofficer (3) tygvaktare (32) tygvaktare, före detta (1) tygvaktaränka (1) underkonstapel (666) underkonstapel, före detta (18) underkonstapeldotter (34) underkonstapelänka (10) underkonstruktör (1) underkorpral (1) underlöjtnant (173) underlöjtnant, före detta (8) underminerare (1) underofficer (124) underofficer, andra gradens (315) underofficer, andra gradens, före detta (21) underofficer, före detta (10) underofficer, tredje gradens (1) underofficersdotter (102) underofficerskonstapel, före detta (1) underofficerskorpral (983) underofficerskorpral, före detta (13) underofficerskorpralsdotter (4) underofficersänka (6) uppbördstimmerman (110) uppbördstimmerman, före detta (3) uppbördstimmermansänka (1) vaktskrivare (1) vallmästare (2) vallsättare (7) valthornist (5) vargeringskarl (379) vargeringskarl, före detta (35) vargeringsryttare (7) varvsinventarieförvaltare (5) varvsinventarierevisor (1) vice amiral (6) vice amiral, före detta (3) vicekorpral (508) vicekorpral, före detta (21) volontär (2819) volontär, före detta (343) volontär, förrymd (2) volontärdistinktionskorpral (1) volontärdotter (2) volontärhustru (3) volontärkonstapel (1) volontärkorpral (1) volontärrekryt (1) volontäränka (17) väbel (2) väbel, före detta (1) väbelsbefäl (1) väbelsänka (1) väg- och vattencorpskapten (1) värnpliktig (25) överadjutant (4) överfyrverkare (1) överhovstallmästare (1) överkommendant (1) överkommissarie (16) överkonstapel (249) överkonstapel, före detta (26) överkonstapeldotter (18) överkrigskommissarie (1) överlöjtnant (5) överlöjtnantska (6) överste (125) överste, före detta (5) överstelöjtnant (214) överstelöjtnant, före detta (7) överstelöjtnantsdotter (1) överstinna (21) regementsläkare (51) lotslöjtnant (2) maskinistunderofficer (36)
ordningsmakt och rättsväsende11305advokat (2) advokatfiskal (19) advokatfiskal, före detta (1) arbetsfånge (7) arbetsfånge, frigiven (2) arrestant (264) arrestant, före detta (2) auditör (109) auditör, före detta (3) auditör, vice (47) auditörska (2) auditöränka (1) auskultant (13) bevakningsvaktmästare (1) brandrotemästare (2) cellfängelsevaktmästare (1) desertör (1) detektivpolis (3) doktor justus (1) domare (10) drätselvaktmästare (9) dödsfånge (1) edsöresbrytare (1) exekutionsbetjänt (5) exekutionsfogde (19) exekutionsfogde, före detta (1) exekutionsförvaltare (22) exekutionsnotarie (2) exekutionsvaktmästare (1) exekutor (3) fiskal (18) fjärdingsman (757) fjärdingsman, före detta (15) fjärdingsmanshustru (1) flykting (5) fogdeskrivare (5) fogdeskrivare, före detta (4) fogdetjänare (4) fogdetjänare, före detta (1) frälsefjärdingsman (1) fångdirektör, före detta (1) fånge (10) fånggevaldiger (95) fånggevaldiger, före detta (7) fånggevaldigeränka (1) fångknekt (34) fångknekt, före detta (2) fångvaktare (19) fångvaktare, före detta (3) fångvaktmästare, före detta (1) fängelsedirektör (11) fängelsekamrer (1) fästningsfånge (47) fästningsfånge, före detta (8) gatuväktare (26) gatuväktare, före detta (1) generalauditör (3) gevaldiger (6) gevaldiger, före detta (1) guvernementsfiskal (6) hallrättsnotarie (5) hovrättsaktuarie (2) hovrättsassessor (34) hovrättsauskultant (30) hovrättsfiskal (25) hovrättskanslist (1) hovrättskommissarie (98) hovrättskommissarie, före detta (3) hovrättsnotarie (52) hovrättsnotarie, förste (1) hovrättspost (5) hovrättspresident (5) hovrättsprost (3) hovrättsråd (28) hovrättsrådinna (1) hovrättssekreterare (9) hovrättssekreterare, före detta (1) hovrättsvaktmästare (23) häktad (1) häradsdomardotter (2) häradsdomare (51) häradsdomare, före detta (8) häradsdomarson (1) häradsdomaränka (2) häradsfullmäktige (1) häradshövding (291) häradshövding, före detta (1) häradshövding, vice (321) häradshövding, vice, före detta (2) häradshövdingedotter (1) häradskrivare, vice (23) häradsnämndeman (1) häradsprofoss (13) häradsskrivare (111) häradsskrivare, före detta (4) häradsskriverska (1) häradstjänare (130) häradstjänare, före detta (5) juris doktor (4) juris kandidat (4) juris utriusque kandidat (2) justitiarie (5) justitiarie, före detta (1) justitieborgmästare (12) justitiekämnär (3) justitieråd (5) kammarrättsråd (2) korrektionist (11) korrektionist, före detta (5) korrektionshjon (1) krigsfiskal (4) krigsfånge (10) kronofjärdingsman (462) kronofjärdingsman, före detta (7) kure (1) kämnär (19) kämnärsnotarie (2) kämnärspreses (4) kämnärsrättsvaktmästare (9) lagläsare (7) lagman (57) lagmanska (11) landsfiskal (53) landsfiskal, före detta (5) landsfiskalsänka (1) landsgevaldiger (9) landstingsman (30) landstingsman, före detta (1) likvidationskommissarie (2) livstidsarrestant (6) livstidsfånge (31) livstidsfånge, före detta (5) länsfånge (1) länsgevaldiger (7) länsnotarie (14) länsnämndeman (1) länspolis (1) nattvakt (78) nattvakt, före detta (5) notarie (47) notarieänka (1) nämndeman (2562) nämndeman, före detta (372) nämndemansdotter (137) nämndemansson (20) nämndemansänka (16) ordningsman (5) polisarrestant (3) poliskommissarie (8) poliskonstapel (873) poliskonstapel, före detta (64) polismästare (4) polisnotarie (1) polisstationsförman (20) polisstationsförman, före detta (1) polistjänsteman (1) polisuppsyningsman (18) polisuppsyningsman, före detta (1) polisvaktmästare (14) polisöverkonstapel (35) profoss (116) profoss, före detta (5) profossänka (3) prokurator (17) resefiskal (1) reservpoliskonstapel (5) revisionssekreterare (4) revisionssekreterare, före detta (5) riksnotarie (1) rotehållare (2) rotemästare (185) rymling (1) rådhusaktuarie (3) rådhusauskultant (1) rådhusfångvakt (1) rådhusvaktmästare (37) rådhusvaktmästare, före detta (1) rådman (392) rådmanska (19) rådmansänka (1) sakförare (9) skarprättarbetjänt (1) skarprättare (15) skarprättargesäll (1) skarprättarmästare (6) skattevärderingsman, före detta (1) sockenfjärdingsman (19) sockennämndeman (15) sockennämndsordförande (4) spögubbe (11) stadsfiskal (104) stadsfiskal, före detta (1) stadsnotarie (73) stadsnotarie, före detta (1) stadsprofoss (9) straffånge (17) styvfader (1) stämningsman (1) tingshusvaktmästare (2) tingskrivare (4) tingsnotarie (3) tingsskrivare, före detta (1) tingsvaktmästare (10) transportfånge (1) vakt (96) vakt, före detta (5) vaktkonstapel (324) vaktkonstapel, före detta (13) vaktkonstapelsdotter (1) vaktmästardotter (2) vaktmästare (749) vaktmästare, före detta (26) vaktmästarhustru (1) vaktmästaränka (8) varvspolis (3) varvspoliskommissarie (2) varvspoliskommissarie, före detta (1) varvspoliskonstapel (96) varvspoliskonstapel, före detta (1) varvspoliskonstapeldotter (2) väktardotter (1) väktare (728) väktare, före detta (46) väktaränka (7) ägodelningsrättsledamot (2) ärelös (1) överauditör (17) överfiskal (1) överpoliskonstapel (13) övervaktmästare (3)
pappers- och grafisk industri1260bokbindardotter (1) bokbindare (455) bokbindargesäll (76) bokbindarlärling (11) bokbindarlärling, före detta (1) bokbindarmästare (85) bokbindarålderman (1) bokbindaränka (8) bokbinderiarbetare (3) boktryckardräng (1) boktryckare (152) boktryckare, före detta (2) boktryckargesäll (3) boktryckarlärling (9) boktryckarlärling, före detta (1) boktryckeriarbetare (9) boktryckerifaktor (21) boktryckerikonstförvant (78) pappersbruksdräng (1) pappersbruksgesäll (4) pappersbruksägare (2) pappersfabrikör (7) pappersmakare (39) pappersmakare, före detta (7) pappersmakargesäll (198) pappersmakargesäll, före detta (2) pappersmakarmästare (2) pappersmålare (5) pappersmålarfaktor (1) pappersmästardotter (1) pappersmästare (66) pappersmästare, före detta (1) pappersskärare (7)
post-, radio- och telekommunikation1474brevbärare (105) budare (2) diligenspostiljon (1) järnvägspostiljon (1) kurir (1) postbetjänt (17) postbiträde (1) postbud, före detta (1) postbärare (44) postdirektör (7) postdirektörska (2) postexpeditör (145) postföreståndare (5) postförvaltare (3) postförvaltare, före detta (1) postiljon (475) postiljon, före detta (20) postiljonsdotter (3) postiljonsänka (3) postinspektorska (1) postinspektör (39) postinspektör, före detta (1) postjaktskapten (2) postjaktstyrman (3) postkommissarie (26) postkommissarie, före detta (1) postkontorsskrivare (9) postkontrollör (38) postman (1) postmästare (97) postmästare, före detta (6) postridare (3) postskrivare (31) poststationsföreståndare (14) postvaktmästare (31) postvaktsbetjänt (15) radiotelegrafist (1) resepostexpeditör (23) resepostiljon (1) signalkarl (14) telefonarbetare (33) telefonarbetsförman (3) telefonist (5) telefonmästare (1) telefonreparatör (5) telegrafarbetare (2) telegrafassistent (3) telegrafdirektör (7) telegrafexpeditör (1) telegrafföreståndare (5) telegrafföreståndarinna (1) telegrafförvaltare (3) telegrafinspektor (2) telegrafist (29) telegrafistassistent (105) telegrafkommissarie (40) telegrafkontrollör (1) telegrafmästare (1) telegrafuppsyningsman (1) telegrafvaktmästare (30) telegrafvaktmästare, före detta (1) övertelegrafist (1)
religion, utbildning och forskning18459adjunkt (46) aftonsångsadjunkt (1) aftonsångspredikant (2) akademiadjunkt (7) akademidocent (3) akademidocent, före detta (1) akademiräntmästare (1) akademiträdgårdsmästare (2) akademivaktkarl (1) apologistlärare (1) baptist (1) baptistpredikant (12) barnhuslärare (6) barnlärare (4) bokhållerilärare (5) bälgtrampare (41) collega scholae (1) dansdirektör (1) danslärarinna (1) dansmästare (12) degn (56) diakon (1) diakonissa (2) docent (5) doktor (247) doktorinna (16) domkyrkoadjunkt (1) domkyrkosyssloman (1) dövstumlärare, före detta (1) elev (3) fackskollärare (2) farmacie kandidat (1) farmacie studerande (1) filologie kandidat, före detta (1) filosofie doktor (122) filosofie jubeldoktor (3) filosofie kandidat (62) filosofie kandidat, före detta (3) filosofie licenciat (3) filosofie magister (26) filosofie studerande (2) folkhögskoleföreståndare (3) folkskoleinspektör (3) folkskolevaktmästare (1) folkskollärardotter (3) folkskollärare (1129) folkskollärare, före detta (62) folkskollärarelev (6) folkskollärarhustru (3) folkskollärarinna (6) folkskollärarson (2) frälsningssoldat (1) fysiograf (1) fångpredikant (12) fångpräst (2) fäktmästare (2) fängelsepredikant (3) församlingsföreståndare (3) församlingsklockare (1) församlingssubstitut (1) guvernant (1) gymnastiklärare (13) gymnastiklärare, före detta (5) handelselev (10) handelslärare (9) hospitalspredikant (2) hovpredikant (73) hovpredikantska (1) huspredikant (10) häradsprost (24) häradsprost, vice (1) informator (5) instruktör (1) juris student (3) kandidat (16) kantor (822) kantor, före detta (10) kantorsdotter (5) kantorska (6) kantorsänka (2) kapellpredikant (7) kaplan (4) kastellpredikant (1) kateket (1) klockardotter (12) klockardräng (68) klockare (1594) klockare, före detta (12) klockarhustru (3) klockarkandidat (4) klockarson (1) klockaränka (50) klockringare (1) klosterlem (6) kollega (9) komminister (447) komminister, före detta (2) komminister, vice (7) komministerdotter (1) komministerska (2) kompastor (6) konrektor (21) konrektorsmagister (3) konsistorieamanuens (1) konsistoriepedell, före detta (1) kontraktsprost (39) kontraktsprost, före detta (4) kronoskolmästare (1) kyrkdräng (1) kyrkföreståndare (8) kyrkoadjunkt (15) kyrkobetjänt (12) kyrkogårdsvaktmästare (5) kyrkoherde (1795) kyrkoherde, före detta (8) kyrkoherdedotter (5) kyrkoherdehustru (1) kyrkoherdeson (1) kyrkoherdeänka (2) kyrkoinspektör (62) kyrkoråd (8) kyrkorådsvaktmästare (2) kyrkotjänare (1) kyrkpickare (3) kyrksmed (3) kyrkstöt (4) kyrksångare (8) kyrkvaktmästare (437) kyrkvaktmästare, före detta (11) kyrkväktardotter (2) kyrkväktare (2) kyrkväktaränka (3) kyrkvärd (1534) kyrkvärd, före detta (87) kyrkvärdsdotter (19) kyrkvärdsson (9) lantbrukslärare (1) lantbruksskoleföreståndare (7) lekmannapredikant (1) lektor (88) lektorska (1) licenciat (3) lärardotter (30) lärare (73) lärare, före detta (3) lärarhustru (6) lärarinna (177) lärarinna, före detta (32) läraränka (10) lärling (31) läroverksadjunkt (90) läroverkskollega (12) läsmästare (18) magister (799) magisterska (14) medicine professor (4) medicine studerande (2) mellanskollärare (1) metodistpredikant (1) metodistäldste (1) missionselev (2) missionselev, före detta (1) missionär (5) musikinformator (2) musiklärare (53) musiklärare, före detta (1) musiklärarinna (2) naturforskare (1) navigationslärare (2) navigationsskolföreståndare (1) nådårspredikant (20) organist (370) organist, före detta (7) organistelev (7) organistkandidat (3) organistmästare (1) organistänka (1) orgelmästare (5) orgeltrampardotter (1) orgeltrampare (17) orgeltrampare, före detta (1) parlör (2) parlörsänka (1) pastor (367) pastor, före detta (9) pastor, vice (436) pastor, vice, före detta (1) pastorsadjunkt (50) pastorska (84) pastorsänka (8) pedagog (1) prebendekomminister (4) preceptor (4) predikant (29) privatlärare (26) privatlärare, före detta (2) privatskollärare (1) professor (38) professorska (5) prost (405) prost, före detta (1) prostinna (109) prostänka (1) provinsialritmästare (1) präst (16) präst, före detta (2) prästdotter (6) prästdräng (6) prästänka (4) rabbi (1) regementsskollärare (3) rektor (135) rektor, före detta (2) rektorska (2) rektorsänka (1) resepredikant (8) ringare (166) ringare, före detta (3) ringargosse (2) ringerska, före detta (1) ritlärare (14) ritmästare (2) räknemästare (4) sacri ministerii adjunct (57) sacri ministerii candidat (4) samskolelärare (1) seminarieadjunkt (2) seminarist (11) sjömansprost (1) skeppsgosselärardotter (1) skoladjunkt (15) skoladjunkt, före detta (1) skolduplikant (1) skolelev (31) skolföreståndare (12) skolinspektör (1) skolkantor (7) skolkollega (134) skolkollega, före detta (3) skollärare (2941) skollärare, ambulerande (1) skollärare, biträdande (5) skollärare, före detta (251) skollärarelev (12) skolmagister (3) skolmästardotter (1) skolmästare (802) skolmästare, blivande (1) skolmästare, före detta (38) skolmästarelev (2) skolmästarhustru (1) skolmästaränka (4) skolrektor (6) skolvaktmästare (2) skrivlärare (6) slottspastor (23) slottspredikant (11) slöjdlärare (6) slöjdlärarinna (5) slöjdlärarinna, före detta (1) slöjdskoleinspektör (1) småskollärare (45) småskollärare, före detta (8) småskollärarinna (156) småskollärarinna, före detta (30) småskollärarson (1) sockendegn (1) sockenpräst (8) sockenskolmästare (13) språklärare (15) språklärarinna (2) språkmästare (18) stadsklockare (2) stadskomminister (101) stadskomminister, före detta (2) stadsskolmästare (7) stiftsfröken (8) student (1) student, före detta (3) studerande (209) studerande, före detta (15) studiosus domine (1) substitut (129) substitut, före detta (3) sånglärare (3) teckningslärare (9) teologie adjunkt (1) teologie doktor (10) teologie kandidat (7) teologie licenciat (6) teologie professor (3) teologie studerande (3) timlärare (3) trainer (3) underlärare (8) vikarie (1) änkepastorska (2) änkeprofessorska (1) änkeprostinna (17) överlärare (1)
renhållning, energiförsörjning o dyl.1096akademibrandvakt (1) brandfogde (33) brandfogde, före detta (3) brandkorpral (5) brandmästare (130) brandmästargesäll (6) brandsergeant (2) brandsoldat (6) brandvakt (143) brandvakt, före detta (25) brandvaktmästare (1) brandvaktsdotter (6) brandvaktshustru (2) brandvaktsrotemästare (1) brandvaktsänka (9) elektriker (62) elektrotekniker (1) fittingsmästare (7) gasarbetare (13) gasavläsare (2) gaskontrollör (1) gasmästare (9) gasmästare, före detta (1) gaständare (2) gasverksarbetare (36) gasverksbokhållare (2) gasverksföreståndare (7) häradsnattman (23) häradssotare (2) kolfogde (1) kolkörare (11) kolmätare (1) latrinentreprenör (1) lykttändare (23) nattman (156) nattman, före detta (2) nattmansdotter (2) nattmansdräng (24) nattmanshustru (3) nattmanskvinna (1) nattmanspiga (13) nattmansänka (6) peståkare (1) renhållningsarbetare (1) skarnåkare (1) skorstensfejare (61) skorstensfejargesäll (17) skorstensfejarlärling (3) skorstensfejarlärling, före detta (1) skorstensfejarmästare (2) sockensotare (1) sotardräng (2) sotare (41) sotargesäll (3) sotarmästare (2) strålmästare (5) städare (1) städerska (69) städerska, före detta (2) tornvaktare (1) tornväktare (90) tornväktare, före detta (2) tornväktaränka (1) vattenverksarbetare (4)
sjuk- och hälsovård2037regementsläkare (7) badare (4) baderska (2) badmästare (23) barberardotter (2) barberare (202) barberargesäll (2) bardskärare (1) bardskärarmästare (1) barnmorska (330) barnmorska, före detta (18) barnmorskeelev (2) barnsköterska (6) bruksläkare (8) bruksläkare, före detta (1) brunnssekreterare (4) dentist (1) distriktsbarnmorska (1) distriktsläkare (22) distriktsläkare, före detta (1) doktor fysicus (1) expeditionskirurg (1) frisör (29) garnisonsläkare, före detta (1) guvernementsdoktor (2) herrfrisör (2) hospitalsdräng (6) hospitalsföreståndare (28) hospitalsföreståndare, före detta (1) hospitalshjon (259) hospitalshjon, före detta (3) hospitalsinspektor (2) hospitalsläkare (1) hospitalsman (1) hospitalspastor (16) hospitalssjuksköterska (1) hospitalssyssloman (17) hospitalssyssloman, före detta (1) hospitalsuppsyningsman (3) hospitalsuppsyningsman, före detta (1) hospitalsvakt (15) hospitalsöverläkare (2) hovkirurg (2) hårarbeterska (2) hårfrisör, före detta (1) hårfrisörska (5) hälsovårdsassistent (2) hälsovårdspolis (7) jordegumma (48) jordegumma, före detta (1) kirurg (20) kirurgie kandidat (1) kirurgie magister (7) kirurgigesäll (1) kirurgisk instrumentmakargesäll (1) kirurgistudent (1) lantmedicus (1) lasarettsdräng (2) lasarettsföreståndare (1) lasarettshjon (16) lasarettskommissarie (1) lasarettsläkare (26) lasarettsmedikus (1) lasarettssjukvaktare (1) lasarettssyssloman (6) lasarettsvaktmästare (9) livmedikus (2) läkare (41) länslasarettsläkare (1) lögare (1) massör (1) medicinaldräng (21) medicinaldräng, före detta (7) medicinaldrängsdotter (2) medicinaldrängsänka (1) medicine doktor (179) medicine kandidat (21) medicine kandidat, före detta (1) medicine licenciat (63) medicine praktikus (1) optiker (5) pharmaceut (2) provinsialläkare (42) provinsialläkare, före detta (1) provsyster (1) regementsläkardotter (1) regementsläkare (7) sjukgymnast (2) sjukhusförvaltare (2) sjukhusinspektör (12) sjukhusskrivare (2) sjukhustvättförestånderska (1) sjukhusvaktmästare (14) sjukpiga (1) sjukskötare (5) sjuksköterska (34) sjuksköterska, före detta (1) sjuktjänare (5) sjukvaktardotter (3) sjukvaktare (89) sjukvaktare, före detta (6) sjukvakterska (17) sjukvårdare (2) sjukvårdare, före detta (1) sjukvårdsbiträde (26) skvadronsfältskär (3) skvadronsläkare (4) sköterskebiträde (1) sockenbarnmorska (7) stadsbadare (1) stadsbarberare (7) stadsbarnmorska (2) stadsdoktor (2) stadsfältskär (28) stadskirurg (19) stadsläkare (39) stadsläkare, före detta (1) stadsphysicus (13) stadsvaccinatör (2) tandläkarbiträde (1) tandläkare (28) tandtekniker (9) underfältläkare (4) underfältskär (2) underkirurg (5) underläkare (20) underläkare, före detta (3) underlänsman (1) uppbördsläkare (4) vaccinatris (1) vaccinatör (3) överfältläkardotter (3) överfältläkare (9) överläkare (4)
sjöfart50845lotslöjtnant (5) maskinistunderofficer (1) akterstäderska (1) amerikafarare (1) barlastinspektor (1) besättningsförman (2) brobetjänt (3) brokarl (4) bromästare (15) bromästare, före detta (2) brovaktmästare, före detta (1) båtförare (229) båtföraredotter (2) båtskeppare (451) båtskeppare, före detta (7) båtskepparson (2) båtsman (17711) båtsman, före detta (3653) båtsman, förrymd (7) båtsmansdotter (211) båtsmansdräng (1) båtsmanshustru (49) båtsmansson (30) båtsmansänka (458) båtägare (1) bästeman (2) dykare (26) fartygsbefälhavare (13) flaggskeppare (84) flaggskeppare, före detta (27) framkarl (2) fyrbiträde (90) fyrbiträde, före detta (1) fyrdräng (2) fyrdrängsänka (1) fyrman (15) fyrmästardotter (4) fyrmästare (48) fyrmästare, före detta (3) fyrvaktare (55) fyrvaktare, före detta (2) färjedräng (6) färjeman (841) färjeman, före detta (2) färjemansdotter (1) färjemansdräng (171) färjemanslots (2) färjemansson (11) förhandskarl (10) hamnarbetare (153) hamnarbetarförman (1) hamnbokhållare (3) hamnbyggare (14) hamnbyggnadsdräng (1) hamnbyggnadssmed (2) hamnfogde (15) hamnfogde, före detta (2) hamningenjör (4) hamnkapten (10) hamnkassör (2) hamnlots (7) hamnmästare (12) hamnpolis (6) hamnroddare (1) hamnsmed (11) hamntimmergesäll (1) hamntimmerman (4) hamnuppbördsman (4) hamnuppsyningsman (2) hamnväktare (55) hamnväktare, före detta (4) islandsfarare (1) jungman (449) jungman, före detta (1) jungmansänka (2) kofferdibåtsman (28) kofferdihandlare (1) kofferdijungman (2) kofferdikapten (205) kofferdikapten, före detta (5) kofferdikaptenska (1) kofferdikarl (774) kofferdikarl, före detta (36) kofferdikarlshustru (3) kofferdikarlsänka (22) kofferdikassör (1) kofferdikonstapel (3) kofferdikvartersman (2) kofferdilärling (1) kofferdimatros (64) kofferdisjöman (122) kofferdisjöman, före detta (2) kofferdisjömanshustru (2) kofferdiskeppare (107) kofferdiskeppare, före detta (1) kofferdismatros (4) kofferdistyrman (129) kofferdistyrman, före detta (7) kofferditimmerman (140) kofferditimmerman, före detta (5) kofferdivarvssågare (1) kofferdivarvstimmerman (4) kofferdiänka (1) kronoflaggskeppare (1) kronoskeppare (4) kronounderstyrman (1) lots (457) lots, före detta (4) lotsadjutant (1) lotsdotter (7) lotsdräng (77) lotsfördelningschef (5) lotsfördelningschef, före detta (1) lotsförman (8) lotsinspektör (5) lotskapten (2) lotslärling (99) lotslöjtnant (5) lotsson (5) lotsålderman (21) lotsålderman, före detta (1) lotsänka (9) lärdykare (14) lärstyrman (38) lättmatros (3) maskinist (1019) maskinist, före detta (7) maskinistdotter (1) maskinistelev (1) maskinistlärling (23) maskinistunderofficer (1) matros (983) matros, före detta (27) matros, förrymd (1) matros, första klassens (398) matros, första klassens, före detta (1) matros, förste (1) matrosdotter (21) matroshustru (11) matrosänka (47) medelstyrman (160) medelstyrman, före detta (5) medelstyrmansänka (2) muddermästare (3) mästerdykare (1) mästerlots (49) mästerlots, före detta (6) mästerlotsdotter (2) ostindiefarare (1) postjaktskeppare (1) postjaktsmatros (13) pråmförare (68) roddare (65) roddare, före detta (2) rorgängare (8) sjåare (1) sjåarförman (7) själlandsfarare (1) sjöfarande (292) sjöfarande, före detta (1) sjökapten (1867) sjökapten, före detta (81) sjökaptensdotter (25) sjökaptenslöjtnant (1) sjökaptensson (1) sjökaptensänka (3) sjöman (9250) sjöman, före detta (142) sjömansdotter (96) sjömansdräng (7) sjömanshusgosse (1) sjömanshustru (29) sjömanskonstapel (1) sjömansmissionär (2) sjömanspojke (1) sjömansänka (65) sjömatros (5) skeppardotter (85) skeppare (3996) skeppare, före detta (111) skepparhustru (3) skepparson (2) skepparänka (56) skeppsgosse (228) skeppsgosse, före detta (7) skeppsgosselärare (6) skeppskarl (3) skeppsklarerarbiträde (1) skeppsklarerare (48) skeppskommissarie (1) skeppsman (1) skeppsmaskinist (1) skeppsmätningskontrollör (1) skeppsskrivare (2) skeppsstuvare (3) skeppsstyrman (1) skutskeppare (3) slussvaktardotter (1) steward (21) strandvaskare (1) stuvare (1) stuveriarbetare (15) stuveriförman (2) styrman (1577) styrman, före detta (6) styrmansdotter (10) styrmanshustru (2) styrmansänka (14) störtardräng (1) störtare (59) undermaskinist (9) underskeppardotter (38) underskeppare (823) underskeppare, före detta (43) underskepparmästare (1) underskepparson (2) underskepparänka (22) underskeppsbyggmästare (1) understyrman (385) understyrman, före detta (8) understyrmansdotter (2) understyrmanshustru (1) understyrmansänka (3) varvsbokhållare (1) varvskommissarie (15) varvskommissarie, före detta (3) varvskommissariedotter (1) varvskommissarieänka (1) ångbåtsarbetare (2) ångbåtsbefälhavare (16) ångbåtseldare (38) ångbåtsförare (2) ångbåtskapten (13) ångbåtskokerska (1) ångbåtsmaskinist (17) ångbåtsstäderska (3) ångmaskinist (12) ångmaskinistlärling (5) ångmaskinistänka (1) ångslupsförare (2) övermaskinist (45) övermaskinistdotter (2) överskeppardotter (41) överskeppare (288) överskeppare, före detta (49) överskepparänka (10) överskeppsbyggmästare (2) överstyrman (352) överstyrman, före detta (20) överstyrmansdotter (11) överstyrmansänka (9)
skogsbruk3401bilare (1) fasanjägare (1) forster (33) forstman (1) frälsehejdridare (1) frälsejägare (2) frälseskogvaktare (44) frälseskogvaktare, före detta (1) furuskogvaktare (2) furuvaktmästare (1) gårdsjägare (1) hejdedräng (2) hejderidare (136) hejderidare, före detta (3) hejderidarson (1) hejderidaränka (2) herrgårdsskogvaktare (2) holsthuggare (1) holtsförster (19) hovjägare (13) hovjägmästare (5) huggare (161) jägare (408) jägare, före detta (16) jägeribetjänt, före detta (1) jägerifiskal (7) jägmästare (43) klappholtsskrivare (1) kolarbetare (23) kolare (7) kolbärare (1) kolhuggare (473) kolhuggare, före detta (1) kolmakare (1) kolvakt (14) kronohejderidare (51) kronojägare (47) kronoskogvaktare (93) kronoskogvaktare, före detta (5) kronoskytt (12) lantjägare (4) skogsarbetare (18) skogsdräng (2) skogselev (2) skogsfogde (37) skogsfogde, före detta (3) skogsfogdehustru (1) skogsföreståndare (2) skogsförster (9) skogsförvaltare (48) skogsförättare (1) skogsmästargesäll (2) skogsrättare (6) skogvaktardotter (13) skogvaktardräng (1) skogvaktare (1423) skogvaktare, före detta (88) skogvaktarhustru (7) skogvaktarjägare (1) skogvaktarson (6) skogvaktaränka (10) stafholtsskrivare (2) timmerhuggare (1) vedfogde (20) vedhuggare (10) vedläggare (1) vedsågare (3) överforster (9) överjägmästare (33) överjägmästarinna (1)
sten- och gruvindustri7400bergmästare (1) bergsfogde (5) bergshusman (3) bergsingenjör (4) bergskarl (25) bergsprängare (5) cementarbetare (108) cementgjutare (22) gamsare (7) gipsarbetare (12) gipsgjutare (12) gipsmakare (12) granitarbetare (1) gruvarbetare (3571) gruvarbetare, före detta (34) gruvdisponent (2) gruvdragare (1) gruvdräng (88) gruvfogde (70) gruvfogdehustru (1) gruvförman (2) gruvingenjör (11) gruvsmed (1) gruvägare (8) kalkbrottsarbetare (3) kalkbruksarbetare (6) kalkbruksägare (1) kalkbrännare (21) kalkmästare (4) kalkslagare (47) kolharpare (1) kronostenhuggare (13) kronostenhuggare, före detta (1) kronotegelbruksinspektor (1) lerfabriksgesäll (1) lertrampare (1) leråkare (3) pannmästare (13) pickare (1) schaktfogde (46) schaktmästare (26) schakttimmerman (5) sprängare (1) stenborrare (2) stenbrottsägare (2) stenfiskare (10) stengravör (1) stenhuggardotter (3) stenhuggardräng (1) stenhuggare (1939) stenhuggare, före detta (9) stenhuggarförman (15) stenhuggarförman, före detta (2) stenhuggargesäll (3) stenhuggaränka (8) stenhuggeriföreståndare (1) stenkolsarbetare (1) stenkolsgruvarbetare (1) stenslagare (1) stenslipare (3) stensprängare (13) tegelbruksarbetare (217) tegelbruksarrendator (8) tegelbruksdisponent (8) tegelbruksdräng (34) tegelbruksförvaltare (4) tegelbruksgesäll (1) tegelbruksinnehavare (1) tegelbrukskarl (2) tegelbruksmästare (11) tegelbruksägare (11) tegelbruksägare, före detta (1) tegelbrännare (152) tegelfabrikör (1) tegelgårdsdräng (2) tegelgårdskarl (56) tegelmakardotter (1) tegelmakare (1) tegelmästardräng (1) tegelmästare (524) tegelmästare, före detta (15) tegelmästarson (1) tegelslagardotter (1) tegelslagare (105) tegelslagargesäll (22) tegelstrykare (1) underbildhuggare (3)
tryckeri- och pappersindustri882accidenstryckare (2) kartongarbetare (7) kartongfabrikör (2) kemigraf (1) kortarbetare (2) litograf (53) lumpsamlare (438) lumpsamlare, före detta (7) lumpsamlaränka (1) lumpsamlerska (3) maskintryckare (2) metalltryckare (4) skyltmålare (2) stentryckeriarbetare (62) stereotypör (3) stämpelmakare (1) tapetfabriksarbetare (1) tapetmålare (1) tapettryckare (10) tryckare (1) tryckarmästare (1) tryckeriarbetare (1) typograf (277)
trävarutillverkning17228askbrännardräng (1) askbrännare (22) askverkmästare (2) bansnickare (11) bansnickargesäll (2) bansnickarmästare (1) batterisnickare (2) beckare (1) beckpackare (35) beckpackare, före detta (1) beckpackaränka (5) beckvägare (1) brukssnickare (1) brädgårdsarbetare (1) bödkardräng (3) bödkare (417) bödkare, före detta (1) bödkargesäll (33) bödkarhustru (1) bödkarmästare (88) bösseskäftare (1) fabrikssnickare (2) gårdssnickare (1) gårdstimmerman (1) hjulbeslagare (7) hjulbeslagarmästare (1) hjulmakare (24) hjulmakargesäll (10) hjulmakarmästare (2) hovsnickare (1) hovsnickarmästare (1) hyvlare (2) häradssnickare (8) häradstimmerman (6) karetmakare (16) karetmakargesäll (1) karetmakarmästare (4) konsterfaren snickargesäll (1) korkarbetare (4) korkfabrikör (8) korkskärare (187) korkskärare, före detta (2) korkskärargesäll (2) kronosågare, före detta (1) kvarnbyggardräng (1) lavettmakare (32) lavettmakare, före detta (1) lavettmakargesäll (32) lavettmakarmästare (10) lådmakare (7) lådmakargesäll (67) lådmakargesälldotter (2) lådmakarmästardotter (1) lådmakarmästare (17) lådmakarmästare, före detta (1) lådmakaränka (2) materialsnickare (3) modellgesäll (1) modellsnickare (46) märsmakare (7) märsmakarverkgesäll (1) märsmakaränka (3) mästertimmerman (1) möbelsnickare (17) nagelskärare (6) nagelskäraränka (1) orgelbyggare (41) orgelbyggeridirektör (2) pottaskebrännare (2) skeppsbödkare (1) snickardotter (30) snickardräng (8) snickare (9086) snickare, före detta (23) snickarförman (1) snickargesäll (1845) snickargesäll, före detta (9) snickargesälldotter (1) snickargesällänka (3) snickarhustru (8) snickarlärling (72) snickarmästardotter (1) snickarmästare (680) snickarmästare, före detta (4) snickarålderman (1) snickaränka (27) snickeriarbetare (189) snickeriarbetare, före detta (2) snickerifabrikör (1) snickeriidkare (11) snidare (4) sockensnickare (33) sockensnickarmästare (2) stockmakare (47) stockmakare, före detta (1) stockmakargesäll (35) stockmakargesällänka (1) stockmakarhustru (1) stockmakarmästardotter (3) stockmakarmästare (37) stockmakarmästare, före detta (4) stockmakaränka (1) stolmakare (17) stolmakarmästare (1) stolmakaränka (1) ställmakare (6) ställmakare, före detta (1) ställvagnmakare (1) sågare (111) sågare, före detta (2) sågarrendator (1) sågarson (1) sågaränka (3) sågbruksarbetare (5) sågdräng (24) sågförman (1) sågmästare (19) sågmöllardräng (1) sågmöllare (60) sågskärardräng (2) sågskärare (124) sågskärare, före detta (1) sågverksarbetare (10) sågverksföreståndare (4) sågverksägare (3) sågverksägare, före detta (1) teatersnickare (11) träarbetare (23) trädarbetare (5) tunnbindardotter (1) tunnbindardräng (1) tunnbindare (1033) tunnbindare, före detta (6) tunnbindargesäll (409) tunnbindargesäll, före detta (4) tunnbindarhustru (2) tunnbindarlärling (13) tunnbindarmästardotter (1) tunnbindarmästare (190) tunnbindarmästaränka (1) tunnbindarson (1) tunnbindarundermästare (1) tunnbindaränka (10) tunnbinderiarbetare (24) tunnbinderiidkare (9) tändsticksarbetare (1) undersnickare (1) vagnfabrikör (23) vagnmakardotter (2) vagnmakardräng (1) vagnmakare (1390) vagnmakare, före detta (2) vagnmakargesäll (150) vagnmakarlärling (10) vagnmakarlärling, före detta (1) vagnmakarmästare (55) vagnmakarmästare, före detta (3) vagnmakarson (1) vagnmakaränka (17) vagnmakeriarbetare (15) varvssnickare (2) varvssnickarmästare (2) varvssågare (1) vävlagare (4) ångsågsförman (3) ångsågsägare (1)
övrig tillverkning9470vagnssmörjfabrikör (1) undermästare (2) bindare (2) bruksarbetardotter (14) bruksarbetare (2763) bruksarbetare, före detta (18) bruksarbetaränka (2) bruksarbeterska (72) bruksarrendator (4) bruksbetjänt (1) bruksbokhållare (36) bruksbokhållare, före detta (1) bruksdisponent (12) bruksdräng (303) bruksdräng, före detta (1) bruksförvaltare (18) bruksförvaltare, före detta (1) bruksgesäll (1) bruksgevaldiger (2) bruksidkare (2) bruksinspektor (16) bruksinspektor, före detta (1) bruksinspektorska (1) brukskamrer (1) brukskassör (2) bruksmästare (1) bruksmöllare (1) brukspannemästare (1) brukspatron (43) brukspatron, före detta (1) bruksskrivare (3) brukstjänsteman (1) bruksägare (28) bälgmakarmästare (10) calsinermästare (1) civilingenjör (66) distriktsingenjör (1) drejare (61) drejargesäll (1) drejarmästare (5) fabriksarbetare (2531) fabriksarbetare, före detta (8) fabriksarbetaredotter (1) fabriksarbeterska (24) fabriksarbeterska, före detta (1) fabriksassistent (2) fabriksbokhållare (3) fabriksdirektör (29) fabriksföreståndare (12) fabriksförman (5) fabriksgesäll (68) fabriksgosse (1) fabriksinspektor, före detta (1) fabrikslärling (2) fabrikspiga (1) fabrikör (511) fabrikör, före detta (12) fabrikörsdotter (3) fabrikörska (2) faktor (166) formbindare (1) gesäll (201) gesällänka (1) gravör (30) grovarbetare (135) grovarbetareänka (1) gummiarbetare (6) hantverkardotter (2) hantverkare (6) hantverkare, före detta (1) hantverksgesäll (6) hantverksmästare (1) hornarbetare (1) hornskedmakare (2) häktemakare (4) industriarbetare (2) industriidkare (2) ingenjör (498) ingenjör, före detta (2) ingenjörsassistent (2) ingenjörska (2) ingenjörsänka (1) kamfabrikör (2) kammakare (49) kammakareänka (1) kammakargesäll (15) kammakargesäll, före detta (1) kammakarlärling (1) kammakarmästare (11) koncessionsföreståndare (1) konservator (1) konstdrejare (1) konsterfaren mästare (2) konstförvant (213) konstruktör (6) korgarbetare (3) korgfabrikör (6) korgmakare (135) korgmakargesäll (7) korgmakaränka (1) korgmakerska (1) kranskötare (1) leksaksfabrikant (1) ljusfabriksföreståndare (1) ljusstöpare (22) lodmakare (1) lärdräng (51) m. (8) manufakturgesäll (2) manufakturist (2) manufakturägare (2) mästardotter (1) mästare (573) mästarinna (1) mäster (1) möbelfabrikör (2) nålfabrikör (1) nålmakare (55) nålmakargesäll (7) nålmakarmästare (7) paraplyfabrikör (5) paraplymakare (2) pennberedare (14) pennberedargesäll (1) pennfabrikör (2) pipbrukskarl (1) pipmakare (1) ritare (49) ritbiträde (1) rullare (2) slöjdare (90) slöjdarson (1) snäckarbetare (1) sockenhantverkare (4) sockenmästare (1) spegelfabrikör (38) spegelfabrikör, före detta (1) spegelfabrikörselev (1) spegelmakare (3) spegelmakargesäll (1) stängselnätarbetare (1) stöpargesäll (1) tapetserare (180) tapetserargesäll (27) tapetserarmästare (1) tapetseraränka (1) underbrännmästare (3) undermästare (2) vagnssmörjfabrikör (1) verkstadsarbetare (14) verkstadsförman (2) verkstadsägare (1) vävskedbindare (7) vävskedmakare (17) överbrännare (1) överbrännmästare (5) överingenjör (1) övermästare (2)
övrigt467146huskvinna (1) adelsman (5) allmosehjon (53) arbetardotter (82) arbetare (36817) arbetare, avviken (4) arbetare, före detta (42) arbetarhustru (116) arbetarson (5) arbetaränka (49) arbeterska (335) arbetsborgare (32) arbetsdräng (283) arbetsfogde (29) arbetsföreståndare (2) arbetsförestånderska (1) arbetsförman (71) arbetsförman, före detta (1) arbetshjon (6) arbetskarl (23606) arbetskarl, frigiven (1) arbetskarl, före detta (41) arbetskarlsdotter (7) arbetskarlshustru (1) arbetskvinna (665) assistent (7) avdelningschef (2) avskedad (179) avvita (2) b. dotter (44) b. hustru (1) b. s. (4) b. änka (4) b.b. (1) banmästare (141) banmästare, före detta (7) banmästaränka (1) barnhusbarn (4) baron (278) baronessa (23) befallningsman (135) befallningsman, före detta (5) befallningsmanshustru (1) biträde (1) blind (10) bolagsman (1) borgardotter (6) borgare (2017) borgare, före detta (54) borgaränka (2) boråsdräng (1) br. dräng (14) brk (14) brunnsläggare (2) brunnsmästare (36) brunnsmästare, före detta (3) bryggmästare (56) brömästaredotter (1) bs. (1) bt. (1) byålderman (1) bälgmakargesäll (12) bönemästare (1) com. (13) corr. (1) d. (1) d.r. (1) daglönardotter (25) daglönare (481) daglönare, före detta (6) dagsverkare (10) dagsverksarbeterska (1) dagsverkskassör (1) dalkarl (8) dannebrogsman (1) dannekvinna (1) danneman (13) deja (906) direktör (148) direktörska (8) disponent (101) distriktschef (2) dominus (3) donationist (11) donationstagare (1) donationstagerska (1) dr. (156) drag, före detta (1) drag. (102) dräng (97287) dräng, före detta (100) dräng, förrymd (1) dräng, tillträdande (2) döv (1) dövstum (5) egendomsägare (9) eldare (740) eldare, före detta (4) eländig (1) emigrant (10) engelsman (7) entreprenör (4) eremit (1) expeditionsfogde (1) extra (3) f. (403) f. m. (65) fattig (96) fattighjon (9924) fattighjon, före detta (1) fru (4002) fruntimmer (2) frånskild (99) frälseman (9) fröken (963) fullmäktige (2) fyrare (10) fåndräng (1) fånig (3) fästehjon (102) fästekvinna (4378) fästman (1) föreståndare (31) föreståndarinna (4) förhandseldare (1) förhyrd (181) förlovad (2) förman (247) förrymd (8) förstadsborgare (17) förstadsåbo (24) försvarslös (262) förvaltardotter (4) g. (1) g. kvinna (43) gammalpiga (67) genantborgare (73) genantborgare, före detta (1) gr. arbetare (2) greve (332) grevinna (201) gårdskarl (3) gårdsägare (16) göingedräng (1) hantgärningskarl (1) hemmadotter (734) hemmadotter, före detta (1) herr (6475) herreman (1) hittebarn (2) hjon (93) hora (1) husdräng (2) husfader (8) huskvinna (1) hustillträdare (7) hustru (7152) hustru, före detta (10) husåbo (12) husägardotter (70) husägare (8346) husägare, före detta (32) husägare, tillträdande (5) husägarhustru (10) husägarson (6) husägaränka (22) hyresgäst (152) inhyrd (1) inhysedotter (46) inhysekvinna (1523) inhyses (52916) inhyses, före detta (5) inhysespiga (1) inhysesson (8) inhysesänka (26) inkvarterad (5) inlogerad (5) junior (2) k. (1) kapten (1137) kapten, före detta (65) kaptensdotter (7) kaptenska (35) kaptensson (1) kaptensänka (7) knekt (19) knekt, före detta (2) knyttepojke (1) komm. (1) kommissionär (75) kommissionärsdotter (1) kona (3) konduktör (477) konduktör, före detta (16) konduktörselev (2) konduktörsänka (1) konkubin (2) kontingentborgare (4) korsdragare (1) kr. (1) kringresande (1) kringvandrande (709) krympling (9) kvinnfolk (1818) kvinnsperson (1277) l.g. (1) lägenhetsinnehavare (3) lägrad piga (4) lösdrivare (128) lösdriverska (75) löskarl (18) löspiga (22) madam (235) mademoiselle (990) mamsell (2651) mannadräng (1) matrona (47) medaljör (4) mister (1) moderpiga (4) monsieur (91) m-r. (79) mö (176) nestor (1) nådehjon (51) näringsidkare (5) ombud (1) ombudsman (16) omgängare (3) operatör (1) ordenskommendör (1) ordensmedlem (7) ordensriddare (19) ordförande (3) p. m. (1) passlös (1) patriot (1) pensionär (41) peregrin (1) piga (179298) piga, före detta (160) planskrivare (2) pliktfogde (12) pliktkarl (1) president (13) prins (3) prinsessa (3) pumpare (15) resande (45) reseombud (6) riddare (657) rosmästare (1) schweizare (3) senior (6) signieur (4) själlandskarl (1) självförsörjare (69) självmördare (1) sk. (4) skattskriven (1) sockenhjon (4) sockenhusdräng (1) sockenman (7) sockentiggare (3) sorterare (1) spinnhusgosse (2) sr. (1) stadsarbetskarl (57) stadsarbetskarl, före detta (1) stadslös (1) stum (1) sulfsman (1) svagsint (1) svärdsriddare (1) talmansänka (1) tiggarbarn (14) tiggare (173) tiggargosse (24) tiggargubbe (7) tiggaränka (2) tiggerska (78) tillträdare (5) trafikbilägare (3) tryckerska (1) tönsdräng (1) underbanmästare (9) understödstagare (8) understödstagerska (12) vandrande (296) vandringskvinna (258) vasariddare (2) vindmästare (1) vårkarl (1) värnbo (94) värnlös (1) ålderman (86) ädling (1) ägardotter (6) ägare (1209) ägare, före detta (1) ägarinna (1) ägaränka (2) änka (9323) änkegrevinna (5) överbanmästare (7) övergiven hustru (2) dräng (97287)
övrigt inom tjänstesektorn18274gift tjänstedräng (1) dräng (5) amma (86) arbetspiga (1851) betjänt (798) betjänt, före detta (31) betjäntänka (5) dräng (5) dräng, avviken (1) drängdotter (4) dränghustru (7) frälsebetjänt (1) frälsedräng (4) frälsetjänstedräng (19) fördräng (39) gammal jungfru (3) gift piga (3) gift tjänstedräng (1) hembiträde (189) herretjänare (7) herretjänare, före detta (1) herrskapsbetjänt (2) hovmästare (22) hovmästare, före detta (2) husfru (8) husföreståndarinna (11) hushjon (1) hushållerska (1007) hushållerska, före detta (43) hushållsbiträde (3) husjungfru (20) husmamsell (15) huspiga (144) jungfru (8663) jungfru, före detta (1) kabinettskammarherre (9) kammarbarnpiga (1) kammardräng (24) kammardräng, före detta (1) kammardrängsdotter (1) kammardrängsänka (1) kammarjungfru (34) kammarjungfru, före detta (3) kammarjunkare (33) kammarpiga (26) kammartjänare (145) kammartjänare, före detta (8) kronotjänare (1) Kunglig Maj:ts lakej (1) kökspiga (5) lakej (38) lakej, före detta (1) legopiga (3) lejesven (1) mejeripiga (23) portförvaltare (1) portier (22) portier, före detta (1) portvakt (23) portvakt, före detta (1) portvaktmästare (3) portvaktsbetjänt (2) prästgårdspiga (1) resebetjänt (6) skjutbanebiträde (1) strykerska (46) sventjänare (3) taffeltäckare (25) tjänare (31) tjänarinna (25) tjänstedräng (3164) tjänstefolk (5) tjänstegosse (56) tjänstehjon (288) tjänstekarl (4) tjänsteknekt (2) tjänstekvinna (127) tjänstekvinna, före detta (1) tjänsteman (111) tjänstepiga (891) tjänstepiga, före detta (1) trotjänare (2) tvätterska (67) uppassare (8)