DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Social kategori

Handledning

Här nedan kan du se vilka yrken och titlar som sorterats in i de olika kategorierna. Sortering kan ske på kolumnen Social kategori och Antal genom att trycka på kolumnnamnen. Sök på enstaka ord med hjälp av Ctrl+F.

Social ställningAntalStavningsnormerade yrken/titlar
borgerskapsinnehavare2292borgardotter (6) borgare (2017) borgare, före detta (54) borgaränka (2) förstadsborgare (17) förstadsåbo (24) genantborgare (73) genantborgare, före detta (1) kontingentborgare (4) värnbo (94)
bönder och brukare283681allmoge (4) annexhemmansbonde (88) annexhemmansbonde, före detta (1) annexhemmansinnehavare (1) annexhemmanstillträdare (2) annexhemmansåbo (309) annexhemmansåbo, före detta (6) annexhemmansåbo, tillträdande (2) annexklockarebonde (1) annexprästebonde (2) arbetsbonde (14) arbetsbonde, tillträdande (1) arbetshemmansåbo (8) arrendator (12820) arrendator, avträdande (1) arrendator, före detta (256) arrendator, tillträdande (54) arrendatordotter (16) arrendatorhustru (17) arrendatorson (4) arrendatoränka (3) augmentsbonde (1) augmentshemmanstillträdare (1) augmentshemmansåbo (11) augmentshemmansåbo, tillträdande (1) augmentshemmansägare (1) beneficiehemmansåbo (10) betodlare (1) bonddotter (2304) bonde (52531) bonde, avviken (1) bonde, före detta (844) bonde, förrymd (1) bonde, tillträdande (208) bondearrendator (2) bondeänka (1857) bondeänka, före detta (1) bondhustru (109) bondson (1504) bonicka (1) boställesarrendator (6) boställesarrendator, tillträdande (2) boställesbo (1) boställesbo, före detta (1) boställesbonde (38) boställesbrukare (20) boställesinnehavare (1) boställestillträdare (1) boställesåbo (37) boställsarrendator (1) brukardotter (39) brukare (1919) brukare, före detta (45) brukare, tillträdande (10) brukarson (16) brukaränka (5) dagsverksarrendator (1) domkyrkohemmansåbo (90) domkyrkoskattehemmansåbo (11) farmare (4) farmare, före detta (2) frälsebonde (2082) frälsebonde, före detta (17) frälsebonde, tillträdande (68) frälsebondedotter (20) frälsebondeson (11) frälsehemmansarrendator (6) frälsehemmansbrukare (12) frälsehemmansinnehavare (1) frälsehemmansåbo (4661) frälsehemmansåbo, före detta (68) frälsehemmansåbo, tillträdande (139) frälsehemmansägare (492) frälsehemmansägare, tillträdande (6) frälselantman (1) frälsesäterihemmansägare, tillträdande (1) frälsetorpare (11) frälseundantagsman (1) frälseåboson (5) frälseåboänka (2) fästebonde (12) fästebrukare (4) fördelshemmansåbo (33) förpaktare (1) gårdman (8497) gårdman, före detta (3) gårdmansdotter (486) gårdmansdräng (3) gårdmanshustru (117) gårdmansson (130) gårdmansänka (1431) gårdmansänkling (1) gårdskvinna (1171) gårdsänka (10) hemmansarrendator (48) hemmansarrendator, tillträdande (4) hemmansbonde (3) hemmansbrukare (1697) hemmansbrukare, före detta (18) hemmansbrukare, tillträdande (84) hemmansbrukarhustru (1) hemmansbrukaränka (1) hemmansrusthållare, tillträdande (1) hemmanstillträdare (1014) hemmansåbo (5396) hemmansåbo, blivande (9) hemmansåbo, egen (1) hemmansåbo, före detta (101) hemmansåbo, tillträdande (426) hemmansåbo, tillämnad (3) hemmansägardotter (371) hemmansägare (18730) hemmansägare, före detta (289) hemmansägare, tillträdande (734) hemmansägareson (1) hemmansägarhustru (80) hemmansägarson (88) hemmansägaränka (44) herrskapsbonde (1) hospitalshemmanstillträdare (1) hospitalshemmansåbo (12) hospitalshemmansåbo, tillträdande (1) hoveribonde, tillträdande (1) hälftenbonde (67) hälftenbrukare (290) hästhemmansbonde (10) hästhemmansåbo (72) hästhemmansägare (1) hästhållsåbo, före detta (1) insocknes frälsehemmansåbo, tillträdande (4) interimsrusthållsåbo (2) interimsåbo (3) jordarrendator (73) jordbrukardotter (2) jordbrukare (112) jordbrukare, före detta (3) jordbrukarhustru (1) jordbrukaränka (1) klockarbonde (20) kronobonde (84) kronobonde, före detta (2) kronofördelshemmansåbo (3) kronohemmansarrendator (6) kronohemmansåbo (146) kronohemmansåbo, före detta (1) kronohemmansåbo, tillträdande (4) kronohemmansägare (3) kronohästhemmansåbo (1) kronorusthållare (31) kronorusthållare, tillträdande (1) kronoskattearbetshemmansåbo (47) kronoskatteaugmentshemmansåbo (1) kronoskattebeneficiehemmansåbo (3) kronoskattebonde (15) kronoskattefrälsehemmansåbo (1) kronoskattefördelshemmansåbo (6) kronoskattefördelshemmansägare (1) kronoskattehemmansåbo (169) kronoskattehemmansåbo, tillträdande (14) kronoskattehemmansägare (6) kronoskattehemmansägare, tillträdande (2) kronoskattehästhemmansåbo (1) kronoskatterusthållsåbo (50) kronoskatteåbo (84) kronoskatteåbo, tillträdande (1) kronoåbo (152) kronoåbo, före detta (2) kronoåbo, tillträdande (2) kronoåboänka (1) kyrkobonde (4) kyrkobonde, före detta (1) kyrkobonde, tillträdande (1) kyrkofrälseåbo (1) kyrkohemmanstillträdare (1) kyrkohemmansåbo (29) kyrkohemmansåbo, tillträdande (1) kyrkojordsarrendator (2) kyrkoåbo (8) landbonde (61) landbonde, blivande (3) landbonde, före detta (1) lantbrukardotter (24) lantbrukare (3362) lantbrukare, före detta (214) lantbrukare, tillträdande (7) lantbrukaredotter (8) lantbrukarhustru (1) lantbrukarson (4) lantbruksföreståndare (1) löningshemmansåbo (2) mejeriarrendator (34) mejeriarrendator, före detta (3) mensalbonde (10) mensalhemmansinnehavare (1) mensalhemmansåbo (76) mensalhemmansåbo, före detta (1) nybyggare (2) postbonde (60) posthemmansåbo (5) prebendeåbo (1) prostbonde (1) prästannexåbo (3) prästbonde (419) prästbonde, före detta (3) prästbondeson (1) prästbondeänka (2) prästhemmansarrendator (2) prästhemmansbrukare (2) prästhemmansåbo (8) rusthållardotter (24) rusthållare (14115) rusthållare, före detta (155) rusthållare, tillträdande (280) rusthållarson (1) rusthållaränka (13) rusthållsarrendator (22) rusthållsdelägare (1) rusthållshemmansägare (2) rusthållshemmansägare, tillträdande (1) rusthållsåbo (311) rusthållsåbo, före detta (3) rusthållsåbo, tillträdande (19) rusthållsägare (8) rusthållsägare, tillträdande (1) sambrukare (2) sextingbrukare (1) skatte-augmentshemmansåbo (5) skattebeneficiehemmansåbo (2) skattebonde (1138) skattebonde, före detta (14) skattebondedotter (37) skattebondeson (12) skattedomkyrkohemmansåbo (4) skattefrälsehemmansåbo (42) skattefrälsehemmansåbo, tillträdande (7) skattefrälsehemmansägare (1) skattefördelshemmansåbo (16) skattefördelshemmansåbo, före detta (1) skattefördelshemmansåbo, tillträdande (1) skattefördelshemmansägare (1) skattehemmanshustru (1) skattehemmansåbo (258) skattehemmansåbo, före detta (2) skattehemmansåbo, tillträdande (6) skattehemmansägare (21) skattehemmansägare, tillträdande (1) skattehospitalshemmansåbo (3) skattehospitalshemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansåbo (14) skattehästhemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansägare (2) skatteman (2) skatterusthållare (109) skatterusthållare, tillträdande (10) skatterusthållsbrukare, tillträdande (2) skatterusthållsåbo (54) skatterusthållsägare (6) skatteåbo (133) skjutsare (11) skjutshållare (1) skjutsmästare (1) skolhemmansåbo (6) småbrukare (1) sockenbonde (1) städjoinnehavare (1) tolftedelsbrukare (1) trädgårdsarrendator (2) utsocknes skattefrälseåbo (1) åbo (121499) åbo, före detta (2741) åbo, tillträdande (1550) åbodotter (7724) åbodräng (10) åbohustru (616) åbokvinna (15) åboson (1578) åboson, före detta (2) åboänka (878) åboänka, före detta (11) åkerbrukare (375) åkerbrukare, före detta (3) åttingsbrukare (3)
fattiga och sjuka10822allmosehjon (53) amiralitetsbarnhusgosse (1) avvita (2) barnhusbarn (4) blind (10) donationstagare (1) donationstagerska (1) döv (1) dövstum (5) eländig (1) fattig (96) fattighjon (9924) fattighjon, före detta (1) fåndräng (1) fånig (3) hittebarn (2) hjon (40) hospitalshjon (259) hospitalshjon, före detta (3) krympling (9) lasarettshjon (16) nådehjon (51) sockenhjon (4) sockenhusdräng (1) sockenman (7) sockentiggare (3) spinnhusgosse (2) stum (1) svagsint (1) tiggarbarn (14) tiggare (173) tiggargosse (24) tiggargubbe (7) tiggaränka (2) tiggerska (78) understödstagare (8) understödstagerska (12) värnlös (1) hjon (40)
fångar och dyl.427arbetsfånge (7) arbetsfånge, frigiven (2) arrestant (264) arrestant, före detta (2) desertör (1) dödsfånge (1) edsöresbrytare (1) flykting (5) fånge (10) fästningsfånge (47) fästningsfånge, före detta (8) häktad (1) korrektionshjon (1) krigsfånge (10) livstidsarrestant (6) livstidsfånge (31) livstidsfånge, före detta (5) länsfånge (1) polisarrestant (3) rymling (1) straffånge (17) styvfader (1) transportfånge (1) ärelös (1)
företagsledare / näringsidkare25980agent (29) agent, före detta (1) arrendatormjölnare (1) auktionsman (2) bagerifabrikör (5) bagerifabrikör, före detta (1) bageriföreståndare (1) bageriidkare (23) bankdirektör (19) barkmöllare (2) bildhuggerifabrikör (5) biljardägare (1) bissenkrämare (2) blanksmörjetillverkare (4) bleckslagerifabrikör (2) blomsterfabrikant (1) blomsterhandlare (3) bokhandlare (93) bokhandlare, före detta (6) bokspridare (3) borstfabrikant (1) borsthandlare (2) boråshandlare (13) boskapshandlare (1) bruksarrendator (4) bruksdisponent (12) bruksförvaltare (18) bruksförvaltare, före detta (1) brukshandlare (1) bruksidkare (2) bruksmöllare (1) brukspatron (43) brukspatron, före detta (1) bruksägare (28) brunnsarrendator (1) brunnsmästare (36) brunnsmästare, före detta (3) bryggeriarrendator (1) bryggerifabrikant (1) bryggeriföreståndare (7) bryggeriidkare (1) bränneriföreståndare (1) brännvinsminuthandlande (3) brännvinstraktör (1) brännvinsutskänkare (2) buntmakerifabrikör (2) butiksföreståndare (2) bymöllare (8) charkuterihandlare (11) chokladfabrikant (5) cigarrettfabrikant (20) cigarretthandlare (10) cigarrhandlare (2) cikoriefabriksmästare (6) cykelhandlare (1) direktör (148) direktörska (8) disponent (101) diversehandlande (1) ekonomidirektör (3) entreprenör (4) fabriksdirektör (29) fabriksföreståndare (12) fabrikör (511) fabrikör, före detta (12) fabrikörsdotter (3) fabrikörska (2) faktor (166) filfabrikör (3) fiskhandlare (25) foderhandlare (1) fraktare (41) frukthandlare (8) fröhandlare (1) färgarfabrikör (1) färgeriarrendator (9) färgeridirektör (2) färgerifabrikör (129) färgerifabrikör, före detta (3) färgerifabrikör, tillträdande (1) färgerimanufakturist (1) färgeriägare (3) färghandlarhustru (1) förgyllerifabrikör (1) förhyrningsagent (4) garverifabrikör (64) garverifabrikör, före detta (1) garverifaktor (165) garverifaktorsdotter (1) garveriföreståndare (2) garverimanufakturist (1) gelbgjuterifabrikör (4) gjuterifabrikör (2) glasfabrikör (8) glasförare (20) glasföraränka (1) glasförerska (1) glashandlare (21) grosshandlare (147) grosshandlare, före detta (5) gruvdisponent (2) gruvägare (8) grynhandlare (12) grynmalare (62) grönsakshandlare (1) gårdfarihandlare (97) gårdfarihandlare, före detta (4) gästgivardotter (15) gästgivare (1017) gästgivare, före detta (73) gästgivare, tillträdande (4) gästgivarmästare (2) gästgivarson (2) gästgivaränka (13) gästgiveriarrendator (6) gästgiveriarrendator, före detta (1) gästgiveriföreståndare (2) gästgiverska (1) hallandskarl (1) halling (3) hallingadräng (1) handelsagent (57) handelsfullmäktig (1) handelsföreståndare (31) handelsidkare (37) handelsidkerska, före detta (1) handelskompanjon (1) handelsman (1782) handelsman, före detta (22) handelsresande (149) handelsänka (1) handlande (13) handlardotter (7) handlare (7764) handlare, före detta (451) handlarhustru (7) handlaränka (12) handskfabrikör (28) hattfabrikör (14) hemmanskvarnägare (1) hipphandlare (1) holländeriarrendator (8) hotellvärd (42) hotellvärd, före detta (4) hotellägare (5) husmäklare (1) hästebytare (1) hästkvarnsmöllare (41) hästkvarnsmöllare, före detta (1) hästmöllare (7) hökare (586) hökare, före detta (12) hökeriidkerska (4) industriidkare (2) instrumentfabrikör (1) instrumentmakarfabrikör (1) järnhandlare (143) järnhandlare, före detta (6) järnhandlare. före detta (2) kaféidkerska (1) kaféägare (1) kakelugnsfabrikör (11) kalkbruksägare (1) kamfabrikör (2) kartongfabrikör (2) klädesfabrikskarl (1) klädesfabrikör (5) klädeshandlare (2) klädhandlare (1) klädmäklare (3) klädmäklaredotter (1) kofferdihandlare (1) kohandlare (1) kolportör (14) kolportör, före detta (1) komedidirektör (1) kommershandlare (1) kommissionshandlande (9) koncessionsföreståndare (1) konservfabriksföreståndare (1) konsularagent (1) korgfabrikör (6) korghandlare (4) korkfabrikör (8) korvhandlare (1) kramhandlare (40) kreaturshandlare (8) krogman (96) krogman, före detta (1) krogmästare (2) krogänka (1) kronomjölnarmästare (3) kryddhandlare (3) kryddkrämare (3) krämare (237) krämare, före detta (6) krämaränka (1) krämerska (3) krögare (487) krögare, före detta (9) krögaränka (1) kvarnarrendator (268) kvarnarrendator, före detta (2) kvarnarrendator, tillträdande (1) kvarnbrukare (1) kvarnföreståndare (16) kvarnhälftenbrukare (1) kvarnmästare (14) kvarnägardotter (2) kvarnägare (527) kvarnägare, före detta (16) kvarnägare, tillträdande (1) kvarnägarhustru (2) kvarnägarson (2) kvarnägaränka (2) källarmästare (190) källarmästare, före detta (7) källarmästerska (1) köpman (72) köpmansdotter (3) köpmansson (2) köpmansänka (3) lackfabrikör (12) lamphandlare (1) lanthandlardotter (1) lanthandlare (330) lanthandlare, före detta (15) latrinentreprenör (1) leksaksfabrikant (1) lerkärlsförsäljare (1) lerkärlshandlande (1) limfabrikör (4) ljusfabriksföreståndare (1) logarverifaktor (2) läderhandlare (33) manufakturist (2) manufakturägare (2) marketentare (107) marketentare, före detta (1) marketentska (1) marketentsänka (1) marknadsskrikerska (1) maskinfabrikant (11) mejeriägare (11) minuthandlare (3) mjölhandlare (55) mjölkhandlare (3) mjölnararrendator (13) mjölnardotter (34) mjölnare (5011) mjölnare, före detta (131) mjölnare, tillträdande (6) mjölnarhustru (4) mjölnarmästare (36) mjölnarson (9) mjölnaränka (38) modehandlerska (1) målerifabrikör (5) måleriidkare (10) månglare (5) månglerska (5) mäklare (6) mässingsfabrikör (4) möbelfabrikör (2) möbelhandlare (8) mössfabrikör (4) nipperhandlare (1) nysilverfabrikör (2) nålfabrikör (1) näringsidkare (5) orgelbyggeridirektör (2) osthandlare (2) pantare, före detta (1) pantlånare (10) pappersbruksägare (2) pappersfabrikör (7) pappershandlare (1) pappersmålarfaktor (1) paraplyfabrikör (5) pennfabrikör (2) pensionsföreståndare (4) pianofabrikör (2) plåtslagerifabrikör (1) portmonnäfabrikör (4) repslagarfabrikör (3) repslagerifabrikör (4) resekrämare (1) restauratris (8) restauratör (196) restauratör, före detta (20) senapsfabrikör (3) sidenfabrikant, före detta (1) sikthandlare (1) sillhandlare (20) sillkrämare (1) självförsörjare (69) skeppsagent (13) skeppsfurnerare (8) skeppshandlare (2) skeppsmäklare (6) skeppsredare (2) skinnuppköpare (1) skjutsentreprenör (15) skjutsföreståndare (2) skjutsstationsföreståndare (2) skogsmöllare (3) skohandlare (1) skvaltkvarnsmöllare (2) smideshandlare (7) smörhandlerska (3) snusfabrikör (1) snörmakerifabrikör (2) sockerbruksdirektör (1) sockerbruksfabrikör (1) sockerfabriksföreståndare (1) sockerfabrikör (3) sockerfabrikör, före detta (1) sodavattenfabrikör (6) spannmålshandlare (43) speditör (1) spegelfabrikör (38) spegelfabrikör, före detta (1) spetshandlare (1) spinneriidkare (1) spinnfabrikör (6) spisbiträde (1) spisvärd (29) spisvärdinna (3) spritförsäljare (1) stadsmäklare (4) stampmöllare (4) stenbrottsägare (2) stenhuggeriföreståndare (1) svinhandlare (3) symaskinsfabrikant (1) sågverksföreståndare (4) såpbruksmästare (1) såpfabrikör (2) såpsjuderimästare (1) sädeshandlare (2) tavelhandlare (1) teaterdirektör (8) tegelbruksarrendator (8) tegelbruksdisponent (8) tegelbruksförvaltare (4) tegelbruksinnehavare (1) tegelbruksägare (11) tegelbruksägare, före detta (1) tegelfabrikör (1) tidningsexpeditör (1) timmerhandlare (83) timmerhandlare, före detta (2) timmernäringsidkare (3) tobaksfabriksmästare (7) tobaksfabrikör (61) toffelhandlare (1) torghandlare (25) torghandlerska (1) traktör (475) traktör, före detta (30) traktörsdotter (5) traktöränka (20) tredingsmjölnare (1) trikåfabrikör (4) trävaruhandlare (1) tvålfabrikör (12) upphandlare (1) uppköpare (1) urfabrikör (156) utskänkare (43) utskänkare, före detta (7) utskänkningsföreståndare (2) utvandraragent (1) vagnfabrikör (23) vagnman (594) vagnman, före detta (7) vagnmansänka (6) vagnssmörjfabrikör (2) varvschef (1) vattenfabrikör (3) vattenkvarnsmöllare (106) vattenutskänkare (1) vedhandlare (10) verkstadsägare (1) viktualiehandlare (33) viktualiehandlare, före detta (2) vilthandlare (4) vinhandlare (5) vinskänk (2) vinskänk, vice, före detta (1) vintappare (2) virkeshandlare (3) väderkvarnsmjölnare, före detta (1) väderkvarnsmöllare (155) väderkvarnsmöllare, före detta (1) värdshusföreståndare (5) värdshusidkerska (2) värdshusvärd (62) värdshusvärd, före detta (2) västgötahandlare (3) vävhandlare (3) yllefabriksdirektör (1) åkardotter (3) åkare (532) åkare, före detta (13) åkaränka (2) åkeriägare (6) ångbåtskommissionär (3) ångbåtsrestauratris (1) ättiksfabrikör (7) ölhandlare (18) ekonomidirektör (3) klädesfabrikskarl (1) konsularagent (1)
förtroendemän4027borgmästare (127) borgmästare, före detta (2) borgmästare, vice (5) borgmästarinna (5) byålderman (1) häradsfullmäktige (1) häradsnämndeman (1) kommunalordförande (33) kommunalordförande, före detta (2) kyrkoråd (6) landstingsman (30) landstingsman, före detta (1) länsnämndeman (1) magistratsfullmäktig (1) metodistäldste (1) nestor (1) nämndeman (2562) nämndeman, före detta (372) nämndemansdotter (137) nämndemansson (20) nämndemansänka (16) ordförande (3) president (13) riksdagsfullmäktige (4) riksdagsfullmäktige, före detta (5) riksdagsman (95) riksdagsman, före detta (43) riksdagsmansdotter (12) riksdagsmansson (3) riksdagsmansänka (2) rådman (392) rådmanska (19) rådmansänka (1) skolrådsledamot (1) sockennämndeman (15) sockennämndsordförande (4) synesman (1) talmansänka (1) ålderman (86) ägodelningsrättsledamot (2) kyrkoråd (6)
gesäller22371amiralitetssmedgesäll (1) apotekargesäll (5) artillerismedgesäll (27) artilleriverkgesäll (1) bagargesäll (521) bagargesäll, före detta (6) bagargesällhustru (1) bansnickargesäll (2) barberargesäll (2) bildhuggargesäll (27) bleckslagargesäll (151) bleckslagargesäll, före detta (1) blockmakargesäll (71) blockmakargesäll, före detta (2) blockmakargesälldotter (1) blockmakargesällänka (2) bokbindargesäll (76) boktryckargesäll (3) borstbindargesäll (7) brandmästargesäll (6) bryggargesäll (4) buntmakargesäll (4) byggmästargesäll (1) bysmedgesäll (1) bälgmakargesäll (12) bödkargesäll (33) bössmakargesäll (1) charkuterigesäll (1) cigarrmakargesäll (13) drejargesäll (1) fabriksgjutargesäll (1) fortifikationssmedgesäll (2) fällberedargesäll (13) fältskärsgesäll (6) färgargesäll (153) färgargesäll, före detta (3) förgyllargesäll (22) garvargesäll (653) garvargesäll, före detta (7) gelbgjutargesäll (18) gesäll (201) gesällänka (1) gevärssmedgesäll (14) gjuterigesäll (24) glasblåsargesäll (1) glasmästargesäll (17) glasmästargesälldotter (1) grovsmedgesäll (13) guld- och silversmedgesäll (2) guldsmedsgesäll (201) guldsmedsgesäll, före detta (3) gördelmakargesäll (103) hamntimmergesäll (1) hampspinnargesäll (67) hampspinnargesäll, före detta (1) hampspinnargesällänka (1) handskmakargesäll (341) hantverksgesäll (6) hattmakargesäll (120) hattmakargesäll, före detta (1) hattmakargesälldotter (1) hjulmakargesäll (10) hovslagargesäll (43) hustimmermansgesäll (1) instrumentmakargesäll (16) juvelerargesäll (6) järngjutargesäll (12) järngjutargesälldotter (3) kakelmakargesäll (7) kakelugnsmakargesäll (272) kammakargesäll (15) kammakargesäll, före detta (1) kardmakargesäll (4) karduansmakargesäll, före detta (1) karetmakargesäll (1) kirurgigesäll (1) kirurgisk instrumentmakargesäll (1) klensmedgesäll (35) klockgjutargesäll (8) klädesfabriksgesäll (1) klädesmakargesäll (1) klädesvävargesäll (38) knappmakargesäll (1) knivsmedsgesäll (2) kockgesäll (1) kompassmakargesäll (6) konditorgesäll (3) konsterfaren murargesäll (1) konsterfaren smedgesäll (1) konsterfaren snickargesäll (1) kopparslagargesäll (367) kopparslagargesäll, före detta (1) kopparsmedgesäll (1) korgmakargesäll (7) korkskärargesäll (2) kronoartillerismedgesäll (1) kronobagargesäll (26) kronobansnickargesäll (1) kronobildhuggargesäll, före detta (1) kronobleckslagargesäll (2) kronoblockmakargesäll (22) kronoblockmakargesäll, före detta (2) kronobrobyggarsmedgesäll (1) kronobälgmakargesäll (1) kronogevärssmedgesäll (2) kronoglasmästargesäll (2) kronohampspinnargesäll (19) kronohampspinnargesäll, före detta (5) kronojärngjutargesäll (6) kronolådmakargesäll (20) kronolådmakargesälldotter (2) kronometallgjutargesäll (2) kronomurargesäll (83) kronomurargesäll, före detta (4) kronomurargsäll, före detta (5) kronomålargesäll (30) kronomålargesäll, före detta (1) kronopistolsmedgesäll (1) kronorepslagargesäll (96) kronorepslagargesäll, före detta (11) kronorepslagargesälldotter (5) kronorepslagargesällänka (2) kronorustsmedgesäll (2) kronosadelmakargesäll (2) kronosegelmakargesäll (6) kronosegelsömmargesäll (23) kronosmedgesäll (377) kronosmedgesäll, före detta (26) kronosmedgesälldotter (4) kronosmedgesällhustru (1) kronosmedgesällänka (2) kronosnickaregesäll (3) kronosnickargesäll (153) kronostockmakargesäll (7) kronosvarvargesäll (1) kronotimmermansmedgesäll (1) kronotimmermansnickargesäll (1) kronotunnbindargesäll (27) kronoverksmedgesäll (1) krukmakargesäll (54) kvarngesäll (1) köpmansgesäll (1) lavettmakargesäll (32) lerfabriksgesäll (1) linvävargesäll (6) logarvargesäll (14) lådmakargesäll (67) lådmakargesälldotter (2) låssmedgesäll (3) lövsmedgesäll (1) mastmakargesäll (1) mekanikergesäll (1) metallgjutargesäll (16) metallgjutargesällänka (1) mjölnargesäll (57) modellgesäll (1) muraregesäll (1) murargesäll (3737) murargesäll, före detta (17) murargesälldotter (2) murargesällänka (11) musikantgesäll (8) målargesäll (787) målargesäll, före detta (3) målargesälldotter (3) målargesällänka (1) märsmakarverkgesäll (1) mässingsslagargesäll (1) nålmakargesäll (7) pappersbruksgesäll (4) pappersmakargesäll (198) pappersmakargesäll, före detta (2) pennberedargesäll (1) perukmakargesäll (9) pistolsmedgesäll (10) plansmedgesäll (1) plåtslagargesäll (3) pottmakargesäll (16) remsnidargesäll (2) repslagargesäll (290) repslagargesäll, före detta (3) repslagargesälldotter (2) repslagargesällänka (1) rustsmedgesäll (33) rustsmedgesäll, före detta (2) sadelmakargesäll (259) sadelmakargesäll, före detta (2) sadelmakargesällänka (1) segelduksvävargesäll (1) segelmakargesäll (27) segelsömmargesäll (45) segelsömmargesäll, före detta (2) segelsömmargesälldotter (3) sejlargesäll (1) skinnargesäll (2) skomakargesäll (1747) skomakargesällänka (1) skorstensfejargesäll (17) skräddargesäll (1442) skräddargesäll, före detta (4) skräddargesällänka (3) skärslipargesäll (1) slaktargesäll (23) smedgesäll (2938) smedgesäll, före detta (26) smedgesälldotter (8) smedgesällhustru (2) smedgesällänka (13) snickargesäll (1845) snickargesäll, före detta (9) snickargesälldotter (1) snickargesällänka (3) snörmakargesäll (2) sockenmurargesäll (1) sockerbagargesäll (9) sockerbruksgesäll (4) sockerfabriksgesäll (5) sotargesäll (3) spegelmakargesäll (1) spinnargesäll (11) sporrmakargesäll (1) stenhuggargesäll (3) stockmakargesäll (35) stockmakargesällänka (1) strumpfabriksgesäll (1) strumpmakargesäll (1) strumpvävargesäll (12) stöpargesäll (1) svarvargesäll (143) sämskmakargesäll (60) sämskmakargesäll, före detta (2) tapetserargesäll (27) tegelbruksgesäll (1) tegelslagargesäll (22) tenngjutargesäll (9) timmergesäll (9) timmergesäll, före detta (12) timmergesällhustru (1) timmergesällänka (4) timmermansgesäll (2593) timmermansgesäll, före detta (2) timmermurgesäll (1) timmersven (1) tobaksbindargesäll (6) tobaksfabriksgesäll (3) tobaksspinnargesäll (18) trädgårdsgesäll (1) tunnbindargesäll (409) tunnbindargesäll, före detta (4) ugnsmakargesäll (1) urmakargesäll (78) vagnmakargesäll (150) varvsmålargesäll (1) vitgarvargesäll (4) väderkvarnsmöllargesäll (1) väderkvarnsmöllarsven (1) vävargesäll (24) vävarsven (1) överskärargesäll (7) kronobleckslagargesäll (2) kronosmedgesäll (377)
godsägare och högreståndspersoner2678adelsman (5) baron (278) baronessa (23) fideikommissarie (9) friherre (286) friherrinna (265) friherrinna, före detta (2) frälseman (9) godsägare (48) godsägare, före detta (1) greve (332) grevinna (201) hovjunkare (12) hovmarskalk (13) hovmarskalkinna (5) jordägarinna (1) kabinettskammarherre (9) kammarherre (89) kammarherre, förste (1) kammarjunkare (33) ordenskommendör (1) ordensmedlem (7) ordensriddare (19) patron (131) patron, före detta (1) patronessa (2) plantageägare (1) possessionat (129) possessionat, före detta (3) prins (3) prinsessa (3) proprietär (2) riddare (657) svärdsman (57) svärdsman, före detta (12) svärdsriddare (1) säteriägare (16) vasariddare (2) ädling (1) änkefriherinna (3) änkegrevinna (5)
hantverkare, konstnärer och yrkesarbetare107133accidenstryckare (2) akademiträdgårdsmästare (2) akrobat (7) aktris (6) aktör (27) appretör (2) arbetsskomakare (1) artist (21) bagardotter (11) bagare (2118) bagare, före detta (47) bagarhustru (4) bagarålderman (2) bagaränka (12) bagerska (17) banhäcklare (4) bansmed (2) bansnickare (11) barberardotter (2) barberare (202) bardskärare (1) barkare (14) batterisnickare (2) bergsprängare (5) bergstimmerman (1) beväringssmedsänka (1) bildhuggardotter (1) bildhuggare (113) bildhuggeriidkare (1) bildsnidare (1) bilreparatör (3) bleckslagare (732) bleckslagare, före detta (2) bleckslagaränka (3) blekare (3) blytäckare (10) bokbindardotter (1) bokbindare (455) bokbindarålderman (1) bokbindaränka (8) boktryckare (152) boktryckare, före detta (2) boktryckerifaktor (21) boktryckerikonstförvant (78) bomullsvävare (2) bomullsvävare, före detta (1) borstbindare (45) bortr. kopparslagare (1) brobyggardotter (8) brobyggare (190) brobyggare, före detta (9) brobyggarsmedgesäll (4) brobyggartimmerman (6) brobyggaränka (16) broläggare (42) brosmed (1) brukskopparslagare (1) bruksmurare (3) bruksskomakare (2) bruksskräddare (1) brukssmed (9) brukssnickare (1) brukstingssmed (1) brunnsläggare (2) bryggardotter (4) bryggare (968) bryggare, före detta (26) bryggarhustru (3) bryggarson (1) bryggaränka (9) bränneritimmerman (1) brödbagare (16) buntmakare (187) buntmakerska (2) byggare (5) byggmaskinist (1) byggmästardotter (3) byggnadssnickare (73) bysmed (236) bysmed, före detta (2) båtbyggardotter (6) båtbyggare (134) båtbyggarhustru (1) bödkare (417) bödkare, före detta (1) bödkarhustru (1) bösseskäftare (1) böss-smed (2) charkuterist (4) cigarrmakare (14) circusartist (9) dansös (1) dekorationsmålare (10) dekoratör (3) drejare (61) dykare (26) ekvilibrist (2) elektriker (62) elektrotekniker (1) emaljör (2) espingsbyggare (18) fabrikssmed (2) fabrikssnickare (2) filare (372) filhuggare (38) finbagare (1) fiolmakaränka (1) flottmatros (18) flottmatros, första klassens (9) fotograf (145) fotograf, före detta (1) frisör (29) fällberedare (125) fällberedare, före detta (2) fällberedaränka (2) färgardotter (5) färgare (718) färgare, före detta (20) färgarhustru (1) färgaränka (6) färgeriöverskärare (1) färjeman (841) färjeman, före detta (2) färjemansdotter (1) förgyllare (88) förnicklare (1) förtennare (1) gardinvävare (1) garvardotter (3) garvare (948) garvare, före detta (21) garvarhustru (2) garvaränka (17) gaständare (2) gelbgjutare (42) gelbgjuteriarbetare (4) genremålare (1) gevärssmed (36) gevärssmedmästardotter (1) gevärssmedmästaränka (1) gipsgjutare (12) gipsmakare (12) gjutare (377) gjutare, förrymd (1) gjutformare (4) glasblåsare (63) glasmålare (1) glasmästaränka (7) glasslipare (4) glassträckare (1) gravör (30) grovbrödbagare (43) grovbrödbagare, före detta (1) grovsmed (58) gruvsmed (1) grytgjutare (3) guld- och silverarbetare (2) guld- och silverarbetaränka (2) guld- och silversmed (109) guld- och silversmed, före detta (1) gulddragare (1) guldsmed (597) guldsmed, före detta (5) guldsmedsdotter (1) guldsmedsänka (11) gymnast (6) gångeskräddare (2) gårdsmurare (7) gårdssadelmakare (1) gårdssmed (141) gårdssmed, före detta (1) gårdssnickare (1) gårdstimmerman (1) gördelmakare (415) gördelmakare, före detta (1) gördelmakaränka (8) görtlare (46) hammarsmed (16) hamnbyggnadssmed (2) hamnsmed (11) hamntimmerman (4) hampspinnardotter (3) hampspinnare (358) hampspinnare, före detta (2) hampspinnaränka (7) handelsträdgårdsmästare (1) handskmakardotter (5) handskmakare, före detta (875) handskmakaränka (9) handskpressare (2) handsksömmerska (37) hantverkardotter (2) hantverkare (6) hantverkare, före detta (1) harmoniker (37) harmonist, före detta (2) hattmakardotter (1) hattmakare (508) hattmakare, före detta (10) hattmakaränka (18) hattstofferare (2) hattsömmerska (1) hembagerska (3) hemmasmed (1) hemslaktare (1) herrfrisör (2) herrskapsskomakare (1) hjulbeslagare (7) hjulmakare (24) hornskedmakare (2) hovfotograf (1) hovjuvelerare (2) hovmålare (1) hovsadelmakare (2) hovskräddare (18) hovslagare (269) hovslagare, före detta (14) hovslagaränka (4) hovsnickare (1) hovvävare (8) humleman (1) husbagare (1) huskock (1) hyvlare (2) hårarbeterska (2) hårfrisör, före detta (1) hårfrisörska (5) häcklare (8) häktemakare (4) häradsmurare (40) häradsmålare (1) häradssadelmakare (2) häradsskomakare (73) häradsskräddare (149) häradssmed (2) häradssnickare (8) häradssotare (2) häradsspelman (60) häradstimmerman (6) hästskomakare (1) hästslaktare (1) instrumentdirektör (2) instrumentmakare (136) instrumentmakare, före detta (2) instrumentmakaränka (2) juvelerare (72) juveleraränka (1) järngjutare (13) järnsvarvare (217) järnvägssmed (5) kakelmakare (8) kakelmakaränka (1) kakelugnsmakardotter (1) kakelugnsmakare (577) kakelugnsmakare, före detta (2) kakelugnsmakarlärling (4) kakelugnsmakarmästare (89) kakelugnsmakarålderman (1) kakelugnsmakaränka (15) kalkbrännare (21) kalkslagare (47) kallskänka (4) kammakare (49) kammakareänka (1) kanngjutare (6) kappsömmerska (1) karamellkokare (1) kardmakare (41) kardmakare, före detta (1) karduansmakare (1) karetmakare (16) kattunstryckare (4) kemigraf (1) kirurgisk instrumentmakare (13) klensmed (123) klockdragare (30) klockgjutare (51) klockgjutaränka (1) klockmakare (5) klädesmakare (19) klädestillverkare (1) klädesvävare (44) klädesvävaränka (1) klädsömmerska (13) knappmakare (35) knappmakaränka (2) knappslagare (1) knivsmed (22) kock (54) kofferdijungman (2) kofferdimatros (64) kofferditimmerman (140) kofferditimmerman, före detta (5) kofferdivarvssågare (1) kofferdivarvstimmerman (4) kokerska (44) komediant (4) kompassmakare (3) kompassmakaregesäll (3) kompassmakaränka (1) kompositionsarbetare (2) konditor (188) konditor, före detta (4) konfektbagare (1) konsertgivare (1) konservator (1) konstberidare (5) konstberiderska (1) konstdrejare (1) konstförvant (213) konstmålare (5) konstnär (6) konstryttare (1) konstträdgårdsmästare (7) konstväverska (1) konterfejare (14) kopparhammarsmedmästare (1) kopparslagardotter (1) kopparslagare (837) kopparslagare, före detta (17) kopparslagare, förrymd (1) kopparslagarhustru (1) kopparslagarålderman (1) kopparslagaränka (17) kopparsmed (46) kopparsmältare (1) kopparsmältare, före detta (1) korgarbetare (3) korgmakare (135) korgmakaränka (1) korgmakerska (1) kranskötare (1) kronomatros (1069) kronomatros, före detta (82) kronomatrosdotter (3) kronomatroshustru (2) kronomatrosänka (3) kronostenhuggare (13) kronostenhuggare, före detta (1) krukmakare (248) krukmakaränka (10) kurschmidt (1) kvarnbyggardotter (2) kvarnbyggare (91) kyrksmed (3) kärnmakare (3) körsnär (23) körsnär, före detta (1) laboratoriearbetare (1) lackerare (2) landskapsmålare (4) lavettmakare (32) lavettmakare, före detta (1) lindansare (3) lindanserska (2) linvävare (84) linvävarhustru (1) linvävaränka (3) linväverska (1) litograf (53) lodmakare (1) logarvare (37) lokförare (401) lokförare, före detta (7) lokreparatör (1) lådmakare (7) lådmakarmästardotter (1) lådmakaränka (2) lödare (2) m. (8) magiker (2) maltgörare (53) maskinförare (1) maskinföreståndare (2) maskinist (1019) maskinist, före detta (7) maskinreparatör (3) maskinsmed (3) maskintryckare (2) maskinuppsättare (5) mastmakare (17) mastmakare, före detta (1) mastmakartimmerman (1) mastmakaränka (2) materialsnickare (3) matros (983) matros, före detta (27) matros, förrymd (1) matros, första klassens (398) matros, första klassens, före detta (1) matros, förste (1) matros, pressad (6) matrosdotter (21) matroshustru (11) matrosänka (47) mekaniker (75) menageriägare (2) metallgjutare (7) metallsvarvare (3) metalltryckare (4) modellsnickare (46) modellör (3) modist (3) montör (23) murardotter (10) murare (5388) murare, före detta (33) murarhantlangare (2) murarmästardotter (3) murarmästaränka (12) murarson (1) muraränka (6) murmästarson (1) musikalisk instrumentmakare (1) musikamatör (1) musikant (154) musikant, före detta (14) musikantdotter (3) musikanthustru (5) musikantänka (4) musiker (37) målardotter (8) målare (2738) målare, före detta (9) målarhustru (5) målarmästardotter (1) målarson (1) målaränka (15) mältare (3) märsmakare (7) märsmakaränka (3) mässingsslagare (31) mässingsslagarlärling (1) mässingsslagarmästare (9) mässingsslagaränka (2) mästardotter (1) mästarinna (1) mäster (1) mästerdykare (1) mästerkock (2) mästerskräddare (1) mästersmed (1) mästertimmerman (1) mätarålderman (1) möbelsnickare (17) möllebyggare (39) möss-skräddare (59) nagelskärare (6) nagelskäraränka (1) nålmakare (55) optiker (5) optisk instrumentmakare (1) orgelbyggare (41) ornamentsbildhuggare (5) ostfabrikör (1) ostmakare (1) ostmakerska (1) osttryckare (69) osttryckare, före detta (5) osttryckerska (1) pannbyggare (2) pappersmakare (39) pappersmakare, före detta (7) pappersmålare (5) pappersmästardotter (1) pappersskärare (7) paraplymakare (2) pennberedare (14) perukmakare (105) perukmakaränka (2) pianist (5) pianoarbetare (1) pianostämmare (2) pipmakare (1) piskmakare (6) pistolsmed (89) pistolsmed, före detta (4) plantagedirektör (1) plantör (13) plåtslagare (752) plåtslagare, före detta (3) plåtslagarförman (2) plåtvalsare (1) porslinsmålare (9) porslinsritare (1) porträttmålare (5) positivspelare (4) positivspelerska (5) possementmakare (10) possementmakarmästare (9) pottmakare (88) pottmakaränka (2) pottugnsmakare (1) provinsialmålare (9) remsnidare (19) reparatör (5) repslagardotter (2) repslagare (356) repslagare, före detta (9) repslagarundermästare (7) repslagaränka (9) rockadrejare (5) räcksmed (1) rännare (1) rännemästaränka (1) rörläggare (36) rörmokare (1) sadelmakardotter (3) sadelmakare (1462) sadelmakare, före detta (11) sadelmakaränka (16) sadelmakeriidkare (13) saffiansberedare (3) sandhavreplantagedirektör (2) schakttimmerman (5) segelduksmakare (1) segelduksvävare (1) segelmakare (28) segelmakaränka (2) segelsömmare (139) segelsömmaränka (2) selterbryggare (3) sidenvävare (1) silverarbetare (28) silverpolererska (1) sjukgymnast (2) sjukhuskock (1) skeppsbyggare (10) skeppsbyggmästarhustru (1) skeppsbödkare (1) skeppskock (3) skeppstimmerman (351) skeppstimmerman, före detta (3) skiffertäckare (1) skinnare (7) skinnberedare (28) skinnfärgare (21) skinnsömmerska (1) skoflickare (102) skoflickaränka (5) skomakardotter (41) skomakare (12881) skomakare, före detta (85) skomakarhustru (13) skomakarson (3) skomakarålderman (1) skomakaränka (60) skomakerifabrikör (1) skomakeriidkare (20) skonåtlare (1) skorstensfejare (61) skorstensfejarmästare (2) skosmed (2) skosömmerska (2) skotillskärare (1) skräddardotter (27) skräddare (12689) skräddare, före detta (83) skräddargosse (1) skräddarhustru (21) skräddarmästarhustru (1) skräddarson (3) skräddarålderman (2) skräddaränka (49) skrädderifabrikör (3) skrädderiidkare (11) skrädderitillskärare (2) skyltmålare (2) skådespelare (43) skådespelare, före detta (1) skådespelerska (6) skönfärgare (34) skönfärgarmäster (1) slaktardotter (3) slaktare (2390) slaktare, före detta (9) slaktaränka (10) slakteriidkare (33) slöjdare (90) slöjdarson (1) smed (12666) smed, före detta (103) smeddotter (86) smedföreståndare (3) smedförman (4) smedhustru (36) smedjeförvaltare (1) smedmästardotter (4) smedmästaränka (4) smednäringsidkare (4) smedson (16) smedålderman (2) smedänka (69) snickardotter (30) snickare (9086) snickare, före detta (23) snickarförman (1) snickarhustru (8) snickarmästardotter (1) snickarålderman (1) snickaränka (27) snickerifabrikör (1) snickeriidkare (11) snidare (4) snörmakare (41) sockenfällberedare (1) sockenhantverkare (4) sockenmurare (23) sockenmålare (5) sockensadelmakare (3) sockenskomakare (1398) sockenskomakare, före detta (18) sockenskomakarmästare (1) sockenskräddare (2263) sockenskräddare, före detta (3) sockensmed (247) sockensmed, före detta (1) sockensnickare (33) sockensotare (1) sockenspelman (35) sockensvarvare (1) sockentimmerman (49) sockerbagare (50) sockerbagerska (2) sockerbruksmaskinist (1) sockerbrödbagarmästare (1) soldatsmed (3) sotare (41) spegelmakare (3) spelman (46) spetsvävare (3) spiksmed (8) spinnare (104) spinnare, före detta (1) spinnarfru (1) sporrmakare (10) sporrsmed (1) sprängare (1) spåneman (1) spånskärare (1) spåntäckare (9) spårvagnsförare (1) spårvagnskonduktör (29) spårvagnskusk (25) stadsbarberare (7) stadsbroläggare (2) stadsbroläggarförman (3) stadsinstrumentist (1) stadskock (4) stadsmusikant (20) stadssmed (12) stadssågare (1) stadstimmerman (114) stadstimmerman, före detta (1) stadstimmermansmästare (3) stadstimmermansänka (3) stadstrumpetare (1) stadstrumslagare (4) stadstrumslagare, före detta (1) stadsträdgårdsmästare (7) stenborrare (2) stenbroläggare (1) stenbyggare (1) stengravör (1) stenhuggardotter (3) stenhuggare (1939) stenhuggare, före detta (9) stenhuggaränka (8) stenhusbyggare (4) stenläggare (20) stenläggare, före detta (1) stenslagare (1) stenslipare (3) stensprängare (13) stensättare (94) stereotypör (3) stickerska (23) stockmakare (47) stockmakare, före detta (1) stockmakarhustru (1) stockmakarmästardotter (3) stockmakaränka (1) stolmakare (17) stolmakaränka (1) strumpvävare (7) styckgjutare (8) ställmakare (6) ställmakare, före detta (1) ställvagnmakare (1) stämpelmakare (1) svarvardotter (2) svarvare (702) svarvare, före detta (2) svarvarförman (2) svarvaränka (3) svarverifabrikör (1) svarveriidkare (10) svärdarbetare (1) svärdfejare (2) sågarrendator (1) sågmöllare (60) sågverksägare (3) sångare (39) sångare, före detta (1) sångerska (8) sämskmakare (173) sämskmakaränka (8) sömmerska (1099) taktäckare (30) tapetmålare (1) tapetserare (180) tapetseraränka (1) tapettryckare (10) taskspelare (1) teatersnickare (11) tegelmakardotter (1) tegelmakare (1) tegelmästarson (1) tegelslagare (105) tegelsättare (1) telefonreparatör (5) tenngjutare (76) tenngjutaränka (1) tenorsångare (1) tillskärare (22) timmerman (5651) timmerman, före detta (144) timmermansdotter (43) timmermanshustru (3) timmermansson (3) timmermansänka (136) timmermästaränka (4) toffelmakare (242) trikåvävare (1) tryckare (1) trycksvarvare (3) träbenskräddare (5) träbottenmakare (2) trädgårdsmästardotter (8) trädgårdsmästargesäll (2) trädgårdsmästarhustru (2) trädgårdsmästarlärling (3) trädgårdsmästaränka (13) träskomakare (57) träskoman (3) trätoffelmakare (1) tröskverksbyggare (1) tunnbindardotter (1) tunnbindare (1033) tunnbindare, före detta (6) tunnbindarhustru (2) tunnbindarmästardotter (1) tunnbindarmästaränka (1) tunnbindarson (1) tunnbindarundermästare (1) tunnbindaränka (10) tunnbinderiidkare (9) tygsadelmakare (1) typograf (277) tågförare (2) täckare (22) ugnsmakare (1) ugnssättare (1) ullspinnare (2) underbildhuggare (3) underrepslagaremästare (1) underrepslagarmästare (1) underskeppsbyggmästare (1) undersnickare (1) uppböjdare (1) urmakardotter (1) urmakare (948) urmakare, före detta (5) urmakaränka (3) urmakeriarbetare (9) vagnmakardotter (2) vagnmakare (1390) vagnmakare, före detta (2) vagnmakarson (1) vagnmakaränka (17) vantmakare (1) vapensmed (5) varvssnickare (2) varvssvarvare (1) varvstimmerman (96) varvstimmerman, före detta (1) vattenbryggare (4) verktygsfilare (1) verktygsmakare (1) wienerbagare (1) violinmakare (10) vitgarvare (69) vällare (3) väskmakare (1) vävare (239) vävare, avviken (1) vävaränka (7) väverska (19) vävlagare (4) vävskedbindare (7) vävskedmakare (17) zinkare (1) ättiksbryggare (13) ölbryggare (7) örtagårdsman (10) överbrännare (1) överskärare (20) övertimmerman (1) tygsadelmakare (1) kakelugnsmakarlärling (4) cigarrmakare (14)
husmän / backstugubor / inhyses129819annexhusman (1) backstugubo (6300) backstugubo, före detta (8) backstugubo, tillträdande (2) backstuguboson (25) backstugudotter (179) backstuguhustru (29) backstugukvinna (36) backstugukvinna, före detta (1) backstugutorpare (1) backstuguägarinna (2) backstuguänka (120) bergshusman (3) frälsehusman (20) frälsehusman, tillträdande (2) gatehjon (1) gatehusdotter (4) gatehuskvinna (1) gatehusman (367) gatehusman, tillträdande (1) gatehusänka (4) husfolk (3) huskvinna (58) husman (66425) husman, före detta (272) husman, förrymd (6) husman, tillträdande (197) husman, utsocknes (1) husmansdotter (389) husmanshustru (160) husmanskvinna (2) husmanspiga (25) husmansson (63) husmansänka (345) husänka (22) hyresgäst (152) inhyrd (1) inhysedotter (46) inhysekvinna (1523) inhyses (52916) inhyses, före detta (5) inhysespiga (1) inhysesson (8) inhysesänka (26) inlogerad (5) jordhytteåbo (1) jordstuguman (10) kyrkohusman (7) prästgårdshusman (1) rotehusman (3) strandsittare (29) trädgårdshusman (10) huskvinna (58)
högre tjänstemän / ämbetsmän4440ekonomidirektör (21) kyrkoråd (2) advokat (2) advokatfiskal (19) advokatfiskal, före detta (1) agronom (26) akademiräntmästare (1) amiralitetsadvokatsfiskal (2) amiralitetsarklimästare (1) amiralitetsauditör (25) amiralitetskammarråd (4) amiralitetskamrer (22) amiralitetskommissarie (1) amiralitetsrevisor (20) amiralitetsrevisor, före detta (4) amiralitetsvarvsinventarierevisor (1) amiralitetsvarvskommissarie (1) amiralitetsöverkommissarie (1) arkitekt (41) artillerikamrer (1) assessor (74) assessorska (12) auditör (109) auditör, före detta (3) auditör, vice (47) auditörska (2) auditöränka (1) auktionsnotarie (1) auskultant (13) avdelningschef (2) baningenjör (7) bankkamrer (69) bankkamrer, före detta (3) bergmästare (1) bergsingenjör (4) brukskamrer (1) brunnskamrer (4) byråingenjör (3) civilingenjör (66) dessinatör (2) diakonissa (2) distriktschef (2) distriktsingenjör (1) doktor justus (1) domare (10) domkyrkoarkitekt (3) drätselkamrer (7) ekonomidirektör (21) etatsråd (1) exekutionsnotarie (2) expeditionsfogde (1) expeditionskomissarie (1) expeditionskommissarie (8) expeditionsrevisor (1) expeditionssekreterare (2) exportkontorsföreståndare (1) folkhögskoleföreståndare (3) fortifikationskamrer (2) fångdirektör, före detta (1) fältkamrer (14) fältkamrer, före detta (1) fältkamrershustru (1) fältrevisor (1) fängelsedirektör (11) försäljningschef (1) generalauditör (3) generalguvernör (2) generalkonsul (3) generalmönsterkommissarie (1) glasbruksingenjör (2) gruvingenjör (11) guvernementsfiskal (6) guvernementssekreterare (2) guvernör (1) hallrättsnotarie (5) hamningenjör (4) hospitalsföreståndare (28) hospitalsföreståndare, före detta (1) hovbokhållare (4) hovjägmästare (5) hovkamrer (27) hovkamrerska (1) hovråd (1) hovrättsassessor (34) hovrättsauskultant (30) hovrättsfiskal (25) hovrättskommissarie (98) hovrättskommissarie, före detta (3) hovrättsnotarie (52) hovrättsnotarie, förste (1) hovrättspost (5) hovrättspresident (5) hovrättsråd (28) hovrättsrådinna (1) hovrättssekreterare (9) hovrättssekreterare, före detta (1) hovsekreterare (15) häradsdomardotter (2) häradsdomare (51) häradsdomare, före detta (8) häradsdomarson (1) häradsdomaränka (2) häradshövding (291) häradshövding, före detta (1) häradshövding, vice (321) häradshövding, vice, före detta (2) häradshövdingedotter (1) häradsskrivare (111) häradsskrivare, före detta (4) häradsskriverska (1) ingenjör (498) ingenjör, före detta (2) ingenjörska (2) ingenjörsänka (1) inköpschef (1) justitiarie (5) justitiarie, före detta (1) justitieborgmästare (12) justitiekämnär (3) justitieråd (5) järnvägsdirektör (1) kameralist (1) kameralist, före detta (3) kammarråd (2) kammarrättsråd (2) kamrer (173) kamrer, före detta (9) kamrerska (8) kansliråd (6) kommersråd (9) kommersrådinna (2) kommissarie, vice (1) kommissariska (2) konrektor (21) konrektorsmagister (3) konsul (113) konsul, före detta (3) konsul, vice (23) konsuldotter (1) konsulinna (5) kontorschef (19) konungens troman (25) krigsfiskal (4) krigskommissarie (23) krigskommissarie, före detta (1) kronouppbördskamrer (3) kunglig sekreterare (9) kustchef (33) kustchef, före detta (2) kustchefslöjtnant (1) kyrkoråd (2) kämnär (19) kämnärsnotarie (2) kämnärspreses (4) lagläsare (7) lagman (57) lagmanska (11) landsfiskal (53) landsfiskal, före detta (5) landsfiskalsänka (1) landshövding (32) landshövding, före detta (3) landshövdingska (2) landshövdingsänka (1) landskamrer (37) landskamrerska (1) landtullnär (5) lantbruksingenjör (5) lantbruksskoleföreståndare (7) lantråd (2) lantrådinna (1) lanträntmästare (4) lasarettsföreståndare (1) likvidationskommissarie (2) lotsfördelningschef (5) lotsfördelningschef, före detta (1) länsnotarie (14) maskindirektör (8) maskiningenjör (3) medicinalråd, före detta (1) musikdirektör (108) musikdirektör agré (1) musikdirektör, före detta (1) navigationsskolföreståndare (1) notarie (47) notarieänka (1) poliskommissarie (8) polismästare (4) polisnotarie (1) portnär (3) postdirektör (7) postdirektörska (2) postmästare (97) postmästare, före detta (6) prokurator (17) redaktör (42) redaktör, före detta (1) regementsauditör (28) regeringsråd (1) reklamchef (1) rektor (135) rektor, före detta (2) rektorska (2) rektorsänka (1) resefiskal (1) revisor (58) revisor, före detta (4) revisorsänka (2) riksbanksrevisor (1) riksnotarie (1) rådhusauskultant (1) rådsherre (3) räntemästare (13) räntmästare, före detta (1) sakförare (9) sjötullnär (8) sjötullsförvaltare (5) skatteråd (1) skolföreståndare (12) skolrektor (6) sparbankskamrer (2) stadsarkitekt (1) stadsfiskal (104) stadsfiskal, före detta (1) stadsingenjör (20) stadskamrer (1) stadsnotarie (73) stadsnotarie, före detta (1) statsråd, före detta (1) telegrafdirektör (7) telegrafföreståndare (5) telegrafförvaltare (3) tidningsredaktör (3) tingsnotarie (3) trafikchef (32) trafikchef, före detta (3) trafikdirektör (5) tulldistriktchef (1) tullfiskal (15) tullförvaltare (101) tullförvaltare, före detta (4) tullnär (95) tullnärska (1) tullöveruppsyningsman (5) uppbördskamrer (4) varvsinventarierevisor (1) varvskommissariedotter (1) varvskommissarieänka (1) varvspoliskommissarie (2) varvspoliskommissarie, före detta (1) vattenverksföreståndare (3) vicekonsul (6) änkekammarrådinna (1) änkekommissariska (1) överauditör (17) överbaningenjör (1) överceremonimästare (2) överfiskal (1) överingenjör (1) överinspektorska (3) överinspektör (3) överkommissarie (16) överkonduktör (3) överkrigskommissarie (1) övertelegrafist (1) expeditionssekreterare (2)
kronohantverkare och militärmusiker5047kronobleckslagargesäll (1) kronosmedgesäll (1) tygsadelmakare (1) amiralitetsbildhuggare (1) amiralitetskantor (21) amiralitetskronobagare (1) amiralitetsmastmästare (1) amiralitetsmurmästare (1) amiralitetsmusikant (35) amiralitetsmusikant, före detta (1) amiralitetsmusiker (4) amiralitetsregementsmusiker (2) amiralitetstunnbindarmästare (1) ankarsmed (1) artillerisvarvare (1) avdelningstrumpetare (52) avdelningstrumpetare, före detta (1) basunblåsare (1) bataljonshovslagare (1) bataljonssadelmakare (2) bataljonssmed (1) bataljonstrumpetare (3) bataljonstrumslagare (1) batterihantverkare (3) batterihantverkare, före detta (1) batterismed (1) batterismed, före detta (1) batteritrumpetare (15) blockmakare (12) blockmakarmästare (18) blockmakarundermästare (3) divisionstrumpetare (15) fagottist (8) flaggmakare (4) fortifikationsmurare (10) fortifikationsmurmästare (1) fortifikationssmed (9) fortifikationstimmerman (19) fortifikationstimmerman, före detta (1) fortifikationstimmermansänka (1) fälthantverkare (98) fälthantverkare, före detta (8) fälthantverkaränka (2) fältmusikant (56) fältmusiker, före detta (1) garnisonskantor (1) hantverkskonstapel (1) hantverkssoldat (12) hantverkssoldat, före detta (6) hautboist, före detta (5) hautboistdotter (13) hautboistenka (1) hornblåsare (2) hornblåsare, före detta (1) hovslagarkorpral (1) hovslagarkorpral, före detta (1) hovslagarsoldat, före detta (2) infanteritimmerman (2) inventarietimmerman (149) inventarietimmerman, före detta (4) inventarietimmerman, förrymd (1) inventarietimmermansdotter (1) klarinettblåsare (50) klarinettblåsare, före detta (1) kompanitrumpetare (1) kronobagare (10) kronobildhuggarmästare, före detta (1) kronobleckslagargesäll (1) kronoblockmakare (1) kronoblockmakarlärling (1) kronoblockmakarmästare, före detta (1) kronobrobyggare (125) kronobrobyggare, före detta (8) kronobrobyggaränka (1) kronobryggare, före detta (13) kronogjutarmästare, före detta (4) kronohampspinnare (5) kronohampspinnare, före detta (1) kronoinstrumentmakare (1) kronojärngjutarmästare (4) kronokompassmakare (1) kronolådmakare (1) kronolådmakarmästare (1) kronolådmästare, före detta (1) kronometallgjutarmästare (1) kronometallgjutarmästare, före detta (3) kronomurarmästare (4) kronomurarmästare, före detta (3) kronomålarmästare (2) kronomärsmakare (2) kronopistolsmed (10) kronoplåtslagare (3) kronorepslagarmästare (10) kronorepslagarmästare, före detta (1) kronosegelmakarmästare (1) kronosegelsömmarmästare (2) kronoskomakare (17) kronosmed (2) kronosmedgesäll (1) kronosmedmästardotter (2) kronosmedmästare (1) kronosmedmästare, före detta (1) kronosnickare (6) kronosnickarmästare (12) kronostockmakare, före detta (1) kronostockmakarmästare, före detta (5) kronotimmerjungman (1) kronotimmerman (2475) kronotimmerman, före detta (233) kronotimmermansdotter (149) kronotimmermanshustru (1) kronotimmermansinvalid (1) kronotimmermanslärling (1) kronotimmermanslärling, före detta (1) kronotimmermansänka (25) kronotunnbindare (1) kronotunnbindarmästare (1) kronotunnbindarmästare, före detta (1) kronovarvstimmerman (37) musikanförare (1) musikdistinktionskorpral (1) musikkorpral (2) musiksergeant (11) musikstyckjunkare (1) musikstyckjunkare, före detta (3) oboist (97) oboist, före detta (1) oboistdotter (1) pipare (10) pukslagare (1) regementshornblåsare (1) regementshovslagare (2) regementskantor (2) regementsmusikant (3) regementsmusikant, före detta (1) regementsoboist (3) regementspistolsmed, före detta (1) regementssadelmakare (17) regementsskräddare (1) regementstambur (4) regementstambur, före detta (1) regementstimmerman (2) regementstrumslagare (13) regementstrumslagare, före detta (1) rustkammarsmed (7) rustkammarsmedhustru (1) rustkammarsmedmästare (3) skalmejblåsare (4) skvadronshovslagare (1) skvadronsskräddare (4) skvadronstrumpetare (64) skvadronstrumpetare, före detta (1) stabstrumpetare (67) stabstrumpetare, före detta (5) tamburist (1) trumpetare (417) trumpetare, före detta (55) trumpetaränka (3) trumpetblåsare (1) trumslagardräng, före detta (1) trumslagare (241) trumslagare, före detta (43) tyggårdsglasmästare (1) tyggårdshantverkare (3) tyggårdsmålare (1) tyggårdssadelmakare (6) tyggårdssadelmakargesäll (2) tyggårdssmed (22) tyggårdssmed, före detta (4) tyggårdssmedgesäll (10) tyggårdssmedmästare (2) tyggårdssnickare (2) tyggårdssnickargesäll (1) tyggårdssvarvare (7) tyghantverkare (2) tyghussvarvare (1) tygsadelmakare (1) tygsmed (4) tygstatssmedgesäll (1) valthornist (5)
läkare med flera1464amiralitetsapotekare (3) amiralitetsbarnhusläkare (6) amiralitetsfältskär (1) amiralitetskirurg (1) amiralitetsmedicus (2) amiralitetsunderfältskär (1) amiralitetsunderkirurg (3) amiralitetsunderläkare (1) amiralitetsunderläkare, före detta (1) apotekardotter (1) apotekare (271) apotekare, före detta (6) apotekerska (3) bataljonsfältskär (2) bataljonshästläkare (4) bataljonskirurg (2) bataljonsläkare (115) bataljonsläkare, före detta (2) bataljonsveterinär (4) bruksläkare (8) bruksläkare, före detta (1) dentist (1) distriktsbarnmorska (1) distriktsläkare (22) distriktsläkare, före detta (1) distriktsveterinär (4) djurläkare (36) doktor fysicus (1) expeditionskirurg (1) farmacie kandidat (1) farmacie studerande (1) fältläkare (11) fältläkarstipendiat (1) fältskär (66) fältskärsmästare (3) fältskärsänka (5) garnisonsläkare, före detta (1) guvernementsdoktor (2) hospitalsläkare (1) hospitalssjuksköterska (1) hospitalsöverläkare (2) hovkirurg (2) hästläkare (7) kirurg (20) kirurgie kandidat (1) kirurgie magister (7) lantmedicus (1) lasarettsläkare (26) lasarettsmedikus (1) livmedikus (2) läkare (41) länslasarettsläkare (1) länsveterinär (1) medicine doktor (179) medicine kandidat (21) medicine kandidat, före detta (1) medicine licenciat (63) medicine praktikus (1) medicine professor (4) pharmaceut (2) provinsialapotekare (3) provinsialläkare (42) provinsialläkare, före detta (1) regementsfältskär (19) regementshästläkare (10) regementskirurg (2) regementsläkardotter (1) regementsläkare (58) regementsläkare, före detta (5) regementsveterinär (6) skvadronsfältskär (3) skvadronshästläkare (18) skvadronshästläkare, före detta (1) skvadronsläkare (4) stadsapotekare (2) stadsdoktor (2) stadsfältskär (28) stadskirurg (19) stadsläkare (39) stadsläkare, före detta (1) stadsphysicus (13) tandläkarbiträde (1) tandläkare (28) tandtekniker (9) underfältläkare (4) underfältskär (2) underkirurg (5) underläkare (20) underläkare, före detta (3) underlänsman (1) uppbördsläkare (4) veterinär (65) veterinärläkare (48) överfältläkardotter (3) överfältläkare (9) överläkare (4)
lärare och klockare8763adjunkt (46) aftonsångsadjunkt (1) akademiadjunkt (7) amiralitetsbarnhuslärare (2) amiralitetsbarnhuslärare, före detta (1) amiralitetsfolkskollärare (1) apologistlärare (1) arkitektlärare (1) barnhuslärare (6) barnlärare (4) bokhållerilärare (5) collega scholae (1) dansdirektör (1) danslärarinna (1) dansmästare (12) dövstumlärare, före detta (1) fackskollärare (2) folkskollärardotter (3) folkskollärare (1129) folkskollärare, före detta (62) folkskollärarhustru (3) folkskollärarinna (6) folkskollärarson (2) fäktmästare (2) guvernant (1) gymnastiklärare (13) gymnastiklärare, före detta (5) handelslärare (9) informator (5) instruktör (1) kantor (822) kantor, före detta (10) kantorsdotter (5) kantorska (6) kantorsänka (2) kateket (1) kollega (9) kronoskolmästare (1) lantbrukslärare (1) lektor (88) lektorska (1) lärardotter (30) lärare (73) lärare, före detta (3) lärarhustru (6) lärarinna (177) lärarinna, före detta (32) läraränka (10) läroverksadjunkt (90) läroverkskollega (12) läsmästare (18) magister (799) magisterska (14) mellanskollärare (1) musikinformator (2) musiklärare (53) musiklärare, före detta (1) musiklärarinna (2) navigationslärare (2) organist (370) organist, före detta (7) organistelev (7) organistkandidat (3) organistmästare (1) organistänka (1) orgelmästare (5) orgeltrampardotter (1) orgeltrampare (17) orgeltrampare, före detta (1) parlör (2) parlörsänka (1) pedagog (1) preceptor (4) privatlärare (26) privatlärare, före detta (2) privatskollärare (1) provinsialritmästare (1) rabbi (1) regementsskollärare (3) ritlärare (14) ritmästare (2) räknemästare (4) samskolelärare (1) seminarieadjunkt (2) skeppsgosselärardotter (1) skeppsgosselärare (6) skoladjunkt (15) skoladjunkt, före detta (1) skolduplikant (1) skolkantor (7) skolkollega (134) skolkollega, före detta (3) skollärare (2941) skollärare, ambulerande (1) skollärare, biträdande (5) skollärare, före detta (251) skolmagister (3) skolmästardotter (1) skolmästare (802) skolmästare, blivande (1) skolmästare, före detta (38) skolmästarelev (2) skolmästarhustru (1) skolmästaränka (4) skrivlärare (6) slöjdlärare (6) slöjdlärarinna (5) slöjdlärarinna, före detta (1) småskollärare (45) småskollärare, före detta (8) småskollärarinna (156) småskollärarinna, före detta (30) småskollärarson (1) sockenskolmästare (13) språklärare (15) språklärarinna (2) språkmästare (18) stadsskolmästare (7) substitut (129) substitut, före detta (3) sånglärare (3) teckningslärare (9) timlärare (3) vikarie (1) överlärare (1)
lärlingar1629kakelugnsmakarlärling (1) apotekarlärling (6) bagarlärling (23) barnmorskeelev (2) bleckslagarlärling (3) bokbindarlärling (11) bokbindarlärling, före detta (1) bokhandelselev (2) bokhållarelev (1) boktryckarlärling (9) boktryckarlärling, före detta (1) broläggarlärling (1) byggnadselev (1) fabrikslärling (2) färgarlärling (7) garvarlärling (18) glasmästarlärling (2) guld- och silversmedslärling (1) guldsmedslärling (9) gördelmakarlärling (1) handelselev (10) handelslärling (6) handskmakarlärling (4) hattmakarlärling (2) hovslagarmästarlärjunge (1) järnvägselev (2) kakelugnsmakarlärling (1) kammakarlärling (1) klensmedslärling (1) knivsmedslärling (1) kockgosse (1) kofferdilärling (1) konduktörselev (2) kopparslagarlärling (9) kronolärling (2) kronosegelsömmarlärling (1) kronosmedlärling (6) krukmakarlärling (3) kvarnlärling (1) körsnärslärling (1) lantbrukselev (27) lotslärling (99) lärdräng (51) lärdykare (14) lärfyrverkare (2) lärfyrverkare, före detta (2) lärling (31) maskinistelev (1) maskinistlärling (23) mejerilärling (9) missionselev (2) missionselev, före detta (1) murarlärling (296) musikelev (1) målarlärling (27) pottmakarlärling (2) repslagarlärling (5) sadelmakarlärling (18) salpetersjudarlärling (1) segelsömmarlärling (1) skeppsbyggarlärling (2) skogselev (2) skomakarlärling (93) skorstensfejarlärling (3) skorstensfejarlärling, före detta (1) skräddarlärling (77) slaktarlärling (1) smedlärling (119) smedlärling, före detta (1) snickarlärling (72) sockerbagarlärling (1) spegelfabrikörselev (1) stadstimmermanslärling (36) stadstimmermanslärling, före detta (1) svarvarlärling (2) timmerlärling (284) timmermanslärling (93) timmermanslärling, före detta (1) trainer (3) trädgårdselev (27) trädgårdsmästarelev (1) tunnbindarlärling (13) urmakarlärling (13) vagnmakarlärling (10) vagnmakarlärling, före detta (1) överskärarlärling (1)
lösdrivare och resande1784förrymd (8) försvarslös (262) kringresande (1) kringvandrande (709) lösdrivare (128) lösdriverska (75) passlös (1) resande (45) stadslös (1) vandrande (296) vandringskvinna (258)
meniga soldater77048adelsryttare (175) adelsryttare, före detta (2) amiralitetsvaktknekt (1) artillerihantlangare (71) artillerihantlangare, före detta (11) artillerirekryt (1) artillerist (6431) artillerist, före detta (2495) artillerist, förrymd (2) artilleristdotter (2) artilleristhustru (15) artilleristänka (78) artillerivolontär (2) avdelningsryttare, (4) beväringselit (7) beväringskarl (52) beväringskarl, före detta (1) beväringskarlsänka (1) dagvakt (1) disciplinsoldat, före detta (5) drabant (3) dragon (4713) dragon, före detta (887) dragondotter (5) dragondräng (1) dragonhustru (9) dragonrekryt (1) dragonänka (10) elit (2) elit, före detta (1) enrolleringsbåtsman (10) enrolleringskarl (37) enrolleringskarl, före detta (3) femmänningsryttare (18) femmänningsryttare, före detta (1) fjärdingsryttare (1) flottminör (1) fortifikationsarbetare (13) fortifikationsdräng (1) fortifikationsunderkonduktör (1) fotjägare (1) friryttare (2) frälsebåtsman (17) fyrverkare (4) fästningsartillerist (4) fördubblingsbåtsman (4) förridare (17) förridare, före detta (1) förstärkningsbåtsman (1) förstärkningskarl (113) förstärkningskarl, före detta (9) gardist (20) gardist, före detta (48) garnisonssoldat (1) grenadjär (38) grenadjär, före detta (3) hakeskytt (1) hantlangare (86) hantlangare, före detta (10) husar (12928) husar, före detta (3986) husar, förrymd (1) husardotter (3) husarhustru (13) husarkorpral (41) husarkorpral, före detta (12) husarm (1) husarrekryt (5) husarrendator (14) husarvaktmästare (4) husarvolontär, före detta (1) husaränka (64) högbåtsman (286) högbåtsman, före detta (2) högbåtsmansänka (8) infanterist (20) infanterist, före detta (1) ingenjörsoldat (2) ingenjörssoldat, före detta (1) inkvarteringsryttare (8) inkvarteringssoldat (3) jaktbåtsman (72) kanonjär (79) kanonjär, före detta (2) karabinjär (748) karabinjär, före detta (220) karabinjärdräng (4) kasserad rotekarl (1) kavallerikusk (1) kavallerist, före detta (2) knekt (19) knekt, före detta (2) kompanihögbåtsman (4) krigsman (8) krigsman, före detta (9) kronobåtsman (1375) kronobåtsman, före detta (10) kronobåtsman, förrymd (1) kronobåtsmansänka (1) kronolots (201) kronolots, före detta (5) kronolotsdotter (2) kronolotsson (1) kronoreservbåtsman (1) kronoväktare (1) landssoldat (2) lantvärnist (134) lantvärnist, före detta (18) lantvärnskorpral (1) legoknekt (1) linjedragon (22) linjedragon, före detta (2) linjeinfanterist (13) linjesoldat (1) livdragon (3) livförridare (5) livgrenadjär (6) livgrenadjär, före detta (1) livhusar (1) livregementsryttare (1) marinjär (16) marinsjöartillerist, före detta (1) marinsoldat (1600) marinsoldat, före detta (424) marinsoldatdotter (48) marinsoldathustru (2) marinsoldatson (2) marinsoldatänka (26) marinvolontär (2) markör (5) musketör (34) musketör, före detta (16) männingsryttare (2) patrullkarl (73) patrullkarl, före detta (1) pontonjär (4) pontonjär, före detta (9) prästdragon (2) regementsberidare (3) regementsberidare, före detta (2) rekryt (7) rekryt, före detta (1) reservbåtsman (34) reservhusar (1) reservkarl (559) reservkarl, före detta (10) reservmönsterkusk (2) reservryttare (251) reservsoldat (4) rotebåtsman (27) rotebåtsman, före detta (2) rotekarl (308) rotekarl, blivande (3) rotekarl, före detta (11) rotesoldat (2238) rotesoldat, före detta (140) ryttardotter (2) ryttare (11082) ryttare, före detta (1011) ryttarhustru (35) ryttarkvinna (1) ryttarson (2) ryttaränka (86) sappör (10) sappör, före detta (41) sjukvårdshusar (3) sjukvårdssoldat (4) sjukvårdssoldat, före detta (2) sjöartillerist (1460) sjöartillerist, före detta (384) sjöartillerist. före detta (1) sjöartilleristdotter (9) sjöartilleristhustru (10) sjöartilleristhustru, före detta (4) sjöartilleristson (3) sjöartilleristänka (117) sjöman, andra klassens (244) sjöman, andra klassens, före detta (3) sjöman, första klassens (1148) sjöman, första klassens, före detta (26) sjöman, tredje klassens (100) sjöman, tredje klassens, före detta (1) skvadronshusar (1) soldat (13015) soldat, före detta (2391) soldat, förrymd (10) soldatdotter (8) soldathustru (100) soldatåbo (1) soldatänka (112) spanridare (4) stadsbåtsman (102) stadsbåtsman, före detta (4) stadsbåtsmansänka (1) ståndsdragon (2) ståndsdragon, före detta (1) timmerbåtsman (3) timmerbåtsman, före detta (2) tjänstebåtsman (14) tredingsbåtsman (1) tredingsryttare (90) tremänningsryttare (20) tremänningsryttare, före detta (1) trosskusk (17) trosskusk, före detta (5) trängsoldat (1) underminerare (1) vallsättare (7) vargeringskarl (379) vargeringskarl, före detta (35) vargeringsryttare (7) volontär (2819) volontär, före detta (343) volontär, förrymd (2) volontärdistinktionskorpral (1) volontärdotter (2) volontärhustru (3) volontärkonstapel (1) volontärkorpral (1) volontärrekryt (1) volontäränka (17) värnpliktig (25)
mästare14135appretyrmästare (1) bagarmästare (421) bagarmästare, före detta (4) bansnickarmästare (1) bardskärarmästare (1) barkarmästare (1) bildhuggarmästare (6) bleckslagarmästare (101) bleckslagarmästare, före detta (1) blytäckarmästare (3) bokbindarmästare (85) bryggarmästare (2) brännmästare (148) brännmästare, före detta (2) buntmakarmästare (5) byggmästare (510) byggmästare, före detta (2) bälgmakarmästare (10) bödkarmästare (88) calcinermästare (3) calsinermästare (1) cigarrmästare (4) drejarmästare (5) fabriksvävarmästare (2) fittingsmästare (7) flaggmakaremästare (1) fodervagnsmästare (1) forvagnsmästare (1) fällberedarmästare (94) färgarmästare (62) färgeriverkmästare (1) förgyllarmästare (3) förtenningsmästare (6) garvarmästare (159) garvarmästare, före detta (3) gasmästare (9) gasmästare, före detta (1) gelbgjutarmästare (5) gevärssmedmästare (37) gjuterimästare (26) glasmästare (453) glasmästare, före detta (1) grovsmedmästare (40) guld- och silversmedmästare (1) guldsmedsmästare (89) gördelmakarmästare (48) görtlarmästare (1) handskmakarmästare (202) hantverksmästare (1) hattmakarmästare (194) hjulbeslagarmästare (1) hjulmakarmästare (2) hovskomakarmästare (13) hovskräddarmästare (4) hovslagarmästare (30) hovsnickarmästare (1) häradsglasmästare (12) häradsmurmästare (6) järngjutarmästare (14) järngjutarmästare, före detta (2) kakelmakarmästare (1) kalkmästare (4) kammakarmästare (11) kanngjutarmästare (1) kapellmästare (4) kardmakarmästare (3) karetmakarmästare (4) kimröksmästare (1) klensmedmästare (107) klädesfabriksmästare (1) klädesmakarmästare (11) klädesvävarmästare (5) knappmakarmästare (7) knivsmedsmästare (1) kockmästare (4) kofferdibyggmästare (1) konditormästare (1) konsterfaren mästare (2) kopparslagarmästare (232) kopparslagarmästare, före detta (4) kopparsmedmästare (5) krukmakarmästare (106) krutmästare, före detta (1) krutvaktmästare (1) kvarnbyggmästare (6) köksmästare (8) körmästare (1) lavettmakarmästare (10) linvävarmästare (19) logarvarmästare (5) luttermästare (10) lådmakarmästare (17) lådmakarmästare, före detta (1) länsbyggmästare (1) länsträdgårdsmästare (1) maltmästare (2) mastmakarmästare (6) metallgjutarmästare, före detta (3) muddermästare (3) murarmästare (727) murarmästare, före detta (2) målararmästare (43) målarmästare (221) målarmästare, före detta (6) mästare (573) nålmakarmästare (7) ostmästare (3) pappersmakarmästare (2) pappersmästare (66) pappersmästare, före detta (1) parkmästare (2) perukmakarmästare (26) pistolsmedmästare (6) plantermästare (2) plåtvalsmästare (2) pottmakarmästare (26) puddelmästare (1) remsnidarmästare (4) repslagarmästare (54) ryktmästare (6) rännemästare (3) sadelmakarmästare (191) segelduksmästare (5) segelmakarmästare (29) segelsömmarmästare (5) sejlarmästare (8) sjudarmästare (2) skeppsbrobyggmästare (2) skeppsbyggmästare (31) skeppstimmermästare (1) skinnmästare (1) skoflickarmästare (1) skomakarmästare (1320) skomakarmästare, före detta (4) skräddarmästare (971) skräddarmästare, före detta (5) slaktarmästare (70) slaktarmästare, före detta (1) smedmästare (894) smedmästare, före detta (20) snickarmästare (680) snickarmästare, före detta (4) sockenbyggmästare (1) sockenglasmästare (8) sockenmurmästare (5) sockenmästare (1) sockensmedmästare (2) sockensnickarmästare (2) sockerbagarmästare (3) sockerbruksmästare (6) sockerbruksmästare, före detta (1) sockermästare (3) sockermästare, före detta (2) sotarmästare (2) spinnmästare (32) sporrmakarmästare (4) spånmästare (1) stadsbyggmästare (1) stadsmurmästare (3) stadstimmermästare (6) stadstimmermästare, före detta (2) stampmästare (5) stationsbyggmästare (1) stockmakarmästare (37) stockmakarmästare, före detta (4) stolmakarmästare (1) strumpvävarmästare (2) styckmästare (3) stärkelsemästare (4) svarvarmästare (93) svarvarmästare, före detta (1) sågmästare (19) sämskmakarmästare (48) tapetserarmästare (1) tegelbruksmästare (11) tegelmästare (524) tegelmästare, före detta (15) tenngjutarmästare (23) timmermansmästare (87) timmermästare (124) tobaksmästare (2) tobaksspinnarmästare (14) torvmästare (3) trikåverkmästare (1) tryckarmästare (1) trädgårdsmästare (2985) trädgårdsmästare, före detta (48) träskomakarmästare (1) tunnbindarmästare (190) tvålmästare (8) underbrännmästare (3) undermästare (2) undersmedmästare (19) undersmedmästare, före detta (4) undervävmästare (2) urmakarmästare (31) vagnmakarmästare (55) vagnmakarmästare, före detta (3) varvsmålarmästare (1) varvssnickarmästare (2) vetebrödbagarmästare (1) vindmästare (1) violinmakarmästare (11) vitgarvarmästare (1) vävarmästare (65) överbrännmästare (5) övermästare (2) överskärmästare (8) översmedmästare, före detta (1) undermästare (2)
officerare4515adjutant (16) adjutant, förste (2) amiral (6) amiral, förste (1) amiralitetsfänrik (17) amiralitetsfänrik, före detta (1) amiralitetskapten (110) amiralitetskapten, före detta (2) amiralitetskommendör, före detta (1) amiralitetskonstruktionsmajor (1) amiralitetslöjtnant (176) amiralitetslöjtnant, före detta (2) amiralitetsmajor (39) amiralitetsmajor, före detta (1) amiralitetsskepparänka (1) amiralitetsunderlöjtnant (8) amiralitetsunderskeppare (2) amiralsdotter (2) amiralshustru (2) artillerikapten (3) artillerilöjtnant (7) artilleristabsofficer (1) bataljonsadjutant (4) bataljonsadjutant,före detta (1) bataljonschef (3) batterichef (1) ekipagemästare (3) flottöverkonstapel (1) fortifikationskapten (2) fortifikationslöjtnant (4) furir (232) furir, före detta (12) furirdotter (14) furirskytt (1) fältmarschalk (1) fänrik (81) fänrik, före detta (1) fänrikshustru (2) fänriksänka (1) general (3) generaladjutant (10) generalamiral (2) generalamiralinna (1) generallöjtnant (7) generalmajor (17) generalmajor, före detta (1) generalska (5) generalstabsofficer (1) hovkvartermästare (10) hovstallsfurir (2) infanterilöjtnant (1) informationskapten (2) inkvarteringskornett (1) jaktlöjtnant (5) kaptenlöjtnant (192) kaptenlöjtnant, före detta (19) kaptenlöjtnantsdotter (8) kavallerikornett (1) kommendörkapten (94) kommendörkapten, andra gradens (2) kommendörkapten, före detta (9) kommendörkapten, första gradens (1) kommendörkaptensdotter (11) kompanichef (2) konstituerad underlöjtnant (5) konstruktionskapten (4) konstruktionslöjtnant (7) konstruktionsmajor (6) konteramiral (15) konteramiral, före detta (4) kontraktlöjtnant (1) kornett (151) kornett, före detta (6) kornettska (6) kornettsänka (1) löjtnant (1560) löjtnant, före detta (91) löjtnantsdotter (8) löjtnantska (6) löjtnantsänka (13) major (414) major, före detta (19) majorsdotter (5) majorska (45) majorsänka (1) marindirektör (3) marinfurir (5) mariningenjör (6) marinkapten (1) marinkonstapel (1) marinlöjtnant (8) marinunderlöjtnant (2) officer (5) ordonnansofficer (1) platsmajor (7) premiärlöjtnant (321) premiärlöjtnant, före detta (4) regementschef (3) regementsmajor (4) reservlöjtnant (2) reservunderlöjtnant (6) sekond (1) sekundlöjtnant, före detta (2) sjölöjtnant (4) sjöofficerskorpral (1) skeppslöjtnant (4) skvadronschef (3) stabsadjutant (1) stabsmajor (1) underlöjtnant (173) underlöjtnant, före detta (8) vice amiral (6) vice amiral, före detta (3) väg- och vattencorpskapten (1) överadjutant (4) överlöjtnant (5) överlöjtnantska (6) överste (125) överste, före detta (5) överstelöjtnant (214) överstelöjtnant, före detta (7) överstelöjtnantsdotter (1) överstinna (21)
pigor och drängar305385arbetsdräng (283) arbetspiga (1851) askbrännardräng (1) backstugupiga (25) bagardräng (9) bleckslagardräng (1) boktryckardräng (1) bonddräng (51) bonddrängsänka (1) boråsdräng (1) boskapsherde (2) br. dräng (14) bruksdräng (303) bruksdräng, före detta (1) bryggardräng (39) bryggardräng, före detta (1) brygghusdräng (1) brygghuspiga (1) bränneridräng (90) bränneridräng, före detta (1) båtsmansdräng (1) bödkardräng (3) diligensdräng (1) dräng (97292) dräng, avviken (1) dräng, före detta (100) dräng, förrymd (1) dräng, tillträdande (2) drängdotter (4) dränghustru (7) fardräng (1) fortifikationstimmerdräng (1) frälsedräng (4) frälsetjänstedräng (19) fyrdräng (2) fyrdrängsänka (1) fyrspannsdräng (1) fårdräng (1) fårherde (68) fårherde, före detta (2) fägubbe (1) fäherde (120) fäherde, före detta (2) färgardräng (2) färjedräng (6) färjemansdräng (171) färyktare (3) fördräng (39) gammalpiga (67) garvardräng (4) getherde (6) getvaktare (9) gift dräng (1673) gift piga (3) gift tjänstedräng (12) glashandlardräng (1) godsförvaltare (4) gruvdräng (88) gårdfaridräng (1) gårdsdräng (1609) gårdsdräng, före detta (13) gårdsdrängsdotter (1) gårdskusk (1) gårdspiga (92) gästgivardräng (1) göingedräng (1) hackelseskärare (1) hamnbyggnadsdräng (1) hejdedräng (2) hemmadräng (3) hemmakusk (1) hemmansdräng (4) hemmansson (30) hemmansägardräng, före detta (1) hemmapiga (1) hemmason (66) herde (187) herde, före detta (2) herdekvinna (1) herdeson (1) herdeänka (3) hospitalsdräng (6) husdräng (2) huspiga (144) hönsgumma (3) hönspiga (3) innammare (2) kammarbarnpiga (1) kammarpiga (26) kocksdräng (1) kocksmat (2) kovakt (1) kreatursvaktare (1) kronobränneridräng (16) kronokvarndräng (5) kronomagasinsdräng (4) kronostalldräng (2) kronoångkvarnsdräng (9) kronoångkvarnslärling (2) kronoångkvarnsmjölnare (1) krutdräng (8) krutdräng, före detta (1) kvarnarbetare (24) kvarnbyggardräng (1) kvarndräng (82) kvarndrängsdotter (1) kvarnsven (1) kyrkdräng (1) kökspiga (5) kördräng (14) ladugårdsdräng (1) ladugårdspiga (1) ladugårdsskötare (3) lantdräng (1) lasarettsdräng (2) legopiga (3) lejesven (1) lotsdräng (77) lutterdräng (6) lägrad piga (4) löspiga (22) magasinsdräng (54) magasinsdräng, före detta (1) maltgörardräng (1) mannadräng (1) mejeripiga (23) mjölnardräng (516) mjölnardräng, före detta (4) mjölnardrängsänka (1) mjölnarsven (311) mjölnarsven, före detta (6) moderpiga (4) murardräng (90) målardräng (3) mässingsslagardräng (1) mätardräng (41) pappersbruksdräng (1) piga (179298) piga, före detta (160) plogdräng (7) prästdräng (6) prästgårdspiga (1) repslagardräng (1) ryktdräng (1) sadelmakardräng (2) salpetersjudardräng (177) salpetersjudardräng, före detta (4) sjudardräng (17) sjudardräng, före detta (2) sjukpiga (1) sjömansdräng (7) skeppsgosse (228) skeppsgosse, före detta (7) skjutsstalldräng (1) skogsdräng (2) skomakardräng (69) skomakardräng, före detta (1) skräddardräng (126) slaktardräng (65) smeddräng (103) snickardräng (8) sockerbruksdräng (13) sotardräng (2) spinneripiga (1) stadsfävårdare (1) stallbetjänt (14) stalldräng (291) stalldräng, före detta (3) stallfolk (1) stallkarl (3) stallknekt (1) stallvakt (1) statare (110) statdräng (12685) statdräng, före detta (104) statdränghustru (18) statdrängsdotter (12) statdrängsänka (8) statkarl (913) statkarl, före detta (11) statpiga (7) stenhuggardräng (1) störtardräng (1) svinryktare (1) sågdräng (24) sågmöllardräng (1) sågskärardräng (2) tegelbruksdräng (34) tegelgårdsdräng (2) tegelmästardräng (1) timmerdräng (77) timmergårdsdräng (2) timmermansdräng (50) timmermästardräng (3) tjänstedräng (3164) tjänstegosse (56) tjänstehjon (288) tjänstekarl (4) tjänsteknekt (2) tjänstepiga (891) tjänstepiga, före detta (1) tobaksspinnardräng (1) trossdräng (81) trossdräng, före detta (2) trädgårdsdräng (131) trädgårdsdräng, före detta (1) tröskedräng (2) tunnbindardräng (1) tönsdräng (1) undantagspiga (39) vagnmakardräng (1) valackardräng (3) valldräng (10) vallherde (5) vallhjon (5) vallhjon, före detta (2) varvstimmermansdräng (1) vågdräng (6) vävardräng (1) vävpiga (2) åkardräng (20) öldräng (1) valackardräng (3)
präster4348amiralitetsfångpredikant (1) amiralitetskompastor (16) amiralitetspastor (13) amiralitetssjukhuspastor (1) domkyrkoadjunkt (1) fångpredikant (12) fångpräst (2) fältprost (9) församlingsföreståndare (3) garnisonspastor (3) garnisonspredikant (1) hospitalspastor (16) hovpredikant (73) hovpredikantska (1) hovrättsprost (3) häradsprost (24) häradsprost, vice (1) kaplan (4) kastellpredikant (1) komminister (447) komminister, före detta (2) komminister, vice (7) komministerdotter (1) komministerska (2) kompastor (6) kontraktsprost (39) kontraktsprost, före detta (4) krigspräst (1) kyrkoadjunkt (15) kyrkoherde (1795) kyrkoherde, före detta (8) kyrkoherdedotter (5) kyrkoherdehustru (1) kyrkoherdeson (1) kyrkoherdeänka (2) livregementspastor (1) nådårspredikant (20) pastor (367) pastor, före detta (9) pastor, vice (436) pastor, vice, före detta (1) pastorsadjunkt (50) pastorska (84) pastorsänka (8) prebendekomminister (4) prost (405) prost, före detta (1) prostinna (109) prostänka (1) präst (16) präst, före detta (2) prästdotter (6) prästänka (4) regementspastor (69) regementspastor, före detta (4) regementspräst (4) sacri ministerii adjunct (57) sacri ministerii candidat (4) sjömansprost (1) slottspastor (23) slottspredikant (11) sockenpräst (8) stadskomminister (101) stadskomminister, före detta (2) änkepastorska (2) änkeprostinna (17)
studerande317elev (3) filosofie studerande (2) folkskollärarelev (6) juris student (3) kandidat (16) kirurgistudent (1) konsistoriepedell, före detta (1) medicine studerande (2) seminarist (11) skolelev (31) skollärarelev (12) student (1) student, före detta (3) studerande (209) studerande, före detta (15) studiosus domine (1)
torpare115095arbetstorpare (1) arrendetorpare (2) augmentstorpare (1) dagsverkstorpardotter (16) dagsverkstorpare (2151) dagsverkstorpare, före detta (2) dagsverkstorpare, tillrädande (9) dagsverkstorparpiga (1) dagsverkstorparson (2) dagsverkstorparänka (4) hälftentorpare (1) jordtorpare (341) jordtorpare, före detta (2) jordtorpare, tillträdande (2) jordtorparänka (2) kronotorpare (10) skattetorpare (1) stattorpare (115) stattorparhustru (1) stortorpare (49) torpararrendator (13) torparbetare (1) torpardotter (1875) torpardräng (3) torpare (105159) torpare, före detta (742) torpare, förrymd (1) torpare, tillträdande (1645) torparhustru (766) torparkvinna (10) torparrendator (240) torparrendator, före detta (3) torparson (578) torparänka (1251) torpbrukare (72) torpdräng (1) torphälftenbrukare (2) torpinnehavare (1) torpinnehaverska (2) torpundantagsman (1) torpåbo (2) torpägare (14)
undantagsfolk och pensionärer13027gratialist (414) gratialist, före detta (2) medaljpensionär (1) pensionär (41) undantagsarrendator (5) undantagsbrukare (16) undantagsdräng (22) undantagshusman (3) undantagshustru (277) undantagskvinna (147) undantagsman (9586) undantagsmansson (1) undantagsänka (2512)
övriga akademiker585akademidocent (3) akademidocent, före detta (1) docent (5) doktor (247) doktorinna (16) filologie kandidat, före detta (1) filosofie doktor (122) filosofie jubeldoktor (3) filosofie kandidat (62) filosofie kandidat, före detta (3) filosofie licenciat (3) filosofie magister (26) fysiograf (1) juris doktor (4) juris kandidat (4) juris utriusque kandidat (2) licenciat (3) naturforskare (1) professor (38) professorska (5) teknolog (2) teknolog, före detta (2) teologie adjunkt (1) teologie doktor (10) teologie kandidat (7) teologie licenciat (6) teologie professor (3) teologie studerande (3) änkeprofessorska (1)
övriga arbetare och lågstatushantverkare150967klädesfabrikskarl (8) cigarrmakare (189) valackardräng (12) akademibrandvakt (1) akademivaktkarl (1) akterstäderska (1) arbetardotter (82) arbetare (36817) arbetare, avviken (4) arbetare, före detta (42) arbetarhustru (116) arbetarson (5) arbetaränka (49) arbeterska (335) arbetsborgare (32) arbetsförestånderska (1) arbetshjon (6) arbetskarl (23606) arbetskarl, frigiven (1) arbetskarl, före detta (41) arbetskarlsdotter (7) arbetskarlshustru (1) arbetskvinna (665) artillerikusk (4) askbrännare (22) askkörare (2) avelskarl (18) badare (4) baderska (2) bageriarbetare (37) bageribiträde (1) banarbetare (41) bankusk (7) bansopare (2) banvakt (1069) banvakt, före detta (8) banvaktsdotter (3) banvaktshustru (1) banvaktsson (1) banvaktsänka (2) beckare (1) beckpackare (35) beckpackare, före detta (1) beckpackaränka (5) beckvägare (1) bergskarl (25) bevakningsvaktmästare (1) bilare (1) bindare (2) bokbinderiarbetare (3) boktryckeriarbetare (9) bomullsspinneriarbetare (2) bomvakt (1) brandsoldat (6) brandvakt (143) brandvakt, före detta (25) brandvaktmästare (1) brandvaktsdotter (6) brandvaktshustru (2) brandvaktsrotemästare (1) brandvaktsänka (9) brokarl (4) bromsare (7) bromsare, före detta (1) bronsarbetare (3) brovakt (14) bruksarbetardotter (14) bruksarbetare (2763) bruksarbetare, före detta (18) bruksarbetaränka (2) bruksarbeterska (72) bruksbetjänt (1) bruksgesäll (1) brunnsborrare (4) brunnsgrävare (2) bryggarsven (8) bryggeriarbetare (63) bryggeribiträde (1) bryggerikusk (1) brädgårdsarbetare (1) bränneridrängänka (2) brännerikarl (112) brännerikarl, före detta (2) brännerist (6) brännerist, före detta (1) bränneritappare (7) brännvinsman (1) brödutkörare (4) bultslagare (10) byggnadsarbetare (5) båtsman (17711) båtsman, före detta (3653) båtsman, förrymd (7) båtsmansdotter (211) båtsmanshustru (49) båtsmansson (30) båtsmansänka (458) bärare (79) bärare, före detta (2) bönetröskare (1) cementarbetare (108) cementgjutare (22) chamottformare (1) charkuteriarbetare (30) chaufför (46) chokladfabriksarbetare (1) cigarrarbetare (1077) cigarrarbeterska (67) cigarrettarbetare (4) cigarrmakare (189) cigarrsorterare (15) cigarrsortererska (1) cikoriefabriksarbetare (2) cykelreparatör (9) daglönardotter (25) daglönare (481) daglönare, före detta (6) dagsverkare (10) dagsverksarbeterska (1) destillatör (32) diligenskusk (9) diligenskusk, före detta (1) dragare (585) dragare, före detta (6) drickautkörare (1) droskkusk (12) eldare (740) eldare, före detta (4) fabriksarbetare (2531) fabriksarbetare, före detta (8) fabriksarbetaredotter (1) fabriksarbeterska (24) fabriksarbeterska, före detta (1) fabriksassistent (2) fabriksgesäll (68) fabriksgjutare (1) fabriksgosse (1) fabrikspiga (1) filhuggarbiträde (1) fiskardotter (649) fiskardräng (343) fiskare (19608) fiskare, före detta (52) fiskare, förrymd (1) fiskarhustru (11) fiskarson (322) fiskaränka (145) flasksköljerska (1) fliskörare (3) formare (1) formbindare (1) forsvenkarl (1) forvagnspackare (2) fosfatarbetare (1) fraktarson (1) fyrare (10) färjemanslots (2) färjemansson (11) förhandseldare (1) förkarl (1) förrådsarbetare (12) förrådsbiträde (1) galvanisatör (2) galvanisatör, före detta (1) gamsare (7) garveriarbetare (177) gasarbetare (13) gasverksarbetare (36) gatuväktare (26) gatuväktare, före detta (1) gipsarbetare (12) gjuteriarbetare (1599) gjuteriarbetare, före detta (2) gjuteriarbetaredotter (1) gjuterismedarbetare (1) glasbruksarbetare (19) gr. arbetare (2) granitarbetare (1) grindvakt (7) grovarbetare (135) grovarbetareänka (1) gruvarbetare (3571) gruvarbetare, före detta (34) gruvdragare (1) grävare (13) gummiarbetare (6) gårdsfiskare (2) gårdsfolk (4) gårdskarl (3) gödningsfabriksarbetare (1) hamnarbetare (153) hamnbyggare (14) hamnroddare (1) handskmakeriarbetare (61) hantgärningskarl (1) hattfabriksarbetare (2) hemmafiskare (1) herrskapskusk (2) holsthuggare (1) hornarbetare (1) hovkusk (2) huddragare (6) huggare (161) hyrkusk (24) hyttman (5) häradsnattman (23) häradsvalackardräng (1) häradsvalackare (35) hästgällare (13) hästskärare (1) industriarbetare (2) inskärsfiskare (285) jordbruksarbetare (179) jungman (449) jungman, före detta (1) jungmansänka (2) järnarbetare (202) järnbruksarbetare (26) järnfilare (6) järnvägsarbetare (563) järnvägsbärare (1) järnvägseldare (11) järnvägsputsare (3) järnvägsvakt (1) kaffebrännare (3) kakelugnsarbetare (10) kakelugnsmakarbiträde (1) kalkbrottsarbetare (3) kalkbruksarbetare (6) kallskänksbiträde (1) kartongarbetare (7) kassaskåpsarbetare (1) kavaljerskusk (4) kittelflickare (1) klädesfabriksarbetare (2) klädesfabrikskarl (8) klädstampare (5) kofferdibåtsman (28) kofferdikarl (774) kofferdikarl, före detta (36) kofferdikarlshustru (3) kofferdikarlsänka (22) kofferdisjöman (122) kofferdisjöman, före detta (2) kofferdisjömanshustru (2) kofferdismatros (4) kofferdiänka (1) kolarbetare (23) kolare (7) kolbärare (1) kolharpare (1) kolhuggare (473) kolhuggare, före detta (1) kolkörare (11) kolmakare (1) kolmätare (1) kolvakt (14) kopparslagararbetare (26) kopparsmeddräng (3) kopparsmedskarl (1) korkarbetare (4) korkskärare (187) korkskärare, före detta (2) kornmätare (6) kortarbetare (2) korvberedare (2) kronoarbetskarl (14) kronoarbetskarl, före detta (33) kronobageriarbetare (2) kronobagerihantlangardotter (1) kronobagerihantlangare (13) kronofiskare (3) kronofiskare, före detta (1) kronohantlangare (16) kronojungman (275) kronojungman, före detta (14) kronokusk (1) kronoroddare (1) kronosågare, före detta (1) kronoämbetskarl (1) kruder (1) krukmakeriarbetare (3) krutarbetare (54) krutarbetare, före detta (1) kure (1) kusk (1580) kusk, före detta (57) kusk, förrymd (1) kustroddardotter (17) kustroddare (755) kustroddare, före detta (32) kustroddarson (1) kustroddaränka (1) körkarl (1) lagerarbetare (18) lantarbetare (126) lastare (2) lertrampare (1) leråkare (3) limkokare (6) livkusk (1) ljusstöpare (22) lokeldare (181) lokeldare, före detta (2) lokomobileldare (1) lokputsare (115) lokputsare, före detta (1) loksmörjare (3) lumpsamlare (438) lumpsamlare, före detta (7) lumpsamlaränka (1) lumpsamlerska (3) lumpsorterare (1) lykttändare (23) läderfabriksarbetare (6) lädertagare (5) lättmatros (3) lögare (1) löskarl (18) magasinsarbetare (29) magasinsdrängdotter (2) magasinskarl (1) manufakturgesäll (2) maskinarbetare (681) maskinarbetare, före detta (2) maskinputsare (3) maskinsmörjare (2) maskinstickerska (2) maskintröskare (2) materialvakt (5) mejeriarbetare (1) mejeriarbeterska (1) mejeriassistent (3) metallarbetare (35) mjölkare (2) mjölkerska (2) mjölkförsäljerska (1) mjölkkusk (13) motorarbetare (1) murararbetare (298) murararbetare, före detta (2) myntarbetare (1) målararbetare (76) märgelgrävare (13) mässingsarbetare (4) mätare (235) mätare, före detta (3) mönsterkusk (94) mönsterkusk, före detta (4) nattman (156) nattman, före detta (2) nattmansdotter (2) nattmansdräng (24) nattmanshustru (3) nattmanskvinna (1) nattmanspiga (13) nattmansänka (6) nattvakt (78) nattvakt, före detta (5) oljepressare (12) oljeslagare (9) packare (2) packhuskarl (54) peståkare (1) pickare (1) pinkare (5) pipbrukskarl (1) plantagevårdare (1) planteringsvaktare (14) planteringsvårdare (153) planteringsvårdare, före detta (8) pliktkarl (1) plogkörare (1) plåtslageriarbetare (8) porslinsarbetare (57) portföljarbetare (6) portmonnäarbetare (2) postjaktsmatros (13) pottaskebrännare (2) prästgårdsroddare (3) puddlare (9) pumpare (15) putsare (67) pälsvaruarbetare (1) raffinaderibrukare (1) renhållningsarbetare (1) repslageriarbetare (17) repslageriarbetare, före detta (1) reskusk (12) reskusk, före detta (1) roddare (65) roddare, före detta (2) rorgängare (8) rullare (2) ryktare (1015) ryktare, före detta (46) ryktarhustru (2) ryktaränka (2) rörarbetare (1) sadelmakeriarbetare (20) salpetersjudare (1238) salpetersjudare, före detta (217) salpetersjudaränka (3) salpetersjuderiuppsyningsman (2) salpeterutridare (7) salpeterutridare, före detta (1) saltpetersjudare, före detta (2) sandarbetare (1) sandförare (1) sandgrävare (17) sandvakt (6) sandvårdare (23) segelduksarbetare (2) sjudare (409) sjudare, före detta (93) sjudaränka (1) sjukskötare (5) sjåare (1) sjöbeväringsman (1) sjöman (9250) sjöman, före detta (142) sjömansdotter (96) sjömanshusgosse (1) sjömanshustru (29) sjömanspojke (1) sjömansänka (65) sjömatros (5) sjötullsjaktbåtsman (2) skarnåkare (1) skeppskarl (3) skeppsman (1) skeppsstuvare (3) skoarbetare (38) skoarbeterska (1) skofabriksarbetare (1) skogsarbetare (18) skomakeriarbetare (128) skrädderiarbetare (182) skärslipare (23) slakteriarbetare (17) slipare (6) slottskusk (1) släggare (8) smedarbetare (810) smedarbetare, före detta (6) smältare (2) smörjare (48) smörjare, före detta (1) snickeriarbetare (189) snickeriarbetare, före detta (2) snusmalare (1) snäckarbetare (1) snörmakeriarbetare (1) sockerbageriarbetare (1) sockerbruksarbetare (184) sockerfabriksarbetare (4) sockerkokare (5) sorterare (1) spannkusk (7) spannmålsbärare (1) spikklipperska (4) spårvagnsputsare (1) stadsarbetskarl (57) stadsarbetskarl, före detta (1) stadsbadare (1) stadsbud (158) stadsbud, före detta (2) stadsdragare (31) stadsdragare, före detta (2) stadsfiskare (11) stampare (22) stationsarbetare (1) stationsbiträde (1) stationskarl (1401) stationskarl, före detta (19) stationskarlshustru (2) stationsvakt (3) stenfiskare (10) stenkolsarbetare (1) stenkolsgruvarbetare (1) stenkrossarbetare (5) stentryckeriarbetare (62) strykerska (46) stuvare (1) stuveriarbetare (15) stålarbetare (2) ståltrådsarbetare (8) städare (1) städerska (69) städerska, före detta (2) stängselnätarbetare (1) stärkelsebrukskarl (4) störtare (59) sulfitarbetare (1) syflicka (1) syjungfru (10) sykvinna (1) sågare (111) sågare, före detta (2) sågarson (1) sågaränka (3) sågbruksarbetare (5) sågskärare (124) sågskärare, före detta (1) sågverksarbetare (10) såpbruksarbetare (12) såpsjudare (8) tapetfabriksarbetare (1) tappare (6) tegelbruksarbetare (217) tegelbrukskarl (2) tegelbrännare (152) tegelgårdskarl (56) tegelslagardotter (1) tegelstrykare (1) telefonarbetare (33) telegrafarbetare (2) textilarbetare (1) timmerarbetare (444) timmerarbetare, före detta (1) timmerhuggare (1) tobaksarbetare (27) tobaksarbetare, före detta (1) tobaksarbetaränka (1) tobaksbindare (14) tobaksfabriksarbetare (9) tobaksfabriksarbetaränka (1) tobaksplantör (22) tobaksspinnare (130) tomtkarl (3) tornvaktare (1) tornväktare (90) tornväktare, före detta (2) tornväktaränka (1) torvkörare (1) torvskärare (1) transportarbetare (2) trikåarbetare (1) trikåarbeterska (2) trikåstickerska (7) tryckeriarbetare (1) tryckerska (1) träarbetare (23) träbottenarbetare (1) trädarbetare (5) trädgårdsarbetare (66) trädgårdsbiträde (3) trädgårdskarl (4) trädgårdskvinna (1) träskoarbetare (5) träskomaskinarbetare (1) tröskare (3) tröskeman (33) tullbåtsman (4) tulljaktsbåtsman (22) tullpackhuskarl (21) tullroddare (7) tunnbinderiarbetare (24) tvätterska (67) täckdikare (1) tändsticksarbetare (1) ullkammare (3) vagnarbetare (4) vagnmakeriarbetare (15) vagnseldare (3) vagnsputsare (49) vagnssmörjare (146) valackardräng (12) valackare (218) valackaränka (1) valkare (3) valsarbetare (9) varvsarbetare (56) varvssågare (1) vattenutkörare (2) vattenverksarbetare (4) vedhuggare (10) vedläggare (1) vedsågare (3) velocipedarbetare (3) verkstadsarbetare (14) vånggömmare (27) vångvaktare (55) vårdare (3) vårkarl (1) väveriarbetare (4) yllefabriksarbetare (8) ångbåtsarbetare (2) ångbåtseldare (38) äggpackare (1) ängsvaktare (9) ängsvattnare (28) ängsvattnare, före detta (1) ölkusk (32) öltappare (10) ölutkörare (51) salpeterutridare (7) mönsterkusk (94)
övriga befäl28508amiralitetsartilleriinventarieförvaltare (1) amiralitetsförvaltare (6) amiralitetsförvaltarson (1) amiralitetsgevaldiger (2) amiralitetsinventarieförvaltare (1) amiralitetskonstapel (23) amiralitetsmedelstyrman (1) amiralitetsproviantmästare (13) amiralitetsproviantmästare, före detta (1) amiralitetsrustmästare (5) amiralitetsskeppare (1) amiralitetsstyrman (2) amiralitetstygmästare (1) amiralitetsväbel (21) amiralitetsväbel, före detta (2) amiralitetsväbelsdotter (2) amiralitetsöverskeppare (1) arklimästardotter (3) arklimästardräng (1) arklimästare (469) arklimästare, före detta (25) arklimästaränka (9) artilleriinventarieförvaltare (1) artillerikonstapel (38) artillerikonstapel, före detta (3) artillerilärkonstapel (1) artillerirustmästare (2) artillerisergeant (2) bataljonskorpral (1) beklädnadsförvaltare (1) beridare (11) beridare, före detta (1) besiktningsrustmästare (6) bevakningsbefälhavare (3) båtförare (229) båtföraredotter (2) båtskeppare (451) båtskeppare, före detta (7) båtskepparson (2) båtsmanskorpral (19) båtsmanskorpral, före detta (2) båtsmansprofoss (2) bästeman (2) distinktionskorpral (56) distinktionskorpral, före detta (11) distinktionskorpraldotter (1) dragonkorpral (25) dragonkorpral, före detta (4) dragonsergeant (1) eldarkorpral (4) elitkorpral (1) fanjunkardotter (12) fanjunkare (542) fanjunkare, före detta (110) fanjunkarhustru (1) fanjunkerska (1) fartygsbefälhavare (13) flaggjunkardotter (2) flaggjunkare (308) flaggjunkare, före detta (1) flaggjunkaredotter (2) flaggjunkaränka (2) flaggkonstapel (103) flaggkonstapel, före detta (39) flaggkonstapeldotter (14) flaggkonstapelson (1) flaggkonstapelänka (2) flaggmaskinist (1) flaggmaskinistdotter (1) flaggmästare (3) flaggskeppare (84) flaggskeppare, före detta (27) flaggstyrman (68) flaggstyrman, före detta (20) flaggstyrmansdotter (7) flaggunderofficer (26) flaggunderofficer, före detta (27) fortifikationsbefälhavare (1) fortifikationssergeant (4) framkarl (2) fältmagasinsförvaltare (2) fälttygvaktare (2) fältväbel (76) fältväbel, före detta (15) förare (19) förare, före detta (2) förhandskarl (10) gardesfältväbel (1) generalbefälhavare (2) grenadjärkorpral (2) grenadjärkorpral, före detta (1) hamnkapten (10) hantverksunderofficer (13) hantverksunderofficer, andra gradens (4) hantverksunderofficer, före detta (2) hauptman (1) hovstallmästare (7) hovstallmästare, förste (2) hästsergeant (1) infanterikorpral (8) infanterikorpral, före detta (2) inkvarteringskonstapel (2) inkvarteringskorpral (1) inkvarteringssergeant (1) instrumentist (5) inventarieförvaltare (13) inventarieförvaltare, före detta (1) junker (2) justitiesergeant (1) kadett (9) kadettkorpral (2) kadettofficer (1) kapten (1137) kapten, före detta (65) kaptensdotter (7) kaptenska (35) kaptensson (1) kaptensänka (7) kavallerikorpral (1) kofferdikapten (205) kofferdikapten, före detta (5) kofferdikaptenska (1) kofferdikonstapel (3) kofferdiskeppare (107) kofferdiskeppare, före detta (1) kofferdistyrman (129) kofferdistyrman, före detta (7) kommendant (21) kommendör (41) kommendör, före detta (5) kommendörsdotter (7) kommendörsergeant (2) konstapel (1008) konstapel, andre (163) konstapel, andre, före detta (20) konstapel, före detta (173) konstapel, förste (163) konstapel, förste, före detta (2) konstapeldotter (9) konstapelhustru (1) konstapelkadett (15) konstapelkadett, före detta (2) konstapelmatros (1) konstapelänka (37) korpral (2581) korpral, före detta (561) korpral, förrymd (2) korpraldotter (10) korpralska (4) korpralänka (37) kronobåtsmanskorpral (4) kronoflaggskeppare (1) kronoflaggstyrman (1) kronokvartersman (1) kronomatroskorpral (4) kronoskeppare (4) kronounderstyrman (1) kronouppbördstimmerman (10) kvartermästardotter (3) kvartermästare (739) kvartermästare, före detta (41) kvartermästarhustru (5) kvartermästaränka (4) kvartersman (289) kvartersman, före detta (42) kvartersmansdotter (17) kvartersmansson (1) kvartersmansänka (18) körkonstapel (1) lotsadjutant (1) lotsadjutantsänka (1) lotskapten (2) lotslöjtnant (7) lärkonstapel (16) lärkonstapel, före detta (2) lärstyrman (38) marindistinktionskorpral (1) marinfanjunkare, före detta (1) marinkorpral (386) marinkorpral, före detta (55) marinkorpralsdotter (17) marinkorpralsänka (6) maskinistdotter (1) maskinistunderofficer (37) matroskorpral (75) matroskorpral, före detta (2) matroskorpraldotter (1) medelstyrman (160) medelstyrman, före detta (5) medelstyrmansänka (2) officerskadett (14) officerskadett, före detta (6) pionjärkorpral (2) postjaktskapten (2) postjaktskeppare (1) postjaktstyrman (3) proviantmästare (3) pråmförare (68) regementskonstapel (2) regementskvartermästare (14) regementsstallmästare (3) regementsväbel (11) regementsväbel, före detta (3) rotehållare (2) rotekorpral (27) rotemästare (185) rotesergeant (1) rustmästare (68) rustmästare, före detta (12) ryttarkorpral (1) rytterirotemästare (1) ryttmästare (507) ryttmästare, före detta (16) ryttmästarhustru (10) sekundlots, före detta (1) sergeant (1856) sergeant, före detta (149) sergeant, förrymd (1) sergeantdotter (1) sergeanthustru (4) sergeantänka (9) sjukvårdskonstapel, före detta (1) sjukvårdskorpral, före detta (3) sjöartillerikonstapelsdotter (1) sjöartillerikorpral (12) sjöartillerikorpral, före detta (3) sjöartillerikorpraldotter (3) sjöartillerikorpralänka (1) sjökapten (1867) sjökapten, före detta (81) sjökaptensdotter (25) sjökaptenslöjtnant (1) sjökaptensson (1) sjökaptensänka (3) sjökorpral (26) sjökorpral, före detta (2) sjömanskonstapel (1) skeppardotter (85) skeppare (3996) skeppare, före detta (111) skepparhustru (3) skepparson (2) skepparänka (56) skeppsmaskinist (1) skeppsstyrman (1) skutskeppare (3) soldatkorpral (7) stadskorpral (1) stadskvartermästare (1) stallmästare (34) stallmästare, före detta (2) steward (21) strålmästare (5) styckjunkardotter (6) styckjunkare (302) styckjunkare, före detta (38) styckjunkarhustru (2) styckjunkaränka (5) styrman (1577) styrman, före detta (6) styrmansdotter (10) styrmanshustru (2) styrmansänka (14) tjänsteförrättande inventarieförvaltare (1) tygmästarekapten (1) tygsergeant (4) tygstyckjunkare (1) tygunderofficer (3) underkonstapel (666) underkonstapel, före detta (18) underkonstapeldotter (34) underkonstapelänka (10) underkonstruktör (1) underkorpral (1) undermaskinist (9) underofficer (124) underofficer, andra gradens (315) underofficer, andra gradens, före detta (21) underofficer, före detta (10) underofficer, tredje gradens (1) underofficersdotter (102) underofficerskonstapel, före detta (1) underofficerskorpral (983) underofficerskorpral, före detta (13) underofficerskorpralsdotter (4) underofficersänka (6) underskeppardotter (38) underskeppare (823) underskeppare, före detta (43) underskepparmästare (1) underskepparson (2) underskepparänka (22) understallmästare (1) understyrman (385) understyrman, före detta (8) understyrmansdotter (2) understyrmanshustru (1) understyrmansänka (3) uppbördstimmerman (110) uppbördstimmerman, före detta (3) uppbördstimmermansänka (1) vallmästare (2) vicekorpral (508) vicekorpral, före detta (21) väbel (2) väbel, före detta (1) väbelsbefäl (1) väbelsänka (1) ångbåtsbefälhavare (16) ångbåtsförare (2) ångbåtskapten (13) ångbåtsmaskinist (17) ångmaskinist (12) ångmaskinistlärling (5) ångmaskinistänka (1) ångslupsförare (2) överfyrverkare (1) överhovstallmästare (1) överkommendant (1) överkonstapel (249) överkonstapel, före detta (26) överkonstapeldotter (18) övermaskinist (45) övermaskinistdotter (2) överskeppardotter (41) överskeppare (288) överskeppare, före detta (49) överskepparänka (10) överskeppsbyggmästare (2) överstyrman (352) överstyrman, före detta (20) överstyrmansdotter (11) överstyrmansänka (9)
övriga tjänstefolk och biträden3622affärsbiträde (5) amma (86) apotekarexpedit (1) apotekargosse (1) assistent (7) barnsköterska (6) betjänt (798) betjänt, före detta (31) betjäntänka (5) biträde (1) bodbetjänt (57) boddräng (8) bodkarl (1) bodmamsell (2) bokhandelsbiträde (2) brunnsskänk (8) butiksbiträde (10) ceremonimästare (4) diskerska (1) expedit (2) fotografbiträde (1) frälsebetjänt (1) garnisonstjänare (4) handelsbetjänt (40) handelsbetjänt, före detta (2) handelsbiträde (107) handelsbiträde, före detta (3) handelsdräng (10) handelsexpedit (7) hembiträde (189) herretjänare (7) herretjänare, före detta (1) herrskapsbetjänt (2) hospitalsvakt (15) hovmästare (22) hovmästare, före detta (2) husfru (8) husföreståndarinna (11) hushjon (1) hushållerska (1007) hushållerska, före detta (43) hushållsbiträde (3) husjungfru (20) husmamsell (15) hökeribetjänt (1) järnhandelsbetjänt (1) kammardräng (24) kammardräng, före detta (1) kammardrängsdotter (1) kammardrängsänka (1) kammarjungfru (34) kammarjungfru, före detta (3) kammartjänare (145) kammartjänare, före detta (8) kontorsbud (1) krambodgesäll (1) kronotjänare (1) krämargesäll (1) krämarsven (1) Kunglig Maj:ts lakej (1) kypare (165) kypare, före detta (12) källarsven (1) köksbiträde (1) köpdräng (3) lakej (38) lakej, före detta (1) lasarettssjukvaktare (1) medicinaldräng (21) medicinaldräng, före detta (7) medicinaldrängsdotter (2) medicinaldrängsänka (1) notisbärare (2) portförvaltare (1) portier (22) portier, före detta (1) portvakt (23) portvakt, före detta (1) portvaktmästare (3) portvaktsbetjänt (2) provsyster (1) resebetjänt (6) restaurationsbiträde (1) rockadräng (1) serveringsbiträde (1) serveringsflicka (2) serveringsjungfru (1) servitris (7) sjuktjänare (5) sjukvaktardotter (3) sjukvaktare (89) sjukvaktare, före detta (6) sjukvakterska (17) sjukvårdare (2) sjukvårdare, före detta (1) sjukvårdsbiträde (26) skjutbanebiträde (1) sköterskebiträde (1) slakteribiträde (18) smideshandelsbetjänt (1) stadsvaccinatör (2) sventjänare (3) taffeltäckare (25) tjänare (31) tjänarinna (25) tjänstefolk (5) tjänstekvinna (127) tjänstekvinna, före detta (1) trotjänare (2) uppassare (8) uppasserska (5) utkörare (1) vaccinatris (1) vaccinatör (3) vinkypare (10) värdshusbetjänt (1) ångbåtskokerska (1) ångbåtsstäderska (3) ölförsäljare (82) överkypare (6)
övriga tjänstemän/förmän35157konsularagent (1) expeditionssekreterare (4) undermästare (5) salpeterutridare (6) acciskontrollör (1) accisskrivare (20) aftonsångspredikant (2) aktuarie (6) aktuarie, före detta (1) amanuens (7) amiralitetsbanmästare (1) amiralitetsbarnhuskassör (1) amiralitetsbarnmorska (2) amiralitetsbokhållare (15) amiralitetsinspektor (8) amiralitetsinspektor, före detta (4) amiralitetskammarförvant (3) amiralitetskammarskrivare (11) amiralitetskanslist (5) amiralitetskassör (5) amiralitetskollegievaktmästare (1) amiralitetskonsistorieanställd (2) amiralitetskontrollör (2) amiralitetskontrollör, före detta (1) amiralitetskrigsmanskassör (1) amiralitetskyrkovaktmästare (7) amiralitetssekreterardotter (1) amiralitetssekreterare (5) amiralitetssjukhusinspektor (2) amiralitetsvarvsbokhållare (1) arbetsfogde (29) arbetsföreståndare (2) arbetsförman (71) arbetsförman, före detta (1) arkivarie (1) artilleriförvaltare (4) artilleriförvaltare, före detta (2) artillerikommissarie (2) askverkmästare (2) assuranstjänsteman (3) auktionskommissarie (3) auktionsvaktmästare (3) badmästare (23) bagerikommissarie (3) banförman (1) baninspektör (1) bankbokhållare (93) bankbokhållare, före detta (4) bankkassör (28) bankkassör, före detta (2) bankombud (14) banktjänsteman (14) bankvaktmästare (19) banmästare (141) banmästare, före detta (7) banmästaränka (1) bantjänsteman (1) banvaktmästare (3) baptistpredikant (12) barlastinspektor (1) barnhemsföreståndarinna (1) barnhusbokhållare (7) barnhuskassör (1) barnmorska (330) barnmorska, före detta (18) bataljonskommissarie (1) bataljonspredikant (30) befallningsman (135) befallningsman, före detta (5) befallningsmanshustru (1) bergsfogde (5) beslagskarl (31) beslagskarl, före detta (3) besättningsförman (2) besökare (111) besökaränka (3) betinspektör (1) bevakningsinspektor (2) biblioteksamanuens (1) biljettör (1) bok. verkmästare (1) bokhållare (1213) bokhållare, före detta (40) bokhållare, förste (3) bokhållaränka (1) borgmästarbetjänt (1) borrföreståndare (3) borrmästare (1) borstbindarförman (1) brandfogde (33) brandfogde, före detta (3) brandkorpral (5) brandmästare (130) brandrotemästare (2) brandsergeant (2) brandstodskamrer (1) brevbärare (105) brobetjänt (3) brobyggnadsföreståndare (2) brofogde (22) broinspektor (3) bromsarförman (1) bromästare (15) bromästare, före detta (2) brouppbördsbetjänt, före detta (1) brovaktmästare, före detta (1) bruksbokhållare (36) bruksbokhållare, före detta (1) bruksgevaldiger (2) bruksinspektor (16) bruksinspektor, före detta (1) bruksinspektorska (1) brukskassör (2) bruksmästare (1) brukspannemästare (1) bruksskrivare (3) brukstjänsteman (1) brunnsinspektor (3) brunnskassör (1) brunnssekreterare (4) brunnsvaktmästare (4) bryggeribokhållare (1) bryggmästare (56) bränneribokhållare (4) bränneriinspektor (1) brännerivaktmästare (1) budare (2) byfogde (61) byfogde, före detta (4) byggnadsförvaltare (1) byggnadskonstruktör (7) byinspektor (1) byråassistent (2) byråskrivare (1) byråvaktmästare (9) bälgtrampare (41) bärarförman (7) börsvaktmästare (1) cellfängelsevaktmästare (1) charta sigillataombudsman, före detta (1) cigarrverkmästare (1) dagsverkskassör (1) degn (56) dejerifogde (2) detektivpolis (3) diakon (1) dikningsföreståndare (1) dikningsförman (13) diligenspostiljon (1) diskontovaktmästare (6) domkyrkosyssloman (1) dragareförman (5) drätselvaktmästare (9) dykerikommissarie (9) dykeriuppsyningsman (1) exekutionsbetjänt (5) exekutionsfogde (19) exekutionsfogde, före detta (1) exekutionsförvaltare (22) exekutionsvaktmästare (1) exekutor (3) expeditionsbokhållare (8) expeditionsbokhållare, före detta (2) expeditionssekreterare (4) expeditionssekreterare, förste (2) fabriksbokhållare (3) fabriksförman (5) fabriksinspektor, före detta (1) fabriksmaskinmästare (1) fabriksverkmästare (36) fattigfogde (1) fattigfogde, före detta (1) fattiggårdsföreståndare (35) fattighusföreståndare (7) fattighusinspektor (1) fattighussyssloman (1) fattigvårdstillsyningsman (6) fiskal (18) fjärdingsman (757) fjärdingsman, före detta (15) fjärdingsmanshustru (1) fodermarsk (43) fodermarsk, före detta (2) fodermästare (3) fogde (14) fogdeskrivare (5) fogdeskrivare, före detta (4) fogdetjänare (4) fogdetjänare, före detta (1) folkskoleinspektör (3) folkskolevaktmästare (1) forster (33) forstman (1) fortfikationsmaterialbokhållare (2) fortifikationsbokhållare (1) fortifikationskassör (13) frälsebokhållare (5) frälsefjärdingsman (1) frälsehejdridare (1) frälseinspektor (39) frälseinspektor, före detta (6) frälsekamrer (8) frälselänsman (49) frälselänsman, före detta (10) frälseskogvaktare (44) frälseskogvaktare, före detta (1) furuskogvaktare (2) furuvaktmästare (1) fyrbiträde (90) fyrbiträde, före detta (1) fyrman (15) fyrmästardotter (4) fyrmästare (48) fyrmästare, före detta (3) fyrvaktare (55) fyrvaktare, före detta (2) fånggevaldiger (95) fånggevaldiger, före detta (7) fånggevaldigeränka (1) fångknekt (34) fångknekt, före detta (2) fångvaktare (19) fångvaktare, före detta (3) fångvaktmästare, före detta (1) fårföreståndare (1) fårmästare (6) fårschäfer (14) fårväkterska (1) fältkassör (3) fältkommissarie (2) fältsekreterare (1) fältskrivare (1) fängelsekamrer (1) fängelsepredikant (3) föreståndare (31) föreståndarinna (4) förman (247) förrådsförvaltare (1) förrådsvaktmästare (18) församlingsklockare (1) församlingssubstitut (1) försäkringsagent (2) försäkringsagent, före detta (2) försäkringsinspektör (2) försäkringstjänsteman (4) förvaltardotter (4) förvaltare (144) förvaltare, före detta (18) garnisonsklockare (13) gasavläsare (2) gaskontrollör (1) gasverksbokhållare (2) gasverksföreståndare (7) gatufogde (2) geodet (1) gevaldiger (6) gevaldiger, före detta (1) godsbokhållare (7) godsexpeditör (11) gruvfogde (70) gruvfogdehustru (1) gruvförman (2) guvernementsräntmästare (1) guvernementstjänare (1) gårdsbokhållare (30) gårdsbokhållare, före detta (8) gårdsfogde (25) gårdsfogde, före detta (1) gårdsföreståndare (5) gårdsförvaltare (4) gårdsinspektor (5) gårdskassör (1) gårdskrivare (7) gårdskrivaränka (1) gårdsskrivare (22) gårdsskrivare, före detta (1) gästgiveriinspektor (1) hammarsmedsförman (1) hamnarbetarförman (1) hamnbokhållare (3) hamnfogde (15) hamnfogde, före detta (2) hamnkassör (2) hamnlots (7) hamnmästare (12) hamnpolis (6) hamnuppbördsman (4) hamnuppsyningsman (2) hamnväktare (55) hamnväktare, före detta (4) handelsbokhållare (249) handelsbokhållare, före detta (12) handelskassör (3) handelskontorist (2) hejderidare (136) hejderidare, före detta (3) hejderidarson (1) hejderidaränka (2) herrgårdsskogvaktare (2) holtsförster (19) hospitalsinspektor (2) hospitalspredikant (2) hospitalssyssloman (17) hospitalssyssloman, före detta (1) hospitalsuppsyningsman (3) hospitalsuppsyningsman, före detta (1) hotellvaktmästare (3) hovrättsaktuarie (2) hovrättskanslist (1) hovrättsvaktmästare (23) husbyggnadskonduktör (1) huspredikant (10) hypotekskanslist (1) hållkarl (32) hållkarl, före detta (1) hälsovårdsassistent (2) hälsovårdspolis (7) häradskrivare, vice (23) häradslänsman (1) häradsprofoss (13) häradssyssloman (1) häradstjänare (130) häradstjänare, före detta (5) ilgodsexpeditör (1) ingenjörsassistent (2) inkasserare (3) inspektor (1711) inspektor, före detta (159) inspektorsdotter (7) inspektorska (21) inspektorsson (1) inspektorsänka (11) intendent (3) jaktuppsyningsman (41) jaktuppsyningsman, före detta (2) jordegumma (48) jordegumma, före detta (1) jägeribetjänt, före detta (1) jägerifiskal (7) jägmästare (43) järnvägsbokhållare (97) järnvägsbokhållare, före detta (1) järnvägsförman (7) järnvägsinspektör (10) järnvägskamrer (2) järnvägskassör (9) järnvägskonduktör (31) järnvägskontorist (1) järnvägskontrollör (16) järnvägspostiljon (1) järnvägsskrivare (1) järnvägsskrivarhustru (1) järnvägstjänsteman (4) järnvägsvaktmästare (1) järnvägsverkmästare (1) kammarbokhållare (1) kammarförvant (23) kammarskrivare (277) kammarskrivare, före detta (10) kammarskrivaränka (1) kansliskrivare (2) kanslist (19) kanslivaktmästare (27) kanslivaktmästare, före detta (1) kapellpredikant (7) kassaskrivare (1) kassaskrivaränka (1) kassör (177) kassör, före detta (8) kassörska (8) kemilaborant (1) kemist (1) kemistingenjör (1) klappholtsskrivare (1) klockardotter (12) klockardräng (68) klockare (1594) klockare, före detta (12) klockarhustru (3) klockarkandidat (4) klockarson (1) klockaränka (50) klockringare (1) kofferdikassör (1) kofferdikvartersman (2) kofferdiverkmästare (1) kolfogde (1) kollektör (5) kommendantssekreterare (1) kommissarie (277) kommissarie, före detta (10) kommissionslantmätare (108) kommissionslantmätare, före detta (3) kommissionslantmätare, vice (1) kompaniprofoss (4) kompaniskrivare (14) kompaniskrivare, före detta (1) konsistorieamanuens (1) konstruktör (6) konsularagent (1) kontorist (421) kontorsskrivare (1) kontorsvaktmästare (10) kontrollör (116) kontrollör, före detta (16) kontrollörshustru (1) kontrollörsänka (1) kopist (2) korrektionist (11) korrektionist, före detta (5) korrespondent (5) krigsmanskassör (2) kronobanmästare (2) kronobefallningsman (47) kronobefallningsman, före detta (3) kronofjärdingsman (462) kronofjärdingsman, före detta (7) kronofogde (37) kronofogde, före detta (3) kronohejderidare (51) kronoinspektor (6) kronojägare (47) kronolänsman (594) kronolänsman, före detta (40) kronolänsmansdotter (2) kronolänsmansson (1) kronomagasinsförvaltare (1) kronomatrosintendent (1) kronomätare (24) kronomätaränka (1) kronosalpeterverkmästare (1) kronoskogvaktare (93) kronoskogvaktare, före detta (5) kronoskytt (12) kronotegelbruksinspektor (1) kronounderbanmästare (1) kronounderverkmästare, före detta (1) kronouppbördsman (3) kronoverkmästare (1) kronoångbageriförman (1) kustbevakningsbåtsman (1) kustinspektor (4) kustmästare (1) kustryttare (1) kustsergeant (161) kustsergeant, före detta (25) kustuppsyningsman (117) kustuppsyningsman, före detta (25) kustuppsyningsmansänka (1) kustvakt (1064) kustvakt, före detta (131) kustvaktardotter (8) kyrkföreståndare (8) kyrkobetjänt (12) kyrkogårdsvaktmästare (5) kyrkoinspektör (62) kyrkorådsvaktmästare (2) kyrkotjänare (1) kyrkpickare (3) kyrkstöt (4) kyrksångare (8) kyrkvaktmästare (437) kyrkvaktmästare, före detta (11) kyrkväktardotter (2) kyrkväktare (2) kyrkväktaränka (3) kyrkvärd (1534) kyrkvärd, före detta (87) kyrkvärdsdotter (19) kyrkvärdsson (9) kämnärsrättsvaktmästare (9) ladufogde (2497) ladufogde, före detta (196) ladufogde, tillträdande (2) ladufogdedotter (8) ladufogdehustru (2) ladufogdeson (2) ladufogdeänka (3) ladugårdsföreståndare (26) ladugårdsföreståndare, före detta (1) ladugårdsförman (10) ladugårdsuppsyningsman (1) lagerbokhållare (9) lagerchef (3) lagerföreståndare (1) lagermästare (1) lageruppsyningsman (2) landsgevaldiger (9) landskanslist (24) landskontorist (22) landskontorist, före detta (1) landssekreterare (42) landtullare (2) landtullbesökare (19) landtullinspektor (1) landtullvaktmästare (18) landtullvaktmästare, före detta (1) landtullvisitör (47) lantbruksbokhållare (7) lantgårdsmästare (1) lantkommisionsmätare (1) lantmästare (1) lantmätardotter (1) lantmätare (103) lantmätare, före detta (3) lantmätaränka (2) lantmäteriauskultant (33) lantmäteridirektör (5) lantmäterielev (31) lantmäterielev, före detta (1) lantmäterifiskal (1) lantmäterimedhjälpare (2) lasarettskommissarie (1) lasarettssyssloman (6) lasarettsvaktmästare (9) lastningsföreståndare (6) lastningsförman (1) legationsekreterare (5) lekmannapredikant (1) livförsäkringsinspektör (5) lokförman (2) lots (457) lots, före detta (4) lotsdotter (7) lotsförman (8) lotsinspektör (5) lotsson (5) lotsålderman (21) lotsålderman, före detta (1) lotsänka (9) lotterikollektör (2) länsbokhållare (9) länsgevaldiger (7) länsman (175) länsman, före detta (10) länsmansänka (1) länsmejerist (2) länspolis (1) magasinsbokhållare (3) magasinsföreståndare (1) magasinsförman (3) magasinsförvaltare (5) magasinsförvaltare, före detta (1) magistratsbetjänt (9) magistratssekreterare (39) mantalskommissarie (11) mantalsskrivare (1) maskinmästare (20) maskinritare (4) maskinuppsyningsman (1) materialbokhållare (21) materialförvaltare (42) materialskrivare (4) mejeribokhållare (1) mejerifogde (2) mejeriföreståndare (9) mejerist (384) mejerist, före detta (22) mejerist, tillträdande (1) mejeristdotter (1) mejerska (264) mejerska, före detta (12) metodistpredikant (1) milbokhållare (8) milkontrollör (1) murarförman (2) mäklarebokhållare (1) mästerlots (49) mästerlots, före detta (6) mästerlotsdotter (2) mätaränka (4) mönsterskrivare (124) mönsterskrivare, före detta (5) mönsterskrivaränka (2) nederlagsbokhållare (1) nummerlotterikollektör (1) oljemästare (1) ombud (1) ombudsman (16) packhusbokhållare (4) packhusföreståndare (1) packhusförvaltare (7) packhusvaktmästare (3) packmästare (113) pannmästare (13) passkrivare (3) planskrivare (2) planteringsuppsyningsman (2) pliktfogde (12) poliskonstapel (873) poliskonstapel, före detta (64) polisstationsförman (20) polisstationsförman, före detta (1) polistjänsteman (1) polisuppsyningsman (18) polisuppsyningsman, före detta (1) polisvaktmästare (14) polisöverkonstapel (35) portmonnäfabrikverkmästare (1) postbetjänt (17) postbiträde (1) postbud, före detta (1) postbärare (44) postexpeditör (145) postföreståndare (5) postförvaltare (3) postförvaltare, före detta (1) postiljon (475) postiljon, före detta (20) postiljonsdotter (3) postiljonsänka (3) postinspektorska (1) postinspektör (39) postinspektör, före detta (1) postkommissarie (26) postkommissarie, före detta (1) postkontorsskrivare (9) postkontrollör (38) postman (1) postridare (3) postskrivare (31) poststationsföreståndare (14) postvaktmästare (31) postvaktsbetjänt (15) predikant (29) profoss (116) profoss, före detta (5) profossänka (3) protokollsekreterare (2) proviantuppbördsman (1) provinsialinspektor (1) provisor (35) provisor, före detta (10) radiotelegrafist (1) redaktionssekreterare (2) regementsbokhållare (7) regementsbokhållare, före detta (2) regementsintendent (5) regementsintendentsaspirant (1) regementskommissarie (8) regementspredikant (12) regementspredikant, före detta (1) regementsprofoss (6) regementssekreterare (10) regementsskrivardotter (1) regementsskrivare (76) regementsskrivare, före detta (5) registrator (30) registrator, före detta (1) registratorsdotter (1) reparationsförman (30) reseexpedit (4) reseinspektor (1) resepostexpeditör (23) resepostiljon (1) resepredikant (8) reservpoliskonstapel (5) resevaktmästare (2) revisionssekreterare (4) revisionssekreterare, före detta (5) ridfogde (5) ringare (166) ringare, före detta (3) ringargosse (2) ringerska, före detta (1) ritare (49) ritbiträde (1) roddarbesökare (2) rusthållsinspektör (1) rådhusaktuarie (3) rådhusfångvakt (1) rådhuskanslist (14) rådhusvaktmästare (37) rådhusvaktmästare, före detta (1) räntmästarhustru (1) rättardotter (4) rättardräng (1) rättare (569) rättare, före detta (21) rättarlärling (1) rättarson (1) salpetersjuderiinspektor (1) salpetersjuderiverkmästare (106) salpetersjuderiverkmästare, före detta (7) salpeterutridare (6) schaktfogde (46) schaktmästare (26) schäfer (67) schäfer, före detta (1) schäfermästare (1) sekreterare (112) sekreterare, före detta (1) signalkarl (14) sjuderiutridare (1) sjukhusförvaltare (2) sjukhusinspektör (12) sjukhusskrivare (2) sjukhustvättförestånderska (1) sjukhusvaktmästare (14) sjuksköterska (34) sjuksköterska, före detta (1) sjåarförman (7) sjöbesökare (2) sjömilisbokhållare (1) sjömiliskommissarie (19) sjötullinspektör (1) sjötullsbesökare (13) sjötullsbetjänt (1) sjötullskontrollör (9) sjötullsuppsyningsman (1) sjötullsvisitör (91) sjötullvaktmästare (407) sjötullvaktmästare, före detta (24) sjötullvaktmästaränka (3) skarprättarbetjänt (1) skarprättare (15) skarprättargesäll (1) skarprättarmästare (6) skattevärderingsman, före detta (1) skeppsklarerarbiträde (1) skeppsklarerare (48) skeppskommissarie (1) skeppsmätningskontrollör (1) skeppsskrivare (2) skiftesförvaltare (2) skjutsrättare (11) skjutsväktare (1) skogsbokhållare (1) skogsfogde (37) skogsfogde, före detta (3) skogsfogdehustru (1) skogsföreståndare (2) skogsförster (9) skogsförvaltare (48) skogsförättare (1) skogsmästargesäll (2) skogsrättare (6) skogvaktardotter (13) skogvaktardräng (1) skogvaktare (1423) skogvaktare, före detta (88) skogvaktarhustru (7) skogvaktarjägare (1) skogvaktarson (6) skogvaktaränka (10) skolinspektör (1) skolvaktmästare (2) skrivare (254) skrivare, före detta (6) skrivbiträde (6) slipmästare (6) slipmästare, före detta (2) slitageinspektor (3) slottskonstapel (1) slottsvaktmästare (23) slottsvaktmästare, före detta (4) slussvaktardotter (1) slöjdskoleinspektör (1) smedjeinspektor (2) sockenbarnmorska (7) sockendegn (1) sockenfjärdingsman (19) sockenskrivare (5) sockerbruksförman (1) sparbanksbokhållare (5) sparbanksräkenskapsförare (1) sparbankssekreterare (4) spinneriverkmästare (1) spögubbe (11) stadsbarnmorska (2) stadsbetjänt (85) stadsbetjänt, före detta (1) stadsbokhållare (23) stadsfogde (11) stadsförman (6) stadsinspektör (4) stadskassör (71) stadskassör, före detta (1) stadsklockare (2) stadskontrollör (1) stadslantmätare (1) stadsmätare (83) stadsmätare, före detta (3) stadsmätaränka (1) stadsprofoss (9) stadssekreterare (16) stadsskrivare (1) stadstjänare (122) stadsvakt (310) stadsvakt, före detta (8) stadsvaktmästare (110) stadsvaktmästare, före detta (3) stadsvisitör (2) stadsvågmästare (3) stadsvägare (5) stadsvärderingsman (7) stafholtsskrivare (2) stallföreståndare (1) stationsbokhållare (45) stationsföreståndare (149) stationsföreståndare, före detta (5) stationsförman (12) stationsgodsexpeditör (1) stationshallsförman (1) stationsinspektör (299) stationsinspektör, före detta (13) stationskarlsförman (40) stationsmästare (25) stationsskrivare (89) stationsskrivare, före detta (1) stationsvaktmästare (13) statsbetjänt (1) statsbetjäntsänka (1) stenhuggarförman (15) stenhuggarförman, före detta (2) stenkrossförman (1) strandfogde (115) strandridare (63) strandridare, före detta (3) strandridaränka (2) stuveriförman (2) stämningsman (1) syssloman (19) sågförman (1) tackelförvaltardotter (1) tackelförvaltare, före detta (1) tekniker (3) telefonarbetsförman (3) telefonist (5) telefonmästare (1) telegrafassistent (3) telegrafexpeditör (1) telegrafföreståndarinna (1) telegrafinspektor (2) telegrafist (29) telegrafistassistent (105) telegrafkommissarie (40) telegrafkontrollör (1) telegrafmästare (1) telegrafuppsyningsman (1) telegrafvaktmästare (30) telegrafvaktmästare, före detta (1) tillsyningsman (20) timskrivare (1) tingshusvaktmästare (2) tingskrivare (4) tingsskrivare, före detta (1) tingsvaktmästare (10) tjänsteförrättande förvaltare (1) tjänsteman (111) tobaksbesökare (1) tolagsinspektor (10) tolagskassör (5) tolagskommissarie (1) tolagskommissarie, före detta (1) tolagsskrivare (19) tolagsskrivare, före detta (2) tolagsvaktmästare (9) tolagsvaktmästare, före detta (1) trafikchefsassistent (1) trafikdirektörassistent (2) trafikinspektör (2) transportör (1) trikåförestånderska (1) tullare (32) tullbesökare (1) tullbetjänt (3) tullbevakningskontrollör (3) tullbokhållare (2) tulldistriktschefsekreterare (4) tullinspektorsänka (1) tullinspektör (101) tullinspektör, före detta (2) tullinspektörsänka (1) tulljaktskarl (4) tulljaktsuppsyningsman (1) tullkassör (1) tullkontrollör (8) tullman (1) tullpackhusuppsyningsman (1) tullsergeant (1) tullskrivardotter (2) tullskrivare (139) tullskrivarmästare (1) tullskrivaränka (1) tullstationsföreståndare (2) tulltillsyningsman (1) tulltjänsteman (4) tulluppsyningsman (53) tulluppsyningsman, före detta (7) tullvaktardotter (1) tullvaktmästardotter (1) tullvaktmästare (372) tullvaktmästare, före detta (9) tullvaktmästaränka (1) tullvisitör (4) tygförvaltare (17) tyggårdfogde (1) tyggårdsarbetare (5) tyggårdsman, före detta (1) tygmästare (6) tygskrivare (20) tygskrivare, före detta (2) tygskrivaränka (1) tygvaktare (32) tygvaktare, före detta (1) tygvaktaränka (1) tågmästare (1) underbanmästare (9) underfogde (3) underfogde, före detta (1) underinspektör (2) underkonduktör (6) underkonduktörsänka (1) underlärare (8) undermästare (5) uppbördsman (13) uppbördsskrivare, före detta (1) uppsyningsman (135) uppsyningsman, före detta (10) utridare (49) utridare, före detta (2) vagnförman (4) vagnmästare (7) vagnstillsyningsman (1) vakt (96) vakt, före detta (5) vaktkonstapel (324) vaktkonstapel, före detta (13) vaktkonstapelsdotter (1) vaktmästardotter (2) vaktmästare (749) vaktmästare, före detta (26) vaktmästarhustru (1) vaktmästaränka (8) vaktskrivare (1) valsmästare (1) varvsbokhållare (1) varvsförman (10) varvsförmansdotter (2) varvsinventarieförvaltare (5) varvskommissarie (15) varvskommissarie, före detta (3) varvspolis (3) varvspoliskonstapel (96) varvspoliskonstapel, före detta (1) varvspoliskonstapeldotter (2) vedfogde (20) verkmästardotter (19) verkmästare (334) verkmästare, före detta (33) verkmästaränka (4) verkstadsförman (2) visitör (214) vågmästare (44) vågmästare, före detta (1) vågmästaränka (1) vägare (5) vägmästare (2) vägvaktare (7) väktardotter (1) väktare (728) väktare, före detta (46) väktaränka (7) värderingsman (4) ångsågsförman (3) änkeinspektorska (1) över uppsyningsman (1) överbanmästare (7) överforster (9) överjägmästare (33) överjägmästarinna (1) överkustuppsyningsman (1) överpoliskonstapel (13) överuppsyningsman (19) övervaktmästare (3)
övrigt63238hjon (53) huskvinna (1) mönsterkusk (54) amerikafarare (1) amiralitetsvolontär (1) arrendatorssekreterare (1) avskedad (179) b. dotter (44) b. hustru (1) b. s. (4) b. änka (4) b.b. (1) baptist (1) bolagsman (1) brk (14) brömästaredotter (1) bs. (1) bt. (1) båtägare (1) bönemästare (1) com. (13) corr. (1) d. (1) d.r. (1) dalkarl (8) dannebrogsman (1) dannekvinna (1) danneman (13) deja (906) dominus (3) donationist (11) dr. (156) drag, före detta (1) drag. (102) egendomsägare (9) emigrant (10) engelsman (7) eremit (1) extra (3) f. (403) f. m. (65) fasanjägare (1) fru (4002) fruntimmer (2) frånskild (99) frälsejägare (2) frälseskytt (1) frälsningssoldat (1) fröken (963) fullmäktige (2) fästehjon (102) fästekvinna (4378) fästman (1) förhyrd (181) förlovad (2) g. (1) g. kvinna (43) gammal jungfru (3) gårdsjägare (1) gårdsägare (16) hemmadotter (734) hemmadotter, före detta (1) herr (6475) herreman (1) herrskapsskytt (2) hjon (53) hora (1) hospitalsman (1) hovjägare (13) husfader (8) huskvinna (1) hustillträdare (7) hustru (7152) hustru, före detta (10) husåbo (12) husägardotter (70) husägare (8346) husägare, före detta (32) husägare, tillträdande (5) husägarhustru (10) husägarson (6) husägaränka (22) inkvarterad (5) islandsfarare (1) jordägardotter (2) jordägare (226) journalist (4) jungfru (8663) jungfru, före detta (1) junior (2) jägare (408) jägare, före detta (16) k. (1) klosterlem (6) knyttepojke (1) kodoktor (1) komm. (1) kommissionär (75) kommissionärsdotter (1) kona (3) konduktör (477) konduktör, före detta (16) konduktörsänka (1) konkubin (2) konstförevisare (1) korsdragare (1) kr. (1) kurir (1) kvinnfolk (1818) kvinnsperson (1277) l.g. (1) laborant (4) lantjägare (4) lantmätarryttare (2) lappman (2) ledvaktare (1) litteratör (48) lägenhetsinnehavare (3) madam (235) mademoiselle (990) mamsell (2651) massör (1) matrona (47) medaljör (4) missionär (5) mister (1) monsieur (91) m-r. (79) mö (176) mönsterkusk (54) omgängare (3) operatör (1) ordningsman (5) ostindiefarare (1) p. m. (1) patriot (1) peregrin (1) pionjär (67) pionjär, före detta (12) referent (1) reseombud (6) rosmästare (1) schweizare (3) senior (6) signieur (4) själlandsfarare (1) själlandskarl (1) självmördare (1) sjöfarande (292) sjöfarande, före detta (1) sjömansmissionär (2) sk. (4) skattskriven (1) skvadronsrusthållare (1) skytt (50) slottsknekt (52) slottsknekt, före detta (4) sr. (1) stiftsfröken (8) strandvaskare (1) sulfsman (1) sågverksägare, före detta (1) tidningsreferent (3) tillträdare (5) trafikbilägare (3) ångsågsägare (1) ägardotter (6) ägare (1209) ägare, före detta (1) ägarinna (1) ägaränka (2) änka (9323) övergiven hustru (2)